Bunkernummer
A44
Oud Bunkernummer
AW5
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Schietgaten beiden nog afgesloten. Kanonkamer is vrij, mitrailleurkamer beperkt geopend. Bunker volledig op privéterrein.
Aantal kamers
2 gescheiden kamers, de mitrailleurruimte is verbonden aan een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC + 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk.
 • Origineel geverfd met een lichtgroene grondverf. Daarna werden er kleurvlekken aangebracht met rood, oker en smaragdgroen. Deze originele kleuren zijn namelijk nog te goed te zien aan de binnenkant van het schietgat voor grof geschut.
 • Doordat ondertussen het puin dat aan de voorkant van de bunker lag, verwijderd is, zijn de beide schietgaten weer zichtbaar, inclusief originele verfkleuren. Deze zaten jarenlang verborgen onder een hoeveelheid puin die vooraan de bunker lag gestapeld maar heden verdwenen is.
 • De beide schietgaten zaten allicht beide verborgen achter metalen valluiken.
 • Ook de plannen van deze bunker zijn gewijzigd geweest. Zo was hij ooit origineel getekend met een vast opgesteld 47 mm kanon. Dit is in praktijk net zoals bij de bunker B45 gewijzigd in een ruimte voor een mobiel 47 mm kanon. Dit laatste ging samen met een wijzigen van de grootte van het bijhorende schietgat.
 • Opvallend is ook dat de beide toegangen beschermd zijn door specifieke kleine oreillons. De schietgaten hebben daarentegen beiden geen oreillon.
 • Het toegangssas en de bijhorende mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker zat zo goed als mogelijk, ongeaccentueerd in het aflopende terrein tussen Kwatrechtsteenweg en Schelde verborgen.
 • Structuur.
 • De bunker is opgebouwd als twee gescheiden bunkerruimtes, één voor een mobiel 47mm geschut en één voor mitrailleur.
 • De beide deurgaten zijn vrij (mitrailleurruimte beperkt) maar de schietgaten zijn nog beiden dichtgemetst.
 • Opmerkingen.
 • Het is de laatste voorliniebunker tussen de steenweg Aalst-Gent en de Schelde, tegen de Schelde. Er is nog één bunker kortbij opgesteld, namelijk A43 op 75 meter afstand van A44. Beide bunkers kijken echter met hun schietgaten van elkaar weg. De bunker A43 is volledig gericht op de spoorlijn. A44 daarentegen kan zowel de Kwatrechtsteenweg als de Schelde onder vuur nemen. De bunker zelf staat op ongeveer 40 meter van de oever van de Schelde verwijderd. Origineel stond hij echter dichter bij de Kwatrechtsteenweg. Hoe dit kan, kan u reeds lezen op de bunkerfiche van A43.
 • De mitrailleurkamer was enkel voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Er waren geen aanpassingen aanwezig voor andere types van mitrailleur.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 86.527,44 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 86.608,69 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 86.758,69 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Opvallend is dat deze bunker afwijkend van de gelijkaardige bunkers van dit type, geen granaatwerpgat heeft dat loopt van de mitrailleurkamer naar de kanonkamer. Allicht heeft dit opnieuw te maken met het feit dat deze bunkers van de eerste zijn die gebouwd zijn op de linie.
 • Ook nog opmerkelijk is dat deze bunker deels als fundering is gebruikt voor de woning die er heden deels bovenop is gebouwd.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Wetteren, voorliniebunker.
 • De bunker ligt juist naast een uitgang van de parking van de firma Spector langs de Kwatrechtsteenweg.
 • Deze bunker ligt volledig op privéterrein. Respecteer dan ook de privacy van de eigenaars aub.
Bijhorende foto's

Origineel plannetje van deze bunker. Merk op dat de bunker getekend is met een schietgat voor een vast opgesteld 47mm kanon. Dit zou betekenen dat de bunker beschouwd werd als een bunker tegen de directe doorbraak. In realiteit is hij echter uitgevoerd als een bunker met een schietgat voor een mobiel opgesteld kanon. Dezelfde opmerking kon men maken op basis van het grondplan bij de bunker B45 (afgebroken) langs de steenweg Aalst-Gent.

a44

Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Ook deze doorsnede is getekend alsof de bunker voorzien werd voor een vast opgesteld 47mm kanon. Ook de dubbele rij van leggingen op de muur is nooit uitgevoerd. Wel indrukwekkend is de diepte waarop gefundeerd werd, in dit geval omwille van de drassige grond waar de bunker is gebouwd.

Doorsnede CD horende bij het grondplan.

Dit is het beeld dat men had van de bunker in 1995. De voorzijde is altijd al grotendeels verborgen gebleven onder de grond. Het terrein is zeker ooit reeds opgehoogd geweest daar de schietgaten zo goed als tegen het maaiveld zitten. Dit is allicht overtollige grond van het bouwen van de woning die er nu deels op de bunker is gebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

vooraanzicht bunker in 1995

De toegang van de bunker was in die periode nauwelijks te bereiken. U kijkt hierbij ook op de plaats waar de wonding deels op de bunker is gebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achterzijde bunker A44 anno 2003. De achterzijde was toen reeds vrijgemaakt. Hier krijgt u opnieuw een duidelijk zicht op de beide toegangen. Links de verkleinde toegang van de kanonkamer. U ziet nog duidelijk hoe groot de originele toegang was, heden verkleind tot een deurtje. Rechts de beperkt geopende toegang voor de kanonkamer. Ook opmerkelijk bij deze bunker is dat de bunker zelf aan de schietgaten geen oreillons heeft maar wel een oreillon heeft aan elk van de toegangen van de verschillende kamers. (Foto: Kris Vlaeminck)

Anno 2006. Zicht op de achterkant van de bunker. De originele linker kant is niet meer te zien wegens ingebouwd als fundering van een woning. U ziet duidelijk dat het huis over een kleine twee meter over de bunker is gebouwd.
a44
Zicht op de beide toegangsdeuren. U kunt duidelijk de uitstekende gedeeltes zien ter bescherming van de toegangsdeuren. De toegangsdeur voor het kanon is wel verkleind tot een kleiner toegangsdeurtje.
a44
Binnenzicht in de mitrailleurkamer. Deze is te bereiken langs een vrij beperkt geopende ingang. Er zijn geen muurtjes aan de schietgaten. Ook zijn er geen aanpassingen voor een FM30 mitrailleur. Daarnaast is er ook geen granaatwerpgat in de richting van de kanonkamer aanwezig.
binnenzicht mitrailleurkamer
Binnenzicht in de kanonkamer. Let vooral op de nog intakte camouflagekleuren aan de binnenkant van het schietgat. Dit waren dan ook de originele kleuren die langs de buitenkant op de grondkleur werden aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk was de grondkleur lichtgroen (Vert de Vessie). Op deze grondkleur werden dan de kleurvlekken aangebracht die men ook aan de binnenkant van dit schietgat kan zien.
a44
De voorkant van de bunker, volledig verborgen achter bergen steengruis. Rechts zit het schietgat voor een 47mm kanon, links dat voor mitrailleur. Het schietgat voor kanon is gericht op de Schelde.
a44
In 2008 werd het puin voor de bunker opgeruimd. Hierdoor kreeg men uiteindelijk weer zicht op de beide nog dichtgemetste schietgaten.
vrijgemaakte bunker
Op de plaats waar jaren puin tegen de bunker heeft gelegen, zijn na het verwijderen hiervan, opnieuw originele verfkleuren zichtbaar gekomen.
originele camouflagekleuren op bunker
 
Vorige (A43)
Vorige (A43)
Volgende (A45)
Volgende (A45)