Bunkernummer
A15
Oud Bunkernummer
ES15
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Bunker afgebroken, niet meer van toepassing.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Rondom de betonnen structuur werd een houtskelet opgetrokken in Rode Noorse den. Dit was bevestigd en gefundeerd op een aparte bakstenen fundering.
 • Op dit houten skelet werden in karboline gedrenkte populierenplanken van 2.4 cm dik bevestigd.
 • De toegang zat verborgen achter een camouflage poort met deuren links en rechts openend van elk 1.00m x 2.00m (BxH). De beide schietgaten zaten verborgen achter 2 valluiken van elk 1,00m x 0,60m (BxH). Deze poort en valluiken hadden telkens een bodemplaat in rode Noorse den waarop eveneens in carboline gedrenkte populierenplanken waren bevestigd.
 • Het was in elk geval zeker niet de bedoeling de valluiken aan de schietgaten te accentueren. Of ook de poort volledig uitdrukkelijk aan het zicht werd onttrokken is niet duidelijk.
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in Rode Noorse den.
 • De dakbedekking op zich bestond uit asbestgolfplaten.
 • Het toegangssas was voorzien van een betonnen trap en een sterfput.
 • De bunker was origineel gecamoufleerd als een houten stal
 • Structuur.
 • De bunker bevatte 2 mitrailleurkamers.
 • In de eerste kamer kwam achteraan het sas toe.
 • Opmerkingen.
 • Het was een voorliniebunker tussen het steunpunt van Semmerzake en Muntekouter. Hij lag tussen AV1 (670 m) en AV2 (245 m).
 • De bunker was standaard ingericht voor het plaatsen van twee Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij ook uitgerust voor het plaatsen van Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • De bunker is in het jaar 2005 afgebroken door de sloopfirma Shanks.
 • Hij stond origineel op het militair domein van Semmerzake.
 • Hij was volledig vergaan tot een kale blok beton en er was op het dak een MG-schutterstoren bijgebouwd. Dit was dus wel niet origineel.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 61.771,34 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 62.271,34 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De lokatie waar de bunker ooit moet gelegen hebben is als het volgt te bereiken. Draai links af in de veldwegel die achter de woning waar de bunker AV2 staat op de Lindeboomstraat, komende van de Ten Edestraat.
 • U kijkt nu recht uit op de achterkant van het militair domein.
 • U ziet voor u duidelijk een vrij dicht bebost, donkerkleurig bosje. Rechts ervan staat een veel kleiner bosje. A15 stond juist op de hoek van dit veel kleinere bosje.
Bijhorende foto's
Origineel grondplannetje van deze bunker gecamoufleerd als een houten stal. Ook bij deze bunker volgde de camouflage de betonnen grenzen van de bunker niet. Het geheel had, op het oreillon na, een vierkant uitzicht.
a15
Op deze luchtfoto van Gis Vlaanderen anno 2000 is de bunker nog duidelijk zichtbaar. U ziet op de rechter kant van het militair domein duidelijk het zwarte grotere bosje. Rechts ernaast ziet u een veel kleiner bosje in dezelfde donkere kleur. Als u goed kijkt ziet u het bunkertje op de onderhoek van dit bosje nog staan.
a15
Meer ingezoomde en dus meer gedetailleerde luchtfoto waar men het bunkertje duidelijk nog ziet opstaan op de smalle spie boven het zwarte bosje. Het bunkertje staat dus wel degelijk centraal op de foto.
a15
Tot op heden de enige echte foto waar de bunker vrij duidelijk op staat. De foto dateert allicht van rond de periode 1970 - 1975. Zoals in de tekst werd vermeld, werd in een latere periode op het dak een bijkomende (dus niet originele MG-stelling geplaatst). Zoals u kunt zien, is deze zelfs op deze foto nog niet geplaatst. (Foto Collectie militair domein te Semmerzake)
Oude militaire luchtfoto waarbij u A15 duidelijk kunt zien liggen juist achter de omheining. Op deze foto merkt men dan wel al duidelijk dat de bunker hoger is dan normaal door de achteraf bijgebouwde MG stelling op het dak van de bunker. Deze foto dateert dan ook allicht reeds uit het begin van de jaren '80. (Luchtfoto collectie militair domein te Semmerzake)
a15
Oude militaire luchtfoto uit dezelfde periode. U ziet duidelijk van bovenaf de bunker A15. De bijgebouwde MG-schutterstoren boven op het dak is dus wel degelijk niet origineel. (luchtfoto collectie militair domein te Semmerzake)
a15
Zicht op de groter bos links en het kleinere bosje rechts waar het bunkertje ooit stond. Foto anno 2007.
a15
Duidelijk zicht op de wegel tussen de beide bosjes. Het bunkertje moet zo goed als rechts op de foto gestaan hebben.
a15
 
Vorige (A14)
Vorige (Se13)
Volgende (A16)
Volgende (AV1)