a2
 
Bunkernummer
A2
Oud Bunkernummer
CA9
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, bunker is verdwenen.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren opgemetst met baksteen en het geheel gecementeerd.
 • Voor de beide schietgaten gecamoufleerd als valse ramen bevonden zich luiken in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Elk luik was 0.50m x 1.40m groot. De luiken openden in twee richtingen.
 • Volgens de grondplannen zou het bunkertje geen andere valse ramen hebben gehad dan deze die de twee schietgaten verborgen.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in rood dennenhout. De dakbedekking bestond uit rode Boomse dakpannen.
 • Het sas had een plat dakje.
 • Het had achteraan een zinken afvoergoot die eindigde met een gietijzeren dolfijn.
 • Het geheel had het uitzicht van een gecementeerde koeienstal, mogelijks met een motief van baksteen of assestenen.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Hij stond tussen A1 (343 m) waarmee hij in hoek opgesteld stond zodat hij een groter gezichtsveld en schootsbereik had. De eerstvolgende bunker van de voorlinie is de bunker A3 (984 m). Dit is meteen ook het grootste afstand tussen twee voorliniebunkers die men kan vinden op de ganse voorlinie. Dit grote gat wordt wel gedeeltelijk opgevuld door de korter bijliggende steunliniebunkers, gelegen in het gat gelaten tussen A2 en A3 maar meer achteruit. Zo ligt de steunliniebunker D2 respectievelijk op 685 meter van A2.
 • Naast de standaardopstelling van Maximmitrailleurs was deze bunker ook nog voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • De bunker is zeker verdwenen. Naar alle waarschijnlijkheid bij het aanleggen van de woonwijk. Hierbij is hij hoogstwaarschijnlijk ondergraven en in zijn geheel in de ondergrond verdwenen.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 56.011,02 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 56.511,02 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker moet in de huidige wijk in de directe omgeving van de Pennemansstraat gelegen hebben. De lokatie is moeilijk exact te beschrijven maar wordt duidelijker verklaard in de fotoreportage verderop.
Bijhorende foto's
Origineel plan van deze verdwenen bunker.
a2
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje had een zadeldak en een plat dakje op het sas.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Daarna komen we aan de moeilijkste gedeelte. Het perfect proberen lokaliseren van de verdwenen (vermoedelijk ondergegraven) bunker A2. Hiernaast alvast een detail van de grotere bunkerkaart, enkel toegespitst op het gedeelte Astene. Het plannetje is wel niet zo duidelijk interpreteerbaar. Het lijntje onder A2 is het onderste gedeelte van de Pennestraat dat toen nog doorliep tot op de hoofdweg links. Iets lager ligt de Beekstraat.

Hiernaast de originele situatieschets zoals terug te vinden bij de originele inlichtingenfiche bij deze bunker (opgemaakt voor de bouw van de linie).

Ondanks dat het plannetje vrij gedetailleerd is, blijft het perfect lokaliseren nog altijd niet eenvoudig. Er is hier namelijk een volledig woonwijk verrezen waar vroeger amper enkele huizen stonden.

Hieronder een luchtfoto van Google Earth uit 2011, van dezelfde lokatie. Meteen wordt duidelijk dat lokaliseren niet zo simpel wordt. Men moet al goed kijken om gelijkenissen te vinden tussen de originele situatieschets en de huidige luchtfoto. Het perfect lokaliseren blijft nog altijd niet eenvoudig. Er is hier namelijk een volledig woonwijk verrezen waar vroeger amper enkele huizen stonden.

Hiernaast dezelfde luchtfoto met daarop de herkenbare zaken aangeduid en de de meest waarschijnlijke originele lokatie van de verdwenen bunker A2. Voorlopig ontbreek ik nog foto's van de exacte lokatie.

 
Vorige (A1)
Vorige (A1)
Volgende (A3)
Volgende (A3)