a16
 
Bunkernummer
A16
Oud Bunkernummer
EV1
Lokatie
Vurste
Toegankelijkheid
De bunker is volledig vrij.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Weste - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het origineel eerste plan van deze bunker toont de bunker als een bunker die volledig werd ommuurd met baksteen waardoor hij het uitzicht kreeg van een alleenstaande woning met daarbij meerdere bijkomende valse ramen.
 • In praktijk blijkt dit niet zo uitgevoerd en ook het bestek van bouwproject E geeft al een andere omschrijving.
 • Rondom de betonnen structuur werd een houtskelet opgetrokken in Rode Noorse den. Dit was bevestigd en gefundeerd op een aparte bakstenen fundering.
 • Op dit houten skelet werden in karboline gedrenkte populierenplanken van 2.4 cm dik bevestigd.
 • Ook op deze plannen werd achteraf nog een correctie gemaakt. Zo werd de achterzijde ook op een zodanige wijze gecorrigeerd dat de koepel niet zo diep achter de mitrailleurkamer zat. Hierdoor werd de hoeveelheid nodig beton enigsinds beperkt.
 • De toegang tot het toegangssas zat verstopt achter een deur van 1.00m x 2.00m (BxH). Deze deur was uitgewerkt op een plaat van rode Noorse den waarop langs de buitenzijde het uitzicht van een buitendeur was aangebracht.
 • De schietgaten zaten telkens verborgen achter 2 links en rechts openende luiken van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze luiken hadden achteraan een plaat in rode Noorse den waarop in carboline gedrenkte populierenplanken waren aangebracht. Het was in elk geval de bedoeling de schietgaten niet te accentueren.
 • Het bunkertje was voorzien van een vrij plat schilddak omwille van de aanwezige koepel. Dit werd opgetrokken in Rode Noorse den. De dakbedekking op zich bestond uit blauwe Boomse dakpannen.
 • Ook hier werd dus in praktijk afwijkend gewerkt van het originele plan daar de koepel zeker nooit volledig onder het dak is uitgewerkt geweest.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele betonnen trappen en een sterfput.
 • Het geheel is heden vergaan tot een kale blok beton verstoken tussen een bosje midden in het veld.
 • Er zijn logischer wijze geen sporen zichtbaar van valse ramen wat het vermoeden bevestigt dat het plannetje als houten stal gebruikt is en dus niet het plannetje met herziening erop.
 • Er zijn trouwens nog ijzeren haken zichtbaar in de wanden die er op duiden dat er ooit een houten kassement op de wanden is bevestigd geweest.
 • Om de koepel te bereiken waren er vanuit de mitrailleurkamer 8 stijgijzers voorzien.
 • Vanuit deze koepel vertrok 3.00m stemdragerbuis om orders naar de mitrailleurschutters te kunnen doorgeven. Dit waren buizen van 1" op beide uiteinden voorzien van een trechtervormig uiteinde.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Tussen de twee kamers achteraan is een koepel.
 • Elke kamer was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het was een voorliniebunker tussen het steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen AV2 (490 m) en A17 (435 m). Hij stond solitair opgesteld.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • De bunker is volledig vrij.
 • Er zijn geen sporen van strijd.
 • Onderaan ziet men nog restanten van de enkele rijen baksteen die hij had als fundering en steun voor de rest van de houten plankencamouflage. Ook is de bovenkant boven de schietgaten niet gecementeerd, wat meestal wel het geval is bij in huisjes gecamoufleerde bunkers.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 64.537,36 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 95.037,36 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker is gelegen op uw linker kant van de Gentweg tussen het verharde gedeelte van deze weg (vanaf de kerk van Vurste) en de Hullestraat. Hij ligt dus een 100 tal meter in het veld verborgen tussen het groen.
Bijhorende foto's
Ondanks dat op het plannetje herzien staat, is dit allicht het originele eerste plan. Hier is de bunker volledig uitgewerkt als een huisje ommuurd met baksteen en enige valse ramen. Zo is het bunkertje zeker nooit uitgewerkt geweest.
Dit is een eerste herziening van het vorige grondplan. De uitwendige camouflage werd aangepast naar een houten stal met onderaan enkele rijen baksteen als fundering.
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Opnieuw dient de opmerking gemaakt dat de koepel zeker nooit effectief is uitgewerkt geweest om volledig verborgen te zitten onder het dak. Het dak is dus zeker platter uitgewerkt dan hier afgebeeld.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Dit is dan nog eens een laatste herziening van het grondplan. Het betreffen opnieuw aanpassingen zodat de bunker bij opbouw toch iets minder beton bevatte. Zo zit de koepel niet meer zover achteruit ten opzichte van de tweede mitrailleurkamer.
In 1995 stond dit bunkertje nog veel meer in het zicht. De boompjes die hier nog klein zijn, verbergen heden de bunker onder een weelderig bladerdek. (Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Rechter zijkant en achterkant van de bunker met onder andere zicht op de afgebrande koepel. Men ziet duidelijk de haken voor de bevestiging van de originele houten camouflage. (Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de achterkant van de bunker met de toegang (Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de bunker vanaf de Gentweg gezien anno 2006. Er is al een iets meer geoefend oog nodig om hem nog te herkennen.
a16
Vooraanzicht op de bunker, goed verborgen onder het groen.
vurste bunker abri onderstand voorlinie a16 bruggenhoofd gent
Zicht dat men heeft door het schietgat van de bunker.
a16
Op de achterkant van de koepel ziet men geen haken ter bevestiging van de houten camouflage. Dit komt omdat hier de houten camouflage de vorm van de bunker niet volgde maar het geheel meer in het vierkant was uitgewerkt.
a16
Binnenzicht van de meest linkse mitrailleurkamer (deze waar het toegangssas in uitkomt). Duidelijk zijn opnieuw de bijkomende voorzieningen voor Hotchkiss- en Coltmitrailleur te zien.
Zicht op de afgebrande sporten in de koepel achter de tweede mitrailleurkamer.
 
Vorige (A15)
Volgende (A17)
Volgende (A17)