Bunkernummer
AV1
Oud Bunkernummer
ES14
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, bunker is afgebroken.
Aantal kamers
2 achteraan onderling verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel was de bunker volledig ommuurd met baksteen.
 • Volgens het originele bestek diende de bunker gecementeerd te worden maar dit is in elk geval nooit zo gebeurd bij deze bunker.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het linker schietgat zat verstopt achter een houten nepdeur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • Het rechter schietgat zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het bunkertje had nog een vals raam op zijn linker zijkant. Dit was identiek uitgewerkt als een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in hout en waarbij de dakbedekking bestond uit rode Boomse dakpannen.
 • Het toegangssas had een plat dak met een fraaie betonnen dakrand.
 • Voor de waterafvoer van dit platte dakje werd een een zinken goot voorzien van 1.25m die onderaan eindigde in een fonten dolfijn.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De zijkant rechts met de toegang zat gedeeltelijk verstopt achter een haag. Vooraan rechts zat een houten hekje als toegang tot het terrein met de bunker.
 • Het geheel had het uitzicht van een kleine arbeiderswoning.
 • Structuur.
 • De bunker bestond uit 2 kamers die achteraan met elkaar verbonden waren en een toegangssas.
 • Opmerkingen.
 • AV1 was de eerste vooruitgeschoven bunker op de linie tussen steunpunt Semmerzake en Muntekouter. Hij lag tussen Se7 (315 m) en de eveneens reeds afgebroken A15 (670 m).
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Hij had geen directe sporen van strijd.
 • Het was een tweekamersbunkers zonder uitstekende neus (ook oreillon genaamd)..
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 59.530,04 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 60.030,04 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • De bunker was volledig vrij maar is afgebroken half juli 2008 om plaats te maken voor een perceel bouwgrond.
 • Hieronder vindt tevens een vrij uitgebreid verslag van nogmaals een jammerlijke sloop.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Opperweg naar rechts komende van de Ten Edestraat. De bunker stond 100 meter verder op de linker kant, juist naast de weg.
Bijhorende foto's

Deze schets geeft ons een correct beeld van het terrein waar de bunker ooit opstond. Origineel plannetje van deze ondertussen afgebroken bunker.

De zuid- en westkant van het terrein waren afgebakend met een omheiningsdraad. De oostelijke kant, langswaar ook de toegang bereikbaar was, zat verborgen achter een haag. Aan de rechter voorhoek van het terrein zat een toegangshekje om het terrein te betreden.

Origineel grondplan van deze ondertussen afgebroken bunker.
av1
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het globale uitzicht was dit van een kleine bakstenen woning met een zadeldakje in rode boomse pannen.

Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Het toont de bunker van de achterkant met duidelijk zichtbaar het kleine platte dakje boven het toegangssas.

Op deze schets ook duidelijk zichtbaar is dat de toegangsput tot de bunker nog eens extra was afgedekt met een metalen valplaat.

Vooraanzicht zoals de bunker al vele jaren terug te vinden was langs de Opperweg. Sterk overwoekerd op een verwilderd perceeltje. De foto dateert van anno 2006.
av1

De beide schietgaten waren gecamoufleerd als valse ramen. Men kon er nog duidelijk blauwe originele verf in zien zitten die allicht vanop afstand het uitzicht van de ramen moest beklemtonen.

In de gaten die u boven de gecementeerde achterkant van de ramen ziet, zaten ingebetonneerde houten blokken aan dewelke de houten ramen ter camouflage bevestigd werden.

