av5
 
Bunkernummer
AV5
Oud Bunkernummer
FMO1
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunker vermoedelijk nog volledig afgesloten
Aantal kamers
2 gescheiden kamers, koepel verbonden aan mitrailleurruimte en sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • Origineel was het de bedoeling deze bunker uit te werken als een assestenen gebouwtje met blauwe Boomse pannen. Op het dak zou de koepel verborgen worden, allicht als een klokketoren of duiventil.
 • Binnen dit concept was er nog een extra houten camouflagedeur voorzien om de toegang tot de mitrailleurkamer aan het zicht te onttrekken.
 • Uitgevoerd concept
 • Hij kreeg een ruw stenen uiterlijk van het type Tirools gebocheld.
 • Origineel waarschijnlijk geverfd in een okergele grondverf waarop allicht lichtgroene en groene vlekken waren aangebracht.
 • Het schietgat voor C47 kanon was afgesloten met een metalen valluik van 1.47m x 0.805m (BxH).
 • Het schietgat voor mitrailleur was afgesloten met een metalen valluik van 0.96m x 0.37m (BxH).
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • In het toegangssas voor het C47 geschut was een sterfput voorzien die verbonden was met een gresdrainagebuis van diameter 15 cm naar de rechter zijkant van de bunker waar een gracht zou moeten gelopen hebben waar deze drainage dan in uitkwam.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Achteraan deze mitrailleurkamer, zat de toegang tot de observatiekoepel.
 • Binnenin zat onder de koepel een valluikje.
 • Onder dit luikje had je 7 klimijzers om de koepel te betreden.
 • Vanuit de koepel vertrok 3.50 m stemdragerbuis diameter 1" met op de uiteinden trechtervormige uiteindes.
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met
 • een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Voor de bouw van de bunker dienden er een 4 tal kleinere bomen gerooid en afgevoerd te worden. De locatie is mooi te zien op de terreinschets horende bij deze bunker.
 • De bunker zat totaal onopvallend ingewerkt in het nogal sterk oplopende terrein en werd hierbij zeker niet geaccentueerd.
 • Structuur.
 • De bunker is opgebouwd als twee gescheiden bunkerruimtes.
 • Eén voor een mobiel 47mm kanon en één voor mitrailleur. In deze laatste kamer is een trap voorzien naar een koepel en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Heel merkwaardig is dat deze bunker wel degelijk een oud bunkernummer heeft FMO1 dat duidt op een bunker gebouwd Moorsele. De bunker is echter volledig net over de grens met de gemeente Munte gebouwd.
 • Het is een vooruitgeschoven bunker op de voorlinie tussen Muntekouter en Betsberg tussen A24 (465 m) en A25 (195 m).
 • De mitrailleurkamer was naast de standaard voorziene Maximmitrailleur ook voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • De bunker zit praktisch volledig bedolven onder de grond en is daardoor zo goed als niet meer terug te vinden. Zo zitten zowel zijn twee schietgaten als zijn toegangsdeuren en koepelgat volledig verborgen onder de grond. De bunker is volgens alle waarschijnlijkheid nog volledig afgesloten.
 • Het is waarschijnlijk één van de moeilijkste, nog terug te vinden, nog bestaande bunkers op de linie.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 70.532,26 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 100.782,26 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De gemakkelijkste manier om de bunker terug te vinden is dat men de kouterslag ingaat die vertrekt vanaf Rattepas, links van de bunker A26 op de kop van het bosje.
 • Deze kouterslag loopt naast het bosje van Rattepas en loopt op de duur tussen 2 bosjes door. U komt uiteindelijk uit aan een weiland.
 • Steek dit weiland dwars over naar de rechter achterhoek.
 • U moet hier eigenlijk de omheining voorbij om de bunker op uw rechter kant met wat moeite, hier en daar wat zien uit te steken uit het groen. In de zomerperiode is er nauwelijks enkele vierkante meters van zijn linker voorhoek te zien. De rest zit allemaal verdoken onder het groen en de grond.
 • Men heeft eventjes de bunker kunnen bereiken via hetzelfde veldwegeltje waar men A25 kan mee bereiken. Op de hoek van Rattepas waar de bunker A26 staat gaat men in dit geval op de rechter kant rechtdoor. Het wegeltje begint op de kop van het bosje waar de wegel Rattepas wegdraait naar links. Enkele honderden meters verder gaat het wegeltje rechtdoor door een klein uitstekend verwilderd bosje. Als men dit bosje door is ligt de bunker A25, meteen links van u. Voorlopig is aan deze bunker het wegeltje door de eigenaar van het terrein erachter, vermoedelijk ten onrechte afgesloten. De bunker AV5 ligt dan 200 meter verder op uw linker kant, op het uiteinde van het veld en bos waar u op dat moment tussenloopt.
Bijhorende foto's

