b26
 
Bunkernummer
B26
Oud Bunkernummer
FM22
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunkertje is volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer met een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Het schietgat was afgesloten met 2 luiken in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd. Dit waren luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • Het bunkertje had nog een klein vals raampje naast het schietgat op het oreillon.
 • Volgens het bestek had deze bunker in totaal nog 3 valse ramen. Er zijn er echter maar 2 terug te vinden op de beide zijkanten. Deze bestonden dan telkens uit een plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer was dan een in Noors rode den, houten raam, gekleefd.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden nog intact bestaand extra portaal. Aan de toegang van dit portaal was een deur aangebracht van 1.00m x 1.80m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een zadeldak.
 • Dit werd dan bedekt met rode Boomse pannen.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 80 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Het globale uitzicht was dit van een kleine woning zoals er nog enkele in de directe buurt moeten hebben gestaan.
 • Volgens het bestek zou er ook een stuk haag moeten geweest zijn met daarin een toegangspoortje van 1.00m x 1.20m (BxH) in Noors Rood dennenhout. Het is echter totaal onduidelijk waar deze zou gestaan hebben.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker aan de achterkant van Muntekouter. Hij staat tussen B25 (520 m) en B27 (225 m) en is in hoek opgesteld met B27. Hierdoor hebben beiden een groter gezichtsveld en schietbereik.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn nog vrij veel baksteenrestanten aanwezig zodat men zich een goed beeld kan vormen over hoe hij er origineel uitzag.
 • Het bunkertje is volledig vrij maar is aan de binnenkant jammer genoeg gewijzigd in een sluikstort. Het betreft nochtans een bunkertje dat ondanks zijn lokatie naast een grote weg, vrij intakt is aan de binnenkant.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 42.022,57 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 42.272,57 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op de rechter zijkant van de Hundelgemsesteenweg, komende van Merelbeke, juist achter het wegeltje met de naam Stokt.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit bunkertje. De hoofdweg is de Hundelgemsesteenweg. Het wegeltje rechts van de steenweg is de Groenstraat. Juist noordelijk van het bunkertje ligt het wegeltje Stokt. Het bunkertje had origineel het uitzicht van een huisje zoals er in de directe omgeving nog moeten hebben gestaan. Hiermee moet toch allicht wel een van de woningen getekend in het zwart bedoeld zijn. De hoeve zuidelijk langs de Groenstraat is deze bij dewelke de grotere bunker B27 is gebouwd.
Terreinschets horende bij de originele bouwplannen van de bunker. Ook de spievorm hoorde origineel bij deze bunker, alhoewel deze volgens deze schets zelfs niet mee was afgespannen bij het terrein van de bunker. Het terrein was afgespannen met draad en bijkomend voorzien van beplantingen.
Origineel grondplannetje van dit bunkertje dat het uitzicht had van een klein huisje.
b26
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Op het plannetje valt duidelijk op dat het bunkertje wel degelijk op een hellend terrein werd gebouwd.
Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Ook hier werd de doorsnede opnieuw vrij raar getekend. Er wordt gekeken vanuit de bunker naar de achterkant waardoor er totaal geen dakspanten meer dienden getekend te worden. Ook hier werd opnieuw een trapje getekend om de bunker te betreden. In praktijd werd dit opnieuw vervangen door klimijzers.
Vooraanzicht anno 1995 van dit op het eerste zicht al jaren vervallen huisje langs de Hundelgemsesteenweg te Munte. Let ook op het kleine valse raampje vooraan in het oreillon naast het schietgat. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht uit dezelfde periode. U kijkt op de Hundelgemsesteenweg in de richting van Munte.(Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Praktisch dezelfde foto daterend van een vijftal jaar later, anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Zicht op het bunkertje anno 2006. Ook dit bunkertje is in vele tientallen jaren nog nauwelijks veranderd.
b26
Zicht op de voorkant van de bunker. U kunt duidelijk het kleine valse raampje op de neus van de bunker zien. Het heeft eigenlijk het uitzicht alsof het een toilet verbergt in de neus.
b26
Detail van het schietgat. Boven het schietgat zijn op het beton nog restanten van een geschilderd nepraam te zien.
Achterkant van de bunker en de linker zijkant die nog de sporen draagt van een vals raam.
b26
Ook deze zijkant is na vele jaren praktisch nog 100% identiek.
b26
Gelijkaardige foto uit 2010. (Foto: Collectie Oswald Pauwels)
Mooie sfeerfoto van het bunkertje anno 2010. Voor het bunkertje werd een paneel geplaatst van Munte bruist. Het paneel kan nog maar vrij recent gezet zijn op dit moment. (Foto: Collectie David Vervust)
Dat het opnieuw vrij schandalig mag zijn wat allemaal in dit bunkertje terug te vinden is, mag blijken uit onder andere deze foto getrokken doorheen het schietgat naar het toegangssas toe.
Dit is dan dezelfde bunker aan de binnenkant gekeken vanuit het toegangssas. Vrij schandalige inhoud dus.
Detail van het schietgat aan de binnenkant van dit zeer rommelige bunkertje. Wel interessant is dat de gewapend betonnen steunpootjes de originele eikenhouten blokjes nog bevatten. Het chardome ligt in twee stukken op de grond.