b35
 
Bunkernummer
B35
Oud Bunkernummer
DMO4
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar ligt op privéterrein
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken van de bunker waren afgewerkt met baksteen, daarna is het geheel gecementeerd.
 • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze luiken waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • Op de linker zijkant was nog een valse toegangsdeur voorzien. Deze camouflagedeur was 1m x 2m (BxH) groot en bestond uit een plaat van rode Noorse den waarop langs de buitenzijde het uitzicht van een buitendeur was aangebracht. In het bestek staat dat dit een scharnierende deur was maar gezien het een valse deur betreft op een volle wand, zal deze vast gemonteerd geweest zijn.
 • Op de rechter zijkant had het bunkertje nog een vals raam. Dit was uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De dakstructuur was opgetrokken in rode Noorse den en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • In dit sas werd ook een sterfputje voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een bijgebouwtje bij de boerderij waar het bijstaat.
 • Structuur.
 • Een mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker opgesteld tussen Muntekouter en Betsberg tussen B34 (245 m) en B36 (395 m). Hij staat in hoek opgesteld met B34 om zo een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Het bunkertje was naast de standaard opstelling van een Maximmitrailleur ook voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het betreft hier aan de binnenkant een zeer intakt bunkertje, alhoewel het heden aan de binnenkant een grote rommelboel is.
 • De bunker is volledig vrij maar is heden vergaan tot een massieve blok klimop.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 48.531,15 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 39.357,75 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 39.607,75 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Moortsele, Achterliniebunker.
 • Dit bunkertje ligt op aan de achterkant van een witte boerderij juist voor de spoorwegovergang aan de bakkerstraat.
 • Het bunkertje ligt volledig op privéterrein en kan enkel bezocht worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's

Het betreft een zeer goed in het terrein en omgeving verstopt bunkertje. Het neemt de zuidelijke velden en kouters onder vuur alsook de spoorlijn komende uit de richting van Moortsele. Het sluit op die manier sterk aan bij het schootsveld van de B34 die tot en met de Kloosterstraat onder vuur nam, komende uit dezelfde richting.

Men ziet ook wel duidelijk dat heden ten dage ook aan deze kant van de spoorweg, de bebouwing serieus is uitgebreid ten opzichte van wat er toen stond.

Terreinschets horende bij de bouwplannen van deze bunker. Zeer merkwaardig is dat men hier serieus de mist is in gegaan. Zo is de oriëntering totaal verkeerd getekend. De vuurrichting zou volgens deze schets bijna noordelijk moeten zijn terwijl dit in praktijk en bovenstaande voorstudie Zuid - Zuidwesten blijkt te zijn. Vermoedelijk zijn de getekende afstanden en bematingen wel juist maar is het geheel gewoon totaal verkeerd georiënteerd.
Grondplannetje van dit eenkamersbunkertje met het uitzicht van een bijgebouwtje bij een boerderij.
b35
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Deze doorsnede is gemaakt ter hoogte van het toegangssas en kijkt naar het deurgat van de gepantserde deur toe. Ook dit bunkertje zit nog vrij sterk in een helling van het terrein verstopt.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Het betreft een bunkertje dat nog zeer goed verstopt zit aan de achterkant van een hoeve. Je kan het nauwelijks terugvinden of zien vanaf de straat (niet alleen omdat het verborgen zit onder de klimop). Een manier om het wel te kunnen zien, maar dan moet je nog weten waar het zit, is via de velden komende van Hoek Ter Hulst. Zo krijg je vandaar uit dit bunkertje te zien.
Dit fotootje toont iets meer in detail het bunkertje, totaal verborgen onder de klimop.
Linker zijkant van het bunkertje. U ziet rechts het uitstekend oreillon. de paaltjes rechts staan net tegen de voorhoek van de bunker. De toegang zit aan deze kant, links achteraan.
b35
Detail van het totaal verstopte schietgat. Op het eerste zicht blijken de kleuren aan de buitenzijde en het schietgat vrij identiek met bunkertjes zoals B38.

De rechter zijkant van de bunker. U ziet nog net een klein stukje van de oreillon uitsteken uit de klimop. Dit is zo goed als het enige stukje zichtbare buitenwand van de bunker. Houdt er wel rekening mee dat deze foto's reeds van in 2008 dateren en dat mogelijks ook dit hoekje reeds uit het zicht is verdwenen.

b35
Zicht op het toegangssas van het bunkertje.
b35
Binnenkant van het toegangssas. Meteen wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met een bunkertje dat is vergaan tot een stapelhok. Nochtans blijkt het bunkertje aan de binnenkant zeer intakt.
Binnenkant van het mitrailleurkamertje. Zoals eerder reeds gezegd is dit kamertje aan de binnenkant, tussen de rommel gekeken, enorm intakt voor een bunkertje dat algemeen geopend is. Mocht de rommel er uit verwijderd worden, zou je hier zeker met een beter geconserveerd exemplaartje van de linie te maken krijgen. Door de vele rommel is het ook natuurlijk niet echt optimaal om het degelijk te fotograferen. Het wordt zeker nog wel eens gepoogd om het beter in detail te fotograferen wanneer de kans zich aanbiedt. Alle bijkomende foto's, en zeker van de binnenkant zijn dan ook meer dan welkom.
 
Vorige (B34)
Vorige (B34)
Volgende (B36)