av1
De linker zijkant vertoonde nog de restanten van een vals raam.
av1
Nog resterende muurtjes van het bijkomende toegangssas. Aan de voorkant van dit extra sas bevond zich dan nog eens een gewone houten deur ter camouflage van de eigenlijke bunkerdeur die dan weer een half verdiep lager onder de grond stak. Vandaar dat men de bunkers ook onderstanden ging noemen omdat ze vaak nog eens gedeeltelijk in de grond staken. Bovenaan zat een klein plat dak met een mooie betonnen dakrand.
av1
Binnenzicht in de mitrailleurkamer aansluitend op het toegangssas (linker schietgat van de voorkant gezien).
Binnenzicht van de tweede mitrailleurkamer. Duidelijk zichtbaar de lichtblauwe camouflageverf op de binnenkant van het schietgat.
De eigenlijke afbraak startte op 9/7/2008 en duurde in totaal een vijftal werkdagen. In eerste instantie ging de aannemer "Thomas Werner" de bunker te lijf met een zware drilboor. De eerste taak bestond erin dat men moest trachten een eerste maal de compacte structuur volledig te doorbreken. Eenvoudig gezegd wil dit zeggen dat men moet proberen op één plaats dwars door de structuur te geraken. Daarna kan men rond dit gat verder de structuur proberen te verkleinen. Meestal probeert men dan ook eerst dwars door het dak te schieten. (Foto: André Ombecq)
Afbraak AV01 dag 1
De aannemer heeft de bunker proberen breken door het dak van de linker bunkerkamer (gekeken van de voorkant.) Daarna is hij de structuur vanaf deze hoek steeds verder blijven afknagen. Al meteen onstond een geweldig kluwen van ijzer en beton. (Foto: André Ombecq)
Dit is wat er overbleef van de bunker na de eerste sloopdag. De voorkant en zijkant van de linker mitrailleurkamer zijn verdwenen, of beter gezegd omgetoverd in een geweldig kluwen beton en ijzer..
resultaat 1 dag afbraak op een bunker
Zicht op wat overblijft van de linker mitrailleurkamer. Let ook op de zware kalibers van gebruikt ijzer. Ook is het staal nog van een geweldig goede kwaliteit. Het is totaal nog niet roestig na meer dan 70 jaar dienst in deze betonstructuur.
Doordat de aannemer aan de linker mitrailleurkamer begonnen was met zijn afbraak, was het na 1 dag van afbraak niet meer mogelijk de tweede nog intakte kamer te betreden. Het puin van de eerste kamer versperd totaal de ingang. Op de voorgrond zicht op een dikke gegalvaniseerde dakplaat die eveneens voor zolang in deze vochtige structuur gezeten te hebben, nog van uiterst goede kwaliteit blijkt te zijn.
binnenkant sas na 1 dag afbraak
Voor de tweede dag strijd tegen dit monster van staal en beton heeft de aannemer de hulp ingeroepen van een degelijke snijbrander om het kluwen van staal en beton te kunnen van elkaar scheiden.
afbraak AV1 te Semmerzake
Het grootste gedeelte van de bovengrondse structuur heeft het ondertussen begeven. Enkel achteraan tegen de omheining blijven nog tot aan de dakrand, de restanten van het sas over. Deze staan te dicht bij de omheining die dient bewaard te blijven. Dit stuk diende omzichtig afgebroken te worden. (Foto: Bart De Greve)
resultaat na 2 dagen afbraak bunker AV01
Zicht op de nog beperkt zichtbare toegang, versperd door beton en ijzer. Let tevens ook eens op de dikte van de dakstructuur en welke hoeveelheid ijzer er nog in deze structuur steekt.
restanten toegangssas
De derde dag probeert de aannemer de structuur tot de grond gelijk te krijgen. Achteraan de restanten van het sas.
derde dag afbraak bunker
Zicht op de massa ijzer die zich in de wanden bevindt. Dit zijn allen baren van 15 en 20 mm. Hier steekt een fortuin aan betonijzer in. Men ziet wel dat het om oud ijzer gaat daar het nog ongeribd betonijzer is, wat men heden praktisch niet meer kan verkrijgen.
restanten sas
Restanten van de achterhoek van de rechtse mitrailleurkamer. De kamer zit praktisch dus nog voor de helft van hoogte onder de grond.
Een gevecht van de machine tegen ijzer en beton.
Aannemer afbraak Thomas Werner
Na een vierde dag van afbraak heeft de fundering zich herleid in een onontwarbaar kluwen van ijzer en beton. (Foto: André Ombecq)
restanten fundering bunker
Als laatste gaat de aannemer de restanten van het sas tegen de omheining te lijf. Hij moet proberen de omheining te sparen van zijn afbraakwerken. (Foto: André Ombecq)
afbraak sas onderstand
Het resultaat van de afbraak. Een braakliggend terrein en opnieuw na bijna 75 jaar koppig stand houden, een bunkertje minder. Allicht zullen de eigenaars van de woning die hier gebouwd zal worden, nooit weten wat eigenlijk op hun bouwperceel stond.
Hiernaast het uitzicht zoals het terrein er anno 2009 uitziet. Nog weinig zaken wijzen er nog op dat hier ooit één van de bunkertjes voor goed verdween.