Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

De eerste organisaties van de opbouw van Bruggenhoofd Gent. Stillaan komen de Belgische troepen toe.

Vrijdag 17 mei 1940

18 daagse veldtocht Algemeen.

Nederland. Hier vallen nu ook de laatste eilanden. Door de capitulatie van Holland en Zeeland wordt de druk op de Belgisch-Engelse troepen in het noorden van het land steeds groter. Antwerpen loopt groot risico omsingeld te geraken. Het Duitse 18e Leger komt hier namelijk volledig vrij.

België algemeen. Mechelen wordt ontruimd, net als de bunkers en stellingen langs de Dijle. De Britten geven Leuven en Brussel op. Naast de 3 Luikse forten die de dag voordien reeds vielen vallen vandaag in het Luikse ook nog de forten van Chaudfontaine en Embourg.

Aan de Dender. De Ardeense Jagers krijgen opdracht zich terug te trekken tot achter de Dender tussen Aalst en Dendermonde. Het 1e Reg Ardeense Jagers vestigt zich te Dendermonde. Het 2e Reg Ardeense Jagers neemt het platte land tussen Oudegem en Hofstade voor zich. Het 3e Reg Ardeense Jagers bezet de stad Aalst zelf. De zone van Aalst naar Ninove toe wordt verdedigd door de Britse 3e Divisie.

(Foto Ardeense jagers op oefening. Achter hen enkele T13 tanks - Replica)

Bruggenhoofd Gent Algemeen. In de loop van de dag ontruimen de Fransen hun stellingen langs het kanaal Gent-Terneuzen. De Franse troepen geven alles behalve een strijdlustige indruk. In de buurt van Oudenaarde zijn Britse troepen bezig zich langs de oevers van de Schelde in te graven.

02:00

St Denijs Westrem. Het Belgische algemeen hoofdkwartier wordt verlegd van Breendonk naar St. Denijs Westrem in het gesticht St. Camillius. Rond dit uur komt de legerleiding toe op zijn nieuwe stek.

03:00

Oordegem. Aankomst van de 8e Artillerie, die de vorige dag om 16 uur in de namiddag aangezet was, in deze richting.

03:30

Bruggenhoofd Gent Algemeen. De 6e Linie krijgt ’s morgens vroeg de opdracht zijn posities te gaan innemen aan het bruggenhoofd Gent in de hun toegewezen sectoren.

Melle. Het 2e bat. 11e Linie krijgt opdracht heel dringend hun stellingen te betrekken. Er zijn echter nog geen sleutels van de bijhorende bunkers zodat deze nog niet ingericht kunnen worden.

11:00

Oordegem. De 8e Artillerie zet zijn tocht verder van Oordegem naar Schelderode.

(Foto doortrekkende Artilleriecolonne - Replica)

12:00

Melle en Kwatrecht. De sleutels van de bunkers komen aan in de sector en men kan inspecteren welke wapens nodig zijn om alle bunkers te kunnen bezetten en bewapenen.

13:45

Bruggenhoofd Gent Algemeen. Bij de terugtocht aan het Albertkanaal heeft de 4e Infanteriedivisie heel wat zwaarder materieel moeten achterlaten. Zo zijn er maar vierentwintig C47-kannonnen, twintig zware MI en 103 lichtere FM kunnen gerecupereerd worden. Hierdoor is er onvoldoende bewapening om alle voorziene bunkers te kunnen bezetten. Bepaalde elementen van de 4e Infanteriedivisie worden dan ook ingedeeld bij andere compagnieën en doorgestuurd naar Nevele en Ruislede. Er worden vervangende eenheden gezocht om de nog niet bezette posities in te nemen.

De 15e Linie heeft alle 76mm-mortieren ter plaatse aan het Albertkanaal vernield omdat ze te zwaar waren om mee te transporteren en vooral omdat ze niet in de handen van de Duitsers zouden vallen.

Kwatrecht. De pelotonchef van de 4e Bataljon van de 11e Linie krijgt opdracht drie stuks C47-geschut te leveren te Kwatrecht.

Een Belgisch C47 Antitankkanon opgesteld nabij een schuttersput (Foto: Replica)

Een stuk pantserafweer moest geplaatst worden bij de bunker D21. Deze bunker was een mitrailleurbunker die wat achteruit was gelegen ten opzichte van een bestaande huizenrij, richting spoorwegviaduct. De schietgaten keken uit op de weg komende uit de huidige industriezone Neerhonderd. De twee overige stukken geschut waren voorzien om geplaatst te worden bij de bunker D22 in de brug van Kwatrecht. De brugdoorgang kon hier met een soort van schotbalkensysteem volledig versperd worden. De twee kanonnen waren meer dan waarschijnlijk bedoeld om achter deze versperringen geplaatst te worden.

De 11e Linie houdt patrouilles tussen Kwatrecht en Betsberg.

Links: Oude foto van bunker D21 (ondertussen gesloopt en verdwenen). De huizenrij achter de bunker is tijdens de meidagen komen af te branden.(Foto: Replica) - Rechts: actuele foto van bunker D22 in het spoorwegviaduct. Men ziet duidelijk de groeven waartussen de toenmalige weg volledig kon gebarricadeerd worden.

Oosterzele. Het 2e Bataljon van de 15e Linie stelt drie compagnies op aan de kruising van Wettersesteenweg met Geraardsbergsesteenweg te Oosterzele, versterkt door twee mobiele C47 kanonnen.

