b28
 
Bunkernummer
B28
Oud Bunkernummer
FM25
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunker is nog volledig afgesloten op het schietgat na
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte planken in populier van 2.4 cm dik.
 • De toegangsdeur was uitgewerkt als een houten plaat en bekleed met populierenplanken. De afmetingen waren 1.00m x 1.80m (BxH).
 • Het schietgat was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m (BxH) lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het was in geen geval de bedoeling dit schietgat te gaan accentueren binnen het geheel.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een vrij plat zadeldak. Dit werd dan bedekt met asbestgolfplaten.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 80 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een koeienstal op de rand van een weiland.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één kamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen B27 (850 m) en B29 (215 m). Hij is in hoek opgesteld met de grotere B29 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het bunkertje is gedeeltelijk vrij. Het schietgat is vrij maar de toegang is nog steeds dichtgemetst.
 • Het bunkertje staat praktisch het ganse jaar onder water.
 • De bouw van zowel deze bunker als de bunker B29 liep vertraging op doordat voor de aanvoer van de nodige bouwmaterialen een lokaal smalspoor was aangelegd. Boeren uit de directe omgeving stalen meermaals de spoorwegbilzen die hier bijhoorden waardoor de aanvoer van materialen serieuze vertraging opliep.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 40.461,12 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 40.711,12 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Men kan het bunkertje zien liggen op de linker kant in het veld langs de Koningin Astridlaan. Het is het tweede en kleinste bunkertje dat men in het veld kan zien liggen, komende vanuit de richting van de kerk van Bottelare.
 • De gemakkelijkste manier om het bunkertje te bereiken is dat men vanaf de Koningin Astridlaan afdraait naar links in de Groenstraat.
 • Waar deze wegdraait naar rechts kan men dit bunkertje op de linker kant langs de veldwegel die daar start (onderstandswegel) al zien liggen.
Bijhorende foto's

Terreinschets horende bij de voorstudie van deze bunker. Het getekende wegeltje, noordelijk van de bunker, is het onverharde wegeltje, heden de naam "Onderstandswegel" dragend. De tweede grotere bunker langs hetzelfde wegeltje, B29 ligt waar het wegelte een draai neemt naar rechts.

Wel leuk om te melden is dat ook hier de situatie wel niet meer dezelfde is dan in de jaren '30. Op dit plannetje ziet u het zuidelijk lopend wegeltje lopen juist voorbij een hoeve lopen. Heden loopt dit wegeltje niet meer langs diezelfde hoeve (enkel de aanzet naar de hoeve is nog identiek). Het wegelte is in zijn geheel iets meer oostelijk verlegd om zo op de wegel met de naam Doelwegel uit te komen.

Situatieplan met de grenzen van het onteigende perceel terug te vinden bij de bouwplannen van deze bunker. Het wegeltje "Onderstandswegel" loopt langs de schuine linker bovenzijde. Ook hier ziet men duidelijk dat het terrein enkel werd afgespannen aan de kanten waar ook de randen van het weiland zijn. Voor de rest werd alles gehouden alsof de bunker deel uitmaakte van het weiland.
Grondplannetje van dit bunkertje.
b28
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. het bunkertje had een vrij plat zadeldak van asbestgolfplaten.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Ook hier merk je dat het bunkertje letterlijk zijn naam onderstand alle eer aandoet. Het zit qua grondniveau aan de binnenkant zeker 1 meter onder het huidige maaiveld. Dit ligt ook gegarandeerd aan de oorsprong dat het bunkertje praktisch permanent onder water staat. Ook hier geldt dat het getekende trapje zal zijn vervangen door stijgijzers.
Zicht op de voorzijde en rechter zijkant van dit bunkertje anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op zowel het bunkertje B28 (links) en B29 (rechts) met op de achtergrond de kerk van Bottelare. De foto werd ingezoomd komende vanaf de wegel met de naam Zink.
Zicht op het bunkertje vanaf de veldwegel vertrekkende vanaf de Groenstraat anno 2006.
b28
Een gelijkaardige foto vanaf de onderstandswegel. Opnieuw beide bunkers en de kerk van Bottelare in het zicht. (Foto anno 2010)
Achterkant van dit bunkertje dat origineel het uitzicht had van een houten stalletje.
b28
Detail van de achterkant van de bunker. Bij dit bunkertje zijn ook wel nog duidelijk de bevestigingshaken aanwezig waaraan het houten skelet werd bevestigd. (Foto anno 2010 collectie David Vervust)
Vooraanzicht anno 2010. U ziet duidelijk de baksteenlagen onderaan. Dit was de fundering waarop de rest van het houten skelet kwam te staan.
Voorkant en rechter zijkant.
b28
Detail van het schietgat met nog fraaie originele camouflagekleuren aan de binnenkant. Dit waren de kleuren die te zien waren bij een geopend schietgat. Ze sloten kort aan bij de kleur van de houten wanden.
Binnenzicht door het schietgat. Het bunkertje staat dus zo goed als permanent onder water.
Men acht het echter niet steeds mogelijk welke rommel allemaal aan de binnenkant van een onder water staande bunker blijkt rond te drijven. Dit terwijl de bunker zelfs alleen geopend is aan zijn schietgat en men zelfs dit schietgat dient te bereiken via een weiland (niet bereikbaar vanaf het wegeltje).
Voor dergelijke bunkertjes, bedank ik graag de personen van natuurpunt die zelfs deze nauwe schietgaten weten te bedwingen en mij dan aan anders bijna onmogelijk te nemen fotootjes helpen te geraken.
Binnenzicht van dit bunkertje dat permanent onder water staat. Het vocht druipt letterlijk van de muren en het plafond. Foto getrokken in 2008.
 
Vorige (B27)
Vorige (B27)
Volgende (B29)