b36
 
Bunkernummer
B36
Oud Bunkernummer
DL1
Lokatie
Landskouter
Toegankelijkheid
Bunker is nog volledig afgesloten op de schietgaten na.
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken van de bunker waren afgewerkt met baksteen, daarna is het geheel gecementeerd met een motief van assestenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De beide schietgaten voor de mitrailleur zaten verborgen achter valse ramen telkens uitgewerkt met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Op de linker zijkant zat achteraan nog een valse gefixeerde houten deur.
 • Daarnaast was er vooraan de linker zijkant nog een vals raam aangebracht. Dit was uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De bunker had een vrij plat schilddak met blauwe Boomse dakpannen.
 • Omwille van de aanwezige koepel is ook bij deze bunker het dak zeker niet zo stijl uitgewerkt dan origineel voorzien op de plannen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat hij ooit wel puntgevels zal hebben gehad. Mocht hij deze ooit gehad hebben, zouden deze bekleed moeten geweest zijn met in creoline gedrenkte populieren planken.
 • De vrij platte schilddakstructuur was opgetrokken in Noors rood dennenhout en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit blauwe dakpannen.
 • De wijze waarop de koepel verborgen zat is nog onduidelijk.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • In dit sas werd ook een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een huisje op de rand van een bos, zoals er in deze velden wel meerdere stonden (solitaire kleine hoeves).
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers voor het opstellen van een mitrailleur, een koepel en een sas.
 • De koepel was bereikbaar via 9 stijgijzers in de schacht van de koepel.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker achter Betsberg tussen B35 (395 m) en B37 (705 m). Hij is in hoek opgesteld met B37 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. Ze staan hierbij, geholpen door de terreinsituatie, wel vrij ver uit elkaar.
 • De bunker was naast zijn standaard voorziene opstelling van Maximmitrailleurs ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • De bunker is nog grotendeels afgesloten, enkel de schietgaten zijn vrij.
 • Ook deze bunker staat het grootste gedeelte van het jaar onder water.
 • De koepel is zeer ruim afgebrand zodat er zeker nog 10 cm boven het dak van de koepel overblijft. Het is daarom op de linie de bunker met de nog meest intakte koepel. Er zijn trouwens nog beperkte restanten aanwezig van bijvoorbeeld het kleine tafeltje dat in de koepel aanwezig was.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Dit bunkertje zou eind jaren '80 gebruikt worden voor een opname van de toenmalige BRT. Er was sprake van een reportage te maken van de strijd die ooit plaatsvond aan het bruggenhoofd. De bunker is voor deze reden ook op de voorkant rond de schietgaten, opnieuw beschilderd geweest. Hiervan bestaan foto's (zie verderop). De reportage is echter nooit effectief gemaakt en dus ook nooit uitgezonden.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 75.011,45 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 60.855,05 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 91.355,05 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker kan vanaf de Rooberg gezien worden als men vanaf de kerk de helling oprijdt. Men kan hem dan in de verte (een 100 a 200 meter verder) zien liggen tussen de huizen door, op de rechter kant van de weg. Hij staat op de kop van een bosje.
 • Om de bunker zelf te bereiken gaat men beter terug naar de kerk van Landskouter en men volgt daar linksaf de Bakkerstraat.
 • U komt op uw linker kant langs een met steenslag verharde kouterslag. Deze leidt tot aan een huis nogal ver naar achter gelegen.
 • Voor de woning loopt de vroegere veldwegel door naar links, eigelijk reeds deeluitmakend van een weiland.
 • Achter het bosje vindt u de oude kouterweg terug langs de rand van het bosje.
 • Op het uiteinde van dit bosje ligt nog altijd, zeer sfeervol op de hoek van een bosje, de bunker B36.
Bijhorende foto's

Terreinschets horende bij de voorstudie van deze bunker. Het valt sterk op dat de bunker hier zeker niet echt zal opgevallen hebben gezien er in de directe omgeving wel meerdere gelijkaardige kleinere losse hoeves te zien waren zoals ook deze bunker gecamoufleerd moet zijn geweest.

