b31
 
Bunkernummer
B31
Oud Bunkernummer
FBO2
Lokatie
Bottelare
Toegankelijkheid
Bunker is nog volledig afgesloten. Schietgat is mogelijks vrij maar enkel bereikbaar via privéterrein.
Aantal kamers

1 kamer met achteraan een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • Het originele voorstudie van deze bunker spreekt over een Tirools gebocheld bunkertje. Mogelijks komt dit doordat de regio in die tijd zeker niet zo bebouwd was als het nu het geval is. Uiteindelijk werd alvast deze camouflagevorm niet gevolgd.
 • Effectief toegepast camouflageconcept
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Dit was afgesloten met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in verschillende richting, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren houten raamprofielen gekleefd om het geheel expliciet het uitzicht van echte ramen te geven.
 • De bunker had in totaal nog 3 valse ramen. Daarvan zater er 2 op de rechter zijkant en nog 1 op de linker zijkant. Deze waren identiek gecamoufleerd als het schietgat alleen was de metalen onderplaat van 0.80m x 1.50m (BxH) gefixeerd op de wand.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden nog intact bestaand extra portaal. Aan de toegang van dit portaal was een houten deur aangebracht van 0.90m x 1.80m (BxH).
 • De dakstructuur werd uitgewerkt hout als een zadeldak in rode Boomse pannen.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 75 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een klein bakstenen huisje.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen B30 (320 m) en B32 (700 m). Hij is in hoek opgesteld met B30 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Het bunkertje was origineel standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij ook uitgerust voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje staat heden een elektriciteitskabine tegenaangebouwd.
 • Dit is het bunkertje waar een originele foto van bestaat van voor het uitbreken van de oorlog.
 • Het bunkertje zit aan de voorkant volledig verborgen achter gestapeld brandhout.
 • Aan de straatkant heeft men zicht op het nog volledig dichtgemetste toegangssas.
 • Het bunkertje heeft ondanks de aanbouw van de elekticiteitskabine nog praktisch al zijn originele baksteen camouflagemuren.
 • Een leuke anekdote bij deze bunker is dat de eigenaars ooit een klacht kregen van de elektriciteitsmaatschappij met de opdracht iets te doen aan hun bunkertje omdat zij vochtplekken kregen aan de binnenkant van de elektriciteitskabine. Wel vreemd de eigenaars van een nog steeds volledig dichtgemetst bunkertje aan te klagen terwijl zijzelf beslissen een elektriciteitskabine aan te bouwen aan een verlaten en vervallen bunkertje uit de jaren dertig.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 41.442,55 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.692,55 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje staat aangebouwd met een elektriciteitskabine aan zijn rechter zijkant op de hoek van het kruispunt van de Poelstraat met de Stas De Richellaan.
 • U kunt de achterkant van het bunkertje zien vanaf de Poelstraat. Het bunkertje zit sterk weggestoken achter aanplantingen. Aan de rechter zijkant is een elektriciteitskabine aangebouwd. Het bunkertje ligt volledig op privéterrein en kan enkel bezocht worden mits toestemming van de eigenaars. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's

Terreinschets horende bij de originele grondplannen van dit bunkertje.

Hopelijk heeft de elektriciteitsmaatschappij het niet nagelaten voor het aanbouwen van de elektriciteitskabine, de nodige grond te onteigenen die wel degelijk toebehoort aan de eigenaars van de bunker.

Originele grondplannetje van dit bunkertje.
b31
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het schietgat zat in elk geval verborgen onder een nepraam zoals zichtbaar op de meerdere oude foto's van deze bunker.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Opnieuw is de doorsnede vrij raar getekend. Men heeft een dwarsdoorsnede gemaakt en kijkt naar de achterkant van de bunker waardoor het lijkt dat de toegang langs de verkeerde kant is getekend. Op dit plannetje werd reeds een kruis getrokken over het trapje aan de ingang om aan te duiden dat er een ander systeem zou toegepast worden. Dit werden dan de klassieke klimijzers.
Originele foto uit de jaren dertig van dit bunkertje op Bottelare. Er zit wel een niet zo doordacht iets in. Een schouw boven een raam? Komt u niet veel tegen zou ik zeggen. (Collectie J. De Vos)
b31
Een tweede oude foto van ditzelfde bunkertje te Bottelare. Het lijkt alsof dit bunkertje werd uitverkoren om als voorbeeld te mogen dienen. Het werd op exact dezelfde wijze tentoongesteld voor de foto. Wel leuk zijn de zichtbare schilderingen van de valse ramen, zowel onder de luiken met het schietgat als deze op de zijkant van de bunker. (Foto: Collectie AMC)
Zicht op de achterkant van het bunkertje anno 1995, gezien vanaf de Poelstraat. Ook toen stond de elektriciteitskabine er al tegenaan gebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de voorkant van de bunker zoals hij actueel nog altijd te zien is vanaf de kouterslag juist achter de elektriciteitskabine die is aangebouwd aan de bunker. U ziet nog juist de uitstekende neus naast de elektriciteitskabine. De hoofdweg achteraan de foto is de Poelstraat.
Het bunkertje zoals het zeer onerkenbaar nog te zien is vanaf het wegeltje. U ziet met wat moeite het oreillon met aangebouwd muurtje bovenaan. De rest van de voorkant zit wat verborgen onder een aantal bijkomende golfplaten die als dakje dienen voor een hoeveelheid gestapeld brandhout.
Op het einde van het wegeltje zie je het bunkertje zo nog het best, leunend tegen de elektriciteitskabine.
Detail van de achterkant van de bunker die nog zeer intakt is qua camouflage.
Detail van het nog steeds afgesloten toegangssas.
Zicht op de linker zijkant van de bunker. Het raam dat u hier ziet is het bewijs dat de oude foto's wel degelijk deze bunker zijn. Het zijn beiden foto's waarvan gekend is dat het bunkers zijn op Bottelare zonder meer gedetailleerde uitleg. B30 ligt ook op bottelare maar had boogvormige bovenkanten van ramen.
Voorzijde van de bunker met het schietgat. Dit zit heden verstopt achter een stapel brandhout. Het is zelfs totaal onduidelijk of dit nu reeds vrijgemaakt is of nog volledig afgesloten.
Zicht op de sterk verborgen voorkant van het bunkertje uit de tuin van woning waar het heden bijhoort.
b31
 
Vorige (B30)
Vorige (B30)
Volgende (B32)