Originele terreinschets van deze bunker die zoals op de schets te zien, volledig ingewerkt zat in de helling van het terrein.

Ook leuk om te zien is dat men vanaf het toegangsportaal voor het mobiele kanon een sterfput had voorzien die een rechtstreekse afwatering had naar de zuidkant van de heuvel.

Origineel grondplan van deze bunker, qua camouflage uitgewerkt als Tyrolien Mamelonné.
av5
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan, is de langsdoorsnede van deze bunker doorheen de kanonkamer.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan geeft een langsdoorsnede van de bunker ter hoogte van de mitrailleurkamer. Bij deze bunker steekt de koepel echt wel sterk naar boven.
Doorsnede EF bij bovenstaand grondplan toont de dwarsdoorsnede van deze bunker die zoals hier te zien origineel al zeer sterk in het terrein ingewerkt zat.
Schets van de bunker AV5 zoals hij er in 1938 moet hebben uitgezien. De tekening is gemaakt naar een bestaande foto uit de collectie van F. Vernier. Links ziet u het schietgat voor een mobiel 47mm kanon. Rechts het schietgat voor mitrailleur. De bunker had net zoals Be5 een volledig uitgewerkte toegang voor het binnenbrengen van het 47mm kanon. Bovenop de bunker stond een koepel.
schets van bunker AV5 te Moortsele naar bestaande foto
Schets van de bunker AV5 naar een tweede bestaande foto uit dezelfde collectie. Er was zelfs een omheining geplaatst om te vermijden dat men in het aangebrachte toegangssas voor het 47mm kanon zou kunnen vallen. Voor de bunker ziet men de weilanden tussen het bos te Rattepas en de Asselkouter. Men ziet ook duidelijk de prikkeldraadversperringen voor de bunkers. Verder vooruit ziet men zelfs volgens mij een soort van aangebrachte tankversperring.
tekening naar bestaande foto bunker Av5 Moortsele
Nog een derde schets naar een foto van dezelfde collectie. Deze geeft ons een zicht in de richting van de Asselkouter. Opnieuw ziet u duidelijk de antitank- en prikkeldraad-versperringen in het veld. Rechtsbovenaan allicht de bunker A24.
schets bunker Av5 te Munte
Als men heden de bunker wil terugvinden moet men hem al bijna weten liggen om hem nog terug te vinden. Onderstaande foto's dateren van 2006. U kijkt hier waar ooit een toegangssas gebetonneerd is geweest om met een 47mm kanon de bunkerruimte voor kanon binnen te rijden. De bunker zit zo goed als volledig onder de grond van het uitdeinende bosje verborgen.
av5
Dit is ongeveer het enige dat men kan zien van de praktisch onvindbare bunker in de zomerperiode..
av5
Zicht op de rechter zijkant van de bunker van achterkant gekeken.
av5
Zicht op de voorkant.
 
Vorige (AV4)
Vorige (A30)
Volgende (AV6)
Volgende (AV6)