Op de schets ziet men nog vrij veel oude veldwegels. Zeker niet allen zijn heden nog bestaande. Zo is de veldwegel die tegen het bosje terugliep in de richting van Hoek ter Hulst, zeker verdwenen. Ook is het kortstbij gelegen wegeltje richting Rooberg is heden zeker niet meer bestaande. Het tweede bestaat nog wel. Het originele wegeltje vanaf bunker B36 liep ook door tot op de wegeltjes eveneens met naam Hoek ter Hulst (richting Betsberg). Ook deze doorsteek is heden niet meer bestaande.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van deze bunker. Enkel aan de kant van de veldwegel voor de bunker was het terrein afgespannen met een omheining.
Grondplan van deze toch nog altijd fraaie bunker.
b36
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Dit is een langsdoorsnede doorheen de mitrailleurkamer met achteraan een koepel. Wel werd bij de schets, merkwaardig genoeg, het schietgat niet meegenomen. Gezien de stijlte van het beton van de bunker op het dak, zal zo goed als zeker de dakhelling van dit beton praktisch gevolgd zijn bij de bouw. Men heeft zeker opnieuw niet de koepel, zoals hier getekend, volledig onder het dak verborgen. Hierdoor heeft hij mogelijks wel twee zeer beperkte puntgeveltjes gehad.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Hier zien we de langsdoorsnede door de tweede kamer, dit keer wel doorheen het schietgat gesneden.
Doorsnede EF bij bovenstaand grondplan toont een dwarsdoorsnede van de bunker. Zoals reeds gezegd, indien er al puntgevels waren, waren deze zeker veel kleiner dan hier getekend.
Zicht op de bunker anno 1990. Het bosje was in die tijd vrij sterk uitgedund. Hij was toen deels herbeschilderd voor een reportage van de BRT. De reportage is uiteindelijk nooit gemaakt geweest. Het geeft wel een goed beeld over hoe de bunker er ooit moet hebben uitgezien. Ook nog interessant en duidelijk zichtbaar op deze foto is dat op de linker zijkant het tweede nepraam geen raam was maar een nepdeur. (Foto: Collectie A. Van Geeteruyen)
Een tweede foto, ditmaal op de andere zijkant van deze bunker. Ook is de bijgemetste hoek vooraan nog zo goed als intakt. (Foto: Collectie A. Van Geeteruyen)
Zicht op dezelfde bunker anno 1995. De bijgeschilderde camouflage is al opnieuw deels verdwenen. De bunker wordt stilletjes aan meer ingenomen door wilde planten en struiken. Achteraan mooi zicht op de kerk van Landskouter. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op het steeds meer overwoekerde bunkertje op de kop van een al even verwilderd bosje. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Het eerste zicht dat men op de bunker krijgt als men de route volgt zoals hij is beschreven om hem te bereiken via de kouterslag komende van de Bakkerstraat. Deze foto dateert van 2006.
b36
Voor- en linker zijaanzicht. U kunt duidelijk zien dat de koepel vrij ruim afgebrand is. Ondertussen is de opnieuw bijgeschilderde camouflage op de voorzijde volledig verdwenen. Er is nieuwe graffiti in de plaats gekomen.
b36
Zicht door het linker schietgat. U kunt duidelijk zien dat de bunker deels onder water staat. U kijkt op de achterkant met de koepel.
b36
De sterk overgroeide linker zij- en achterkant van de bunker. De bunker is in de zomer dan ook zeer moeilijk benaderbaar.
b36
Achterkant met de nog steeds dichtgemetste toegang. De rechter zijmuur (hier links op de foto) liep door tot achteraan. De camouflage toegangsdeur zat langs deze zijde op de achterkant. Gezien deze zijde voor eventuele bezoekers en passanten niet in het zicht zat, had men op deze kant, geen nepramen.
Anno 2008 is het bunkertje steeds meer overgroeid. Er zal allicht een tijd komen dat hij nog nauwelijks bereikbaar zal zijn.
Detail van de afgebrande koepel op het dak. Toch vrij indrukwekkend als men ziet hoe dik het staal van deze koepels was.
Deze koepel is zo weinig efficiënt afgebrand dat zelfs het tafeltje dat er in voorzien was, nog deels overgebleven is.
Bij deze bunker vindt men aan de binnenkant nog haakjes tegen de bovenkant terug van het originele buizensysteem dat bestond om de mitrailleurkamers inlichtingen te kunnen verschaffen van hetgene men vanuit de koepel kon zien. (Foto: Natuurpunt)
Binnenzicht in de meest rechtse mitrailleurkamer. Deze bunker staat het ganse jaar door onder water. (Foto: Natuurpunt)
De linker mitrailleurkamer. Ook dit bunkertje is aan de binnenkant vrij grondig van al het recupereerbaar ijzer ontdaan. (Foto: Natuurpunt)
Mooie sfeerfoto anno 2010 (Foto: Louis Frederic)
Louis Frederic