Landskouter. Het 3e Bataljon van de 15e Linie stelt zich op op de zuidelijke rand van Landskouter en Gijzenzele, eveneens versterkt met drie C47 kanonnen..

Melle. Het 4e Bataljon van de 15e Linie stelt zich op in 2e lijn ter hoogte van de Potaardewijk. De ganse dag door werkt de 15e Linie verder om al zijn stellingen in orde te krijgen. Deze geraken uiteindelijk pas ’s avonds op punt.

Semmerzake. De commandant van het 1e Bataljon van de 7e Linie moet hulp inroepen van de plaatselijke burgemeester om alle bunkers terug te vinden in zijn sector.

Men is verplicht sommige stellingen voor twee mitrailleurs te bezetten met één enkele mitrailleur bij gebrek aan voldoende bewapening. Grote opluchting als men een vast opgesteld C47-kanon ontdekt in de bunker met twee verdiepingen Se9, inclusief een aanzienlijke voorraad munitie.

Foto rechts: De uitstekend gecamoufleerde bunker Se9 langs de hoofdweg van Gavere naar Semmerzake, gesloopt in 1977 (Collectie J. De Vos)

Munte. Het 1e, 2e en 3e Bataljon van de 7e Linie bezetten de bunkers te Muntekouter. Ook hier zijn er te weinig mitrailleurs om alle bunkers te kunnen uitrusten. Zo probeert men in eerste instantie zeker de voorlijn van mitrailleurs te voorzien.

(Mitrailleurgroep - Foto: Replica)

mitrailleurgroep
Moortsele. Twee pelotons, de compagnie Rousseau, worden uit Semmerzake weggetrokken om de drie bunkers tussen Rattepas en Asselkouter te bezetten. Hier worden aan bunker A26 (bunker vermomd als houten stal op de kop van bos aan Rattepas) bezet met twee mitrailleurs, achteraan wordt achter zandzakken een C47-kanon opgesteld gericht op de ernaast lopende aardeweg. In de bunker A25 (bunker ingewerkt in helling achteraan bos tussen Rattepas en Asselkouter) worden twee mitrailleurs opgesteld. In bunker AV5 (heden praktisch volledig verborgen onder begroeiing) wordt een C47-kanon neergelaten en nog een mitrailleur.
zware belgische artillerie
Bottelare. Hier wordt een anti-tank sector uitgebouwd. Een peloton met twee T13-tanks zal er eveneens de 11e Linie vervoegen.

15:00

Bruggenhoofd Gent Algemeen. Mannen van de 6e Compagnie van de 10e T.A.A. worden doorgestuurd naar Melle vanwaar zij praktisch onmiddellijk verder doorgestuurd worden naar Zedelgem.

Moortsele. Op de Asselkouter stellen soldaten van de 15e Linie hun wapens op in de bunkers.

17:00

Gijzegem. De bataljons van de 5e Linie trekken verder richting Kwatrecht vanuit hun rustkantonnement te Gijzegem.

18:00

Schelderode en Merelbeke. Aankomst van de 8e Artillerie. Ze nemen hun kantonnement in aan het Kwenenbos. Er zal artillerie worden opgesteld aan de school "Den Berg" en in de buurt van 't Egyptessenplein op grondgebied Merelbeke. Er wordt ook nog geschut opgesteld te Bottelare en Lemberge.

20:00

Bavegem. De 4e compagnie van het 31e Bataljon Genie is aangekomen vanuit Opwijk.

Gavere. Deze avond komt koning Leopold III samen met 2 generaals aan aan kasteel Grenier te Gavere om hier de nacht door te brengen. De volgende dag zullen zij weer doortrekken.

22:00

Zwijnaarde. De 24e Artillerie krijgt opdracht zich nu definitief te verplaatsen naar de regio Merelbeke om van daaruit artilleriesteun te kunnen bieden op de voorlijnen van Bruggenhoofd Gent waar hevige strijd verwacht wordt de komende dagen.

Situatie op 17 mei 1940, 's avonds. In Noord-Frankrijk is de doorbraak rampzalig aan het worden. Het Franse 7e Leger trekt opnieuw in allereil door België om te pogen de doorbraak in Noord-Frankrijk mee te helpen stoppen. In het Luikse vallen nog 2 forten. De forten van Namen houden nog allen stand. (Schets: De Achttiendaagse veldtocht - Ministerie van Landsverdediging)

Waar bevonden de troepen van de Duitse 56 ID zich die later in de veldtocht aan TPG strijd zouden leveren zich op dit moment

  • Tijdens de nacht van 17 op 18 mei 1940 stak het 234e IR te te Willebroek het kanaal over.
  • De 192 ID zal tegen de namiddag van de 17e mei 1940 Kapelle op den Bos bereiken.

In het algemeen schoten de Duitse infanteristen goed op in hun tocht richting westen. Dit sloeg wel op de infanteristen. Zwaardere stukken, pantsers en artillerie verging het echter veel slechter. Door de massale vernielingsopdrachten bij het terugtrekken van de Belgische troepen gingen heel wat bruggen massaal de lucht in. Hierdoor konden Duitse genietroepen amper volgen bij het bouwen van de nodige noodbruggen. Aan het kanaal te Willebroek kwam hier nog eens bij dat het waterniveau sterk meeging met eb en vloed. Er was tussen beiden wel een verschil van 2 meter waarbij dus het bouwen van zo een noodbrug zeker niet evident was.

Home Terug naar bovenkant pagina Vorige Volgende