d6
 
Bunkernummer
D6
Oud Bunkernummer
ES16
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid

volledig vrij op privéterrein

Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel was het bunkertje volledig ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Elk van de schietgaten was afgesloten met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van echte ramen te geven.
 • Het bunkertje was nog voorzien van een vals raam op de beide zijkanten..
 • Deze valse ramen waren identiek uitgewerkt als deze voor de schietgaten met als enig verschil dat deze waren opgebouwd op een gefixeerde gegalvaniseerde plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het bunkertje was voorzien van een vrij plat zadeldak dat was opgetrokken hout en als dakbedekking bestond uit asbestgolfplaten.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was allicht dit van een bijgebouwtje bij een boerderij die ondertussen verdwenen is.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die achteraan met elkaar verbonden zijn en een toegangssas. Hij had geen oreillon.
 • Opmerkingen.
 • Het is de eerste steunliniebunker tussen het steunpunt Semmerzake en Muntekouter, aansluitend bij de schelde (540 m) te Semmerzake. De volgende bunker van de steunlinie is C7 (615 m).
 • Naast de opstelling van Maximmitrailleurs was de bunker ook voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Het originele terrein waar de bunker werd op gebouwd was perceel Semmerzake, unieke sectie, perceel 400b met een grootte van 1 are 52 ca. Dit was een perceel weiland waar in de noordoostelijke hoek een gedeelte werd van onteigend. Het onteigende perceel lag echter niet volledig in de hoek maar was ongeveer 30 meter van de openbare weg (huidige Grenadierslaan) verwijderd.
 • Dit onteigende perceel was eigendom van de landbouwfamilie Verliefden. Deze waren van origine woonachtig te Eke maar ondertussen verspreid over Eke, Huizingen, Gentbrugge en Baarle-Drongen.
 • De akte werd verleden op 16 april 1935 voor de prijs van 975 Bef.
 • De akte bevatte bijkomend een clausule waardoor de originele eigenaars jaarlijks vanaf de datum van de verkoop een intrest op deze som ontvingen van 5%, wat neerkwam op 48.75 Bef per jaar.
 • Er was een permanente erfdienstbaarheid voorzien over een strook van 2 meter breed, tot aan het perceel dat effectief werd onteigend voor de bouw van de bunker. Deze erfdienstbaarheid liep merkwaardig genoeg niet over hetzelfde perceel maar over het perceel van de buurman, namelijk perceel 400a. De strook langs de grenslijn tussen 400b en 400a was 32.30 meter lang.
 • De tijdelijke erfdienstbaarheid die nodig was voor de bouw van de bunker zelf liep volledig over dezelfde route, alleen werd voor deze periode de eerder gevraagde strook van 2 meter breed uitgebreid tot een zone van 5 meter breed over een lengte van 35.30 meter.
 • Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was maar 8 maanden geldig.
 • Alle eerder genoemde erfdienstbaarheden zaten inbegrepen in een tweede akte verleden op 16 juli 1935. Dit terrein was eigendom van de Barones de Gourcy Serainchamps, weduwe van baron Diesbach de Belleroche. Beiden waren origineel gedomicilieerd in Versailles, Frankrijk.
 • De akte zelf werd goedgekeurd voor de prijs van 200 Bef met eveneens een bijkomende clausule voor een jaarlijkse intrest van 5%, wat in dit geval neerkwam op 10 Bef per jaar.
 • Je kan er je bij een dergelijke akte niet van ontdoen dat we hier te maken hebben met een erfdienstbaarheid op een ander terrein omdat allicht ook deze adellijke familie zijn stukje van de te verdelen koek wou hebben, hoe belachelijk klein het bedrag ook mag zijn.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel geen aparte index toegemeten.
 • Op actuele kadasterplannen zijn de contouren van de bunker zelf wel nog apart kadastraal terug te vinden. Merkwaardig genoeg is er dus geen sprake meer van het origineel onteigende bijhorende perceeltje van 1.52 are.
 • Ook is er nergens nog sprake van de originele kadastrale perceelnummers. Het perceel waar het domein van de bunker ooit bij behoorde is heden perceel 402l geworden. Het bunkertje zelf is perceel 402h.
 • Van de erfdienstbaarheden is geen sprake meer zodat het bunkertje wel degelijk opnieuw zal verkocht geweest zijn aan de huidige eigenaars van het perceel met de bunker er op.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd zichtbaar op de bunker.
 • Het is heden ten dage nog altijd een fraai bunkertje omdat het zeer mooi verwerkt zit in de tuin van een vrij recente woning. Alleen zeer jammer dat de huidige eigenaars ooit heel wat originele baksteenommuring hebben verwijderd met het gedacht dat de klimplanten beter zouden groeien op het blote beton (is echter meestal juist het omgekeerde). Op oudere foto's merkt men dat het baksteenwerk vroeger nog veel intakter was.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 57.989,35 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 58.489,35 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de linker kant van de Grenadierslaan, komende van Semmerzake, in de tuin van een vrij recente woning.
 • Het bunkertje kan vrij goed vanop de straat of vanop het weiland ernaast bekeken worden. Houdt er wel rekening mee dat het bunkertje uiteindelijk wel volledig op privéterrein ligt en dus in feite alleen van dichtbij bezichtigd kan worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's

