b27
 
Bunkernummer
B27
Oud Bunkernummer
FM24
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij aan beide toegangen, Enkel het schietgat voor het kanon is nog afgesloten. De bunker ligt wel volledig op privéterrein.
Aantal kamers

2 onderling niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een koepel en een sas.

Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De bunker was rondom omgeven met enkele rijen baksteen die als fundering dienden van de rest van de bunkercamouflage.
 • De wanden waren bekleed met populierenplanken.
 • Hij had een vrij plat dak met Boomse rode pannen.
 • De wijze waarop de koepel gecamoufleerd was op het dak, is tot op heden nog niet duidelijk.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Enerzijds was er een kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon en anderzijds een mitrailleurkamer met achteraan een koepel en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is naar alle waarschijnlijkheid een commandobunker op de achterlinie achter Muntekouter. Hij is gelegen tussen B26 (225 m) en B28 (850 m) en hij is in hoek opgesteld met B26 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden.
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is volledig vrij maar is enorm overgroeid met klimop. De eigenaar heeft hem zoveel mogelijk aan het zicht willen onttrekken door hem zo goed mogelijk te laten overgroeien.
 • De bunker heeft nog weinig resten van zijn originele camouflage.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 81.645,24 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 111.895,24 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Munte, Achterliniebunker.
 • Het bunkertje ligt in een achtertuin van een woning op de Groenstraat.
 • Deze bunker ligt volledig op privéterrein. U kunt de bunker dan ook niet bezoeken zonder expliciete toestemming van de eigenaar. Respecteer dan ook de privacy van de eigenaars aub.
Bijhorende foto's
Terreinstudie horende bij de voorstudie van deze bunker. De hoofdweg links is de Hundelgemsesteenweg. De schuin noordelijke weg is de Groenstraat. Wel merkwaardig dat men de wegel Stokt aan de overkant van de Hundelgemsesteenweg volledig is vergeten tekenen. Bunkertje B26 ligt trouwens op de binnenhoek tussen Hundelgemsesteenweg en Stokt aan de overkant van de steenweg.
Detailterreinschets horende bij dezelfde voorstudie. De bunker kreeg letterlijk het uitzicht van een bijgebouw bij de hoeve langs de Groenstraat. Dit is trouwens nog altijd dezelfde hoeve die heden daar nog altijd kan worden teruggevonden, zij het in een sterk verbouwde versie.
Situatieschets horende bij de originele bouwplannen. Zo bleken er twee grote bomen bewaard te moeten blijven, ook na de bouw van de bunker. Het terrein werd volledig afgespannen naar de buitenkanten van het terrein toe, maar niet naar de hoeve toe. Links was het bijkomend nog eens afgescheiden door een gracht buiten de rand van het onteigende terrein.
Grondplan van deze bunker. Het geheel was opnieuw volledig in het vierkant uitgewerkt om de herkenbare structuur van de bunker zoveel mogelijk te verstoppen. Het geheel was zeer duidelijk vermomd als een grote houten hut, een bijgebouw bij de boerderij.
b27
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Dit is een dwarsdoorsnede doorheen de beide kamers. Links de mitrailleurkamer ter hoogte van de koepel. Rechts de kanonkamer. Men kijkt in dit geval van achter naar voor in de bunker. De kruisjes in beide kamers zijn de centers van de schietgaten. Ook hier geldt opnieuw dat het dak zeker nooit is uitgevoerd zoals hier getekend. Het is 100% zeker in praktijk veel platter uitgevoerd zodanig dat de kijkspleten van de koepel net boven het dak uitstaken.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dit is een langsdoorsnede centraal door de mitrailleurkamer. Men ziet duidelijk dat men het schietgat opnieuw zo laag mogelijk tegen het maaiveld heeft gelegd. Ook het oreillon kreeg een extra houten plankencamouflage aangemeten.
Doorsnede EF bij bovenstaand grondplan. Dit is eveneens een langsdoorsnede, centraal door de kanonkamer.
Vooraanzicht van deze zwaardere bunker op de achterlinie te Munte anno 1995. De bunker was toen zeker nog niet zo sterk overgroeid dan dat dit heden het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Een tweede foto van de voorkant van de bunker uit dezelfde tijdsperiode. Op de achterkant ziet u nog een verlichtingspaal langs de Groenstraat. Enkel de nog aanwezige, allicht originele fruitboom, is nog herkenbaar op de huidige foto's. Het schietgat van de mitrailleur is vrijgemaakt. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de achterkant met links de toegang voor de mitrailleurkamer, rechts de toegang voor het mobiel 47mm kanon. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de hoeve met de bunker in de achtertuin vanaf het kruispunt van Hundelgemsesteenweg en Groenstraat anno 2006.
Zicht op de sterk overgroeide bunker vanaf de Groenstraat, naast de hoeve.
b27
Vooraanzicht van de ondertussen sterk overgroeide bunker.
b27

Zicht op de bunker met op de voorgrond de tuin van de woning. De eigenaar heeft de bedoeling de bunker zoveel mogelijk uit het zicht te onttrekken en hem zeker niet de overmacht te laten krijgen in het uitzicht van de tuin.

b27

Zicht op de zone waar tuin en bunker elkaar ontmoeten. Rechts de bunker.

Zicht op de toegangsdeuren anno 2006.

b27

Binnenzicht in de mitrailleurkamer.

Zicht op de koepel vrij kort achter de toegang van de mitrailleurkamer. Links de deurstijl waar ooit de gepantserde deur van de mitrailleurkamer aanhing.

Voorlopig ontbreekt nog elke foto van de binnenkant van de kanonkamer.