Bunkernummer
D21
Oud Bunkernummer
AW3
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid

Niet meer van toepassing. Bunker is gesloopt.

Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel werd daarna gecementeerd, zo goed als zeker met het motief van assestenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Officieel volgens bestek zaten beide schietgaten verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen aangebracht langs de buitenzijde om het nog meer op echte ramen te laten gelijken.
 • Toch is op een oude foto van dit bunkertje met wat moeite te zien dat het rechter schietgat allicht afwijkend werd gecamoufleerd als een deurgat. Je ziet namelijk onder de opening van het schietgat geen betonnen rand lopen zoals je wel ziet bij valste ramen en schietgaten verborgen achter ramen.
 • Wel opvallend en afwijkend van de meeste bunkers van dit type is dat de puntgevels op de voor- en achterzijde stonden. Meestal staan deze op de zijgevels. Vandaar dat deze bunker een vrij hoog dak moet gehad hebben.
 • Het bunkertje had een zadeldak in hout en als dakbedekking rode mechanische of blauwe Boomse pannen. Beide types van dakpannen worden in verschillende documenten tegenstrijdig vermeld.
 • Het toegangssas had een plat dakje in beton dat afliep naar de gracht.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het bunkerterrein was volledig afgespannen met draad en had vooraan tussen steenweg en bunker, een voortuintje.
 • De bunker had tevens een betonnen afwatering in de richting van de gracht in de nabijheid van de bunker.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een klein huisje, dat wat achteruit stond en niet aansloot bij de rest van de lintbebouwing in de richting van de spoorwegviaduct.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Beide kamers waren voorzien voor het plaatsen van een mitrailleur.
 • Het extra kamertje van 1,00 x 1,60 m achteraan de 2e mitrailleurkamer is zonder de plannen nog te wijzigen in oktober 1934 geseponeerd en nooit zo gebouwd geweest.
 • Opmerkingen.
 • Het is een steunliniebunker langs de steenweg Aalst-Gent tussen C18 (185 m) en D22 (240 m).
 • Naast de standaard voorziene opstelling van twee Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • Het terrein waar het bunkertje werd op gebouwd vormde ooit de noordoostelijke hoek van een groter perceel Wetteren, Sectie G, perceel 913. Van dit terrein werd de gemelde hoek ter grootte van 1 are 69 onteigend voor de prijs van 20000 Bef op 21 december 1934.
 • Het perceel was toen eigendom van Mevr Raphaelle Dons De Lovendeghem, weduwe van Baron Leon Van Pottelberghe de la Potterie, woonachtig in het kasteel van Melle.
 • Gezien het terrein aansloot met de steenweg, was er in dit geval geen sprake van enige tijdelijke of permanente erfdienstbaarheden.