b29
 
Bunkernummer
B29
Oud Bunkernummer
FBO1
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunker is vrij toegankelijk. Enkel rechter schietgat is nog dicht.
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel ommuurd met baksteen.
 • Er zijn nog vrij veel resten van de originele baksteenommuring aanwezig.
 • Origineel zou hij twee puntgevels moeten hebben gekregen bezet met houten planken. Deze puntgevels zijn nooit gebouwd omdat de dakstructuur uiteindelijk veel platter is uitgevoerd omwille van de aanwezige koepel.
 • De bunker had nog verschillende valse ramen. Zo zat er een op de linker zijkant een raam en de toegangsdeur.
 • Achteraan zat nog een vals raam op de plek waar op het plan de toegangsdeur zat. Op de rechter zijkant zaten nog twee valse ramen.
 • Daarnaast zou de bunker een dak in rode Boomse pannen krijgen. Ook dit blijkt in praktijk niet geklopt te hebben. Allicht omdat het dak zodanig plat werd uitgevoerd, was het gebruik van pannen niet aan te raden. Men heeft uiteindelijk asbestleien gebruikt.
 • De koepel zat verborgen onder een soort van houten klokkentorentje.
 • Hij had het uitzicht van een huisje in het veld omgeven met een omheining.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Achteraan de tweede kamer was een koepel.
 • Elke kamer was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen B28 (215 m) en B30 (835 m). Hij stond in hoek opgesteld met B28 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • De bunker is volledig vrij maar staat in de vochtige periodes van het jaar wel enkele centimeters onder water.
 • Het is een fraaie bunker met nog mooie camouflagerestanten.
 • Het deurgat zit niet waar het op plan getekend is. Hierdoor zijn er ook enkele wijzegingen van valse ramen uitgevoerd ten opzichte van de originele plannen.
 • Het valse raam aan de kant van de huidige toegangsdeur heeft tevens sporen van projectielinslagen. Dit zijn echter geen originele kogelinslagen. Deze blijken te zijn veroorzaakt door het uitproberen van een vrij zwaar kaliber van jachtgeweer op de bunker. Ze hebben dus zeker niets te zien met de gebeurtenissen van mei 1940.
 • De bouw van zowel deze bunker als de bunker B28 liep vertraging op doordat voor de aanvoer van de nodige bouwmaterialen een lokaal smalspoor was aangelegd. Boeren uit de directe omgeving stalen meermaals de spoorwegbilzen die hier bijhoorden waardoor de aanvoer van materialen serieuze vertraging opliep.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 72.151,19 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 102.651,19 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Men kan het bunkertje zien liggen op de linker kant in het veld langs de Koningin Astridlaan. Het is de eerste en de grootste bunker van de twee die men in het veld kan zien liggen, komende vanuit de richting van de kerk van Bottelare.
 • De gemakkelijkste manier om het bunkertje te bereiken is dat eenmaal men de bunker op de linker kant van de weg in het veld ziet liggen, men de eerste trekweg neemt die praktisch recht op de bunker uitkomt.
 • Men kan hem ook gemakkelijk bereiken via de Groenstraat. Van daaraf kan men de Onderstandswegel volgen die u zowel langs de bunker B28 als deze bunker B29 brengt.
Bijhorende foto's

Terreinschets horende bij de voorstudie van deze bunker. Het getekende wegeltje, noordelijk van de bunker, is het onverharde wegeltje, heden de naam "Onderstandswegel" dragend. Bunkertje B28 ligt meer zuidwestelijk langs dit wegeltje aan de overkant van het wegeltje.

Wel leuk om te melden is dat ook hier de situatie wel niet meer dezelfde is dan in de jaren '30. Op dit plannetje ziet u het zuidelijk lopend wegeltje lopen juist voorbij een hoeve lopen. Heden loopt dit wegeltje niet meer langs diezelfde hoeve (enkel de aanzet naar de hoeve is nog identiek). Het wegelte is in zijn geheel iets meer oostelijk verlegd om zo op de wegel met de naam Doelwegel uit te komen.

