av2
 
Bunkernummer
AV2
Oud Bunkernummer
EV2
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijk. De bunker staat wel volledig op privéterrein.
Aantal kamers
2 onderling niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel was de bunker volledig ommuurd met baksteen.
 • Volgens het bestek zou hij daarna gecementeerd zijn geweest maar dat klopt niet met wat er heden nog kan teruggevonden worden.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Alle luiken voor de schietgaten en ook de valse ramen waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd om het geheel telkens het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het linker schietgat voor mitrailleur zat verstopt achter 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH).
 • Ook het schietgat voor het C47 kanon zat verstopt achter een gelijkaardig groter vals raam met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.60m x 1.40m (BxH).
 • Hij had nog een vals raam op de linker zijkant van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het zadeldak over de ganse structuur was uitgewerkt in hout en de dakbedekking op zich bestond uit asbestgolfplaten.
 • Aan de toegang voor het kanon was hij origineel iets anders uitgewerkt dan getekend op het plan. Het muurtje dat op het plan tussen de twee kamers stond aan de toegangen, stond origineel als verlengde van de rechter zijmuur van de bunker. Dit was dan afgedekt met een deksteen die heden nog altijd zichtbaar is.
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Het toegangsgedeelte voor de toegang van de mitrailleurkamer was gedeeltelijk bijkomend uitgewerkt in beton en voorzien van enkele in beton uitgewerkte treden. Dit bevatte ook een sterfput.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een gemetse bakstenen stal of werkhuis.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Er was een volledig gescheiden kanonkamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon.
 • De mitrailleurkamer heeft achteraan een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het was een vooruitgeschoven bunker op de voorlinie tussen steunpunt Semmerzake en Muntekouter. Hij stond tussen A15 (245 m) en A16 (490 m).
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is volledig vrij maar heeft nog nauwelijks resten van zijn originele camouflage.
 • Hij is sterk overgroeid met klimop en daardoor praktisch onvindbaar.
 • De ruimte voor 47mm kanon is heden gebruikt als kippenhok. De mitrailleurruimte als berghok.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 75.632,61 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 75.882,61 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Vurste, Vooruitgeschoven bunker op de voorlinie.
 • De bunker ligt sterk verborgen onder de klimop langs de Lindeboomstraat.
 • Deze bunker ligt volledig op privéterrein. U kunt hem iets of wat zien vanaf de openbare weg maar hij zit toch voor het grootste gedeelte verborgen onder de begroeiing. U kan de bunker enkel betreden met toestemming van de eigenaar. Respecteer dan ook de privacy van de eigenaars aub.
Bijhorende foto's
Origineel situatieplan van het terrein waar dit bunkertje opstaat. Enkel aan de straatkant was het terrein omheind met een draadversperring.

Origineel grondplan van deze bunker. Omwille van het niveauverschil tussen beide kamers was er een zeer merkwaardig gebogen muurtje voorzien tussen de toegang van beide bunkerkamers. Dit muurtje is allicht nooit gebouwd. Wel is de rechter zijmuur iets verlengd over een beperkte hoogte om het toegangshek nog iets meer aan het oog te onttrekken. Bovenop dit muurtje lag allicht een deksteen.

av2
Doorsnede AB horende bij bovenstaande doorsnede. De puntgevels zitten bij deze bunkers meestal aan de kant van de schietgaten en aan de kant van de toegangsdeuren.
Doorsnede CD horende bij het grondplan. De doorsnede is getekend door het schietgat voor grof geschut. Links vooraan zicht op het oreillon. Achteraan een apart toegangsdakje over de toegang van de mitrailleurkamer.
Op deze ouder foto daterend uit 1995 is de baksteencamouflage nog vrij intakt aanwezig. Vooraan de foto het iets lagere muurtje om de toegang voor de kanonruimte nog iets meer uit het zicht te onttrekken. Mogelijks was op deze foto het muurtje reeds ingekort daar het wel merkwaardig is dat de deksteen zover doorloopt. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht vanop de weg op deze praktisch niet meer als bunker te herkennen blok beton verborgen onder de klimop. Foto anno 2006.
av2
Zicht op de rechter zijkant vanaf de weg. Nog een klein stukje beton verraadt zijn eigenlijk bestaan. Het muurtje en de baksteen die nog zichtbaar was in 1995 zijn hier reeds volledig verdwenen.
av2

Binnenzicht in de ruimte voor 47 mm kanon.

av2
Zicht op de beide toegangsdeuren. Links ziet u de versmalde toegang tot de kanonkamer. Iets lager en in het midden van de foto ziet u de toegang tot de mitrailleurkamer.
av2
Vooraanzicht in 2009. Links ziet men hier duidelijk het uitstekende oortje.
Zicht op de toegang van de kanonkamer. Op deze wijze kan men de bunker zien liggen vanuit het veldwegeltje juist achter de woning met deze bunker in de voortuin.