Schets van de onteigening en bijhorende erfdienstbaarheden.

De bunker ligt een dertigtal meter van de huidige Grenadierslaan verwijderd. Zuidelijk van de bunker lag origineel een hoeve die heden volledig is verdwenen.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van dit bunkertje.

Gezien het bunkertje geen oreillon had, was het natuurlijk vlotter en nog meer onherkenbaar als bunker, camoufleerbaar.

Grondplan van dit heden nog altijd zeer sfeervolle bunkertje.
d6
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan toont een langsdoorsnede doorheen het sas en de linker mitrailleurkamer. Het bunkertje had een vrij plat zadeldak bedekt met asbestgolfplaten. Ook he sas had een zadeldakje.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dit is een doorsnede doorheen het toegangssas en kijkende op de achterkant van de bunker.

Actueel kadasterplan anno 2014 van hetzelfde terrein.

Het hoofdterrein is nog altijd zichtbaar als perceel 402l (vroegere 400b)

Het bunkertje staat er nog altijd op als een apart perceeltje.


Detail van het perceel 402l. Het bunkertje zelf kreeg een apart perceelnummer 402h. Wel heeft het perceel letterlijk de contouren van de bunker gekregen en niet dit van het ooit onteigende perceeltje.

Gezien er geen erfdienstbaarheden meer zijn getekend, zal het bunkertje wel degelijk eigendom zijn van de huidige eigenaar van perceel 402l.

Vooraanzicht op dit bunkertje anno 1995. Het bunkertje had toen nog veel meer restanten van zijn originele baksteencamouflage. Ook stond hij toen nog alleen op een weiland. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht uit dezelfde periode met eveneens zicht op de rechter zijkant. De reden waarom het baksteen op de rechter zijkant zo bleek ziet is mij wel onbekend. Het was allicht ook één van de redenen waarom de eigenaars het metselwerk hebben verwijderd op deze kant. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de rechterkant van het bunkertje anno 2006. Het is de wijze waarop men ook het bunkertje te zien krijgt vanaf de Grenadierslaan. Het bunkertje is jammer genoeg veel van zijn originele camouflage kwijt maar oogt nog altijd zeer mooi zoals het verwerkt zit in de tuin.
d6
Zicht op linker zijkant van de bunker. Het valse raam dat aan het bunkertje voorzien was is wel niet zo fraai dichtgemetst met restanten van de originele camouflage.
d6
Mooi vooraanzicht vanuit de tuin van de woning.
d6
De eigenaars poserend voor hun eigen fraaie bunkertje te Semmerzake.
eigenaars poserend voor eigen bunkertje
De rechter zijkant en voorkant van de bunker.
d6
Binnenzicht in de linker mitrailleurkamer (meteen achter het sas) dat gebruikt wordt als stapelruimte voor brandhout en tuingereedschap.
Detail van het tweede schietgat. Deze bunker had ook alle aanpassingen voor Hotchkiss- en Coltmitrailleurs al zijn in de huidige volgestapelde vorm, de betonnen sokkels nauwelijks terug te vinden..
 
Vorige (D5)
Vorige (AV1)
Volgende (D7)
Volgende (D7)