Situatieplan horende bij de originele bouwplannen van deze bunker. Het ganse terrein was voor een dergelijke bunker vrij beperkt. Het was volledig omgeven met een omheining. Wel is het toegangspoortje in praktijk meer naar de linker voorhoek geplaatst in plaats van ter hoogte van het oreillon zoals hier getekend.
Origineel grondplan van deze bunker. U kunt wel duidelijk zien dat het deurgat niet zit waar het origineel getekend was. Het is in praktijk aan de linker zijkant gestoken. Om dit te compenseren heeft men het kleine raampje op de linker zijkant gewijzigd in een groot raam. Ook op de achterzijde werd waar origineel de toegang was getekend, een groot vals raam voorzien.
b29
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan is getekend doorheen de rechter mitrailleurkamer en de koepel. Omdat de bunker al beperkt onder het maaiveld zit buiten qua grondniveau heeft men hier opnieuw een bunker met een vrij hoge koepel. Ook hier geldt opnieuw dat het dak veel platter is uitgevoerd geweest om te vermijden dat de helft van het dak in oorlogstijd zou moeten ontmanteld worden om de koepel bruikbaar te maken.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan toont een dwarsdoorsnede van de bunker, gekeken naar de achterkant. Hierdoor zie je links de toegang tot het toegangssas en rechts opnieuw de koepel.
Zeer fraaie foto van deze bunker, allicht genomen vrij kort na de bouw ervan. De foto moet van Belgische herkomst zijn. Wel werd er specifiek voor gezorgd zo weinig mogelijk herkenningspunten mee te fotograferen. Er werd allicht doelbewust zo gefotografeerd dat de kerk van Bottelare niet in beeld kwam. Zeer leuk is in elk geval de wijze waarop de koepel werd verstopt onder een soort van houten klokkentorentje. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Bunker B29 te Bottelare voor mei 1940
Deze foto geeft een ongeveer gelijkaardig zicht anno 2010. De smalle spriet van een boompje links op de achtergrond blijkt nog merkwaardig identiek aanwezig. Opvallend is ook wel hoe sterk het bunkertje met der tijd is bedolven geraakt onder grond van de omliggende kouters. Ook opmerkelijk ten opzichte van bovenstaande foto is dat er op de achtergrond, op de Stas de Richellaan, nog geen sprake is van enige bebouwing.
Vooraanzicht op deze toch nog altijd fraaie bunker anno 1995. De voorkant was toen aan de voorkant nog meer overwoekerd dan dat dit heden nog het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant van dezelfde bunker uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op dezelfde zijde van de bunker ongeveer 5 jaar later, anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)

Zicht op het bunkertje verderop in het veld anno 2006, gezien vanaf de Prinses Astridlaan.

b29

Nog een mooie sfeerfoto genomen van de bunker B29 vanaf de bunker B28 langs de Onderstandswegel. Op de achtergrond opnieuw de zeer goed herkenbare kerk van Bottelare. (Foto anno 2010)

Zicht op de rechter zijkant met de restanten van een vals raam. De als camouflage volledig uitgemetste achterhoek in baksteen is ook nog gedeeltelijk aanwezig. Links op de voorgrond is het oreillon van de bunker.

Achterkant van de bunker. Links is de baksteen deels verdwenen. Dit was de extra hoek die in baksteen (zuiver als camouflage) werd voorzien om het geheel een vrij vierkant uitzicht te geven. Waar origineel het deurgat was voorzien, vindt men enkel een vals raam.

Rechts op de achtergrond, bunkertje B28 waarmee deze bunker in hoek stond opgesteld.

Achterkant en linker zijkant van de bunker. U ziet wel duidelijk dat het deurgat niet zit waar het op het originele plan is getekend. In de plaats heeft men achteraan een groter vals raam gemaakt.
b29
Mooie sfeerfoto van dezelfde hoek anno 2010. (Foto collectie David Vervust)
De linker zijkant van de bunker met de toegangsdeur linksachteraan. U ziet ook duidelijk het valse raam met een aantal projectielinslagen. Deze zijn niet afkomstig uit mei 1940 zoals reeds in de tekst boven de foto's werd verklaard.
b29
Voorkant van de bunker met de twee schietgaten gecamoufleerd als valse ramen. De voorkant is heden weer beter zichtbaar als vroeger.
Vooraanzicht. Het linker schietgat is vrij. Het rechter is nog steeds dichtgemetst.
b29
Blik op de binnenkant van het toegangssas door het linker schietgat. Ook de binnenkant van deze bunker is vrij rommelig. Ook staat de bunker het grootste gedeelte van het jaar wel beperkt onder water.
Binnenzicht meest linkse mitrailleurkamer. Dit is de kamer waar het toegangssas in uitkomt.
Achterkant van de tweede mitrailleurkamer. Ook deze bunker is aan de binnenkant praktisch volledig ontdaan van alle ijzer. Enkel de grote haken achteraan deze wand zijn onaangeroerd gebleven.
Restanten van de eveneens totaal ontmantelde koepel van de bunker. Ook het koepelgat is nog volledig dichtgemetst.
Tweede mitrailleurkamer met het nog afgesloten schietgat.
Blik op het schootsveld van deze bunker door het enige geopende schietgat. We kijken op deze wijze uit op de velden tussen Munte en Bottelare.
 
Vorige (B28)
Volgende (B30)
Volgende (B30)