b23
 
Bunkernummer
B23
Oud Bunkernummer
FSR1
Lokatie
Schelderode
Toegankelijkheid
Bunkertje origineel beperkt vrij aan toegang, schietgat vrij maar bunker is heden afgesloten als vleermuizenverblijf
Aantal kamers

1 kamer met een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een Noors rood dennenhouten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrengte schutplanken in dennehouten van 2.5 tot 3.5 cm dik.
 • De toegangsdeur was uitgewerkt als een houten plaat in Noors Rood dennenhout en bekleed met schutplanken. De afmetingen waren 1.00m x 1.80 m (BxH).
 • Het schietgat was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40 m. Allicht was het een valluik van 1.00m x 0.60m (BxH) zoals bij de bunker D16.
 • Het was in geen geval de bedoeling dit schietgat te gaan accentueren binnen het geheel.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een vrij plat zadeldak.
 • Dit werd dan bedekt met asbestgolfplaten.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 85 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Het geheel had het uitzicht van een stalletje op een weiland.
 • De fundering volgde niet de contouren van het beton en gaf het geheel een vrij rechthoekig uitzicht.
 • Het globale uitzicht was dit van een houten stalletje, een bijgebouwtje bij het boerderijtje dat heden ook nog aanwezig is.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één kamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje dat solitair is opgesteld in de Makkegemse bossen, tussen Schelde en Muntekouter, tussen B22 (700 m) en B24 (560 m).
 • Naast de standaard opstelbare Maximmitrailleur, was dit bunkertje ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje was volledig vrij (toegang beperkt geopend) maar is eind 2008 door natuurpunt ingericht als vleermuizenverblijf. Gelieve respect op te brengen voor dit project en het bunkertje niet te proberen betreden. Voor meer info over het bunkertje mag u altijd contact opnemen met info@bunkergordel.be
 • Meer info over het vleermuizenproject aan Bruggenhoofd Gent.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 38.752,39 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.002,39 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker ligt langs de rechter kant in het weiland als men op de Makkegemstraat zit, komende van de Hundelgemsesteenweg. U moet op de splitsing wel rechtdoor blijven aanhouden.
 • U ziet het bunkertje liggen een vijftigtal meter verwijderd van de weg.
 • Het bunkertje zelf ligt wel volledig op privéterrein. Bekijk het bunkertje vanuit het weiland of vanaf de openbare weg. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's

Situatieschets horende bij dit kleine bunkertje verborgen in de Makkegemse bossen.

Het bunkertje hield de Makkegemstraat onder schot.

Terreinschets bij dit kleine bunkertje zoals terug te vinden bij de bouwplannen.
Grondplannetje van dit bunkertje dat globaal het uitzicht had van een stalletje.
b23
Langsdoorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Merk op dat het bunkertje een vrij plat dakje had in asbest golfplaten.
Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Vooraanzicht op het bunkertje anno 1995. Het uitzicht is in vele jaren nog nauwelijks veranderd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht, daterend uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op het bunkertje vanaf de Makkegemstraat anno 2006. Links ziet u nog de achtertuin van het boerderijtje waarbij het bunkertje origineel diende door te gaan als een bijgebouwtje.
b23
Blik op de voorkant.
Vooraanzicht. De onderste rijen baksteen zijn bij dit bunkertje nog duidelijk zichtbaar. Je merkt bij dit bunkertje ook heel duidelijk dat de baksteenfundering de betonnen structuur van de bunker totaal niet volgde.
b23
Linker zijkant van de bunker. Achteraan (links) ziet u een kleine uitstekende neus ter bescherming van de toegangsdeur. Waar de betonnen wand dit tegen de originele houten plankencamouflage komt, ziet men opnieuw de ijzeren haken ingebetoneerd ter bevestiging van de camouflage.
b23
Rechter zijkant. Overal ziet men ook nog duidelijk de haken om de houten camouflage te koppelen aan de betonnen structuur.
Achterkant van het beperkt geopende bunkertje. De laatste keer dat ik het bunkertje bezocht was het reeds iets verder opengemaakt zodat het betreden ervan zeker al doenbaar was. Heden is dit bunkertje allicht wel weer volledig afgesloten omdat het deel uitmaakt van het vleermuizenproject op Bruggenhoofd Gent.
b23
Binnenzicht in het toegangssas. De groene kleur op de wand recht op de toegang was om de witte kleur van de bepleistering niet te doen afsteken met het groen van het omliggende terrein buiten de bunker. Dit is dus geen mosvorming of verkleuring op de bepleistering maar doelbewust aangebrachte camouflagekleur.
Binnenblik door het schietgat in dit eveneens volledig ontmantelde bunkertje.
 
Vorige (B22)
Vorige (C10)
Volgende (B24)