a29
 
Bunkernummer
A29
Oud Bunkernummer
FMO7
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel ommuurd met baksteen.
 • Er zijn nog vrij weinig resten van de originele baksteenommuring aanwezig.
 • De beide schietgaten waren afgesloten met elk 2 luiken in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd. Dit waren luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • De bunker had in totaal nog 3 valse ramen. Daarvan zater er 2 op de rechter zijkant en nog 1 op de linker zijkant. Deze bestonden dan telkens uit een plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer was dan een in Noors rode den, houten raam, gekleefd.
 • De bunker moet ook nog een klein rond raampje hebben gehad op de achterzijde maar allicht is door de verdwenen baksteencamouflage ook dit raampje verdwenen.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden verdwenen portaal. Dit is trouwens allicht ooit groter uitgewerkt dan op de plannen zichtbaar. Aan de toegang van dit portaal was een deur aangebracht van 1.00m x 2.00m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse Den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een zadeldak.
 • Ook het sas had een bijkomend zadeldakje aansluitend op de hoofdstructuur.
 • Dit dak werd dan bedekt met asbestleien van 40 op 40 cm.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Het bunkertje had het uizicht van een bakstenen tuinhuisje.
 • Structuur.
 • 2 achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A28 (50 m) en A30 (285 m). Hij is in hoek opgesteld met A28 om zo het zichtsveld en schietbereik te vergroten.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • De bunker is volledig vrij.
 • Hij zit echter sterk verborgen onder de begroeiing errond en de klimop.
 • Het bunkertje dient als attractie in de tuin van het café 't Neerhof te Moortsele. Indien geïnteresseerd, hier een directe rechtstreekse link naar de website van café "'t Neerhof".
 • Daarentegen is het bunkertje vrij proper onderhouden door de eigenaars.
 • Er zijn enkel wat beschadigingen aan het oreillon. Het is wel niet zeker of deze beschadigingen van tijdens de oorlog zijn.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 65.652,92 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 65.152,92 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de linker kant van het café "'t Neerhof" gelegen langs de weg met de naam "het Tramplein".
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze bunker.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het is vrij duidelijk dat de camouflage van het sas in dit geval niet is zoals u het in realiteit bij dit bunkertje werd uitgewerkt.
Doorsnede CD, de langsdoorsnede horend bij bovenstaand grondplan.
Het herziene grondplan van deze bunker. Het verschil zit hem in de wijze van het camoufleren van het toegangssas.
De eveneens herziene doorsnede AB. Merk duidelijk het verschil in uitwerking van het toegangssas.

Zicht op het toegangssas vanaf de inkom van het café 't Neerhof. Waarschijnlijk hebben bepaalde courante bezoekers van het café de bunker zelfs nog nooit opgemerkt.

a29

Toegang van het bunkertje anno 2010.

Op de achterkant van het sas ziet men nog de restanten van een zo goed als verdwenen vals raam. Enkel de gecementeerde achterkant van het toenmalige raam is nog te zien.

Vooraanzicht van de bunker die enorm sterk overgroeid is en verborgen achter het groen. Enkel op de voorkant zijn nog wat resten van de originele baksteencamouflage te zien.
a29 voorliniebunker tete de pont de gand bruggenhoofd gent
Detail van het rechter schietgat met mogelijks nog originele camouflagekleuren aan de binnenkant. (Foto: Georges Verstuyft)
Detail van het beschadigde oreillon van de bunker. Het lijkt wel onwaarschijnlijk dat hij origineel in mei 1940 beschoten zou geweest zijn. Niets is echter uitgesloten daar er toch schermutselingen geweest zijn aan de voorposten te Scheldewindeke en Oosterzele. Het kunnen ook beschadigingen zijn van bv landbouwvoertuigen na de oorlog.
Binnenzicht in de rechter mitrailleurkamer. Men ziet duidelijk de pootjes voor het bijkomend kunnen opstellen van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
De achtermuur van de tweede mitrailleurkamer. De bunker is qua aanwezig staal nog vrij volledig. Wel zijn beide chardomes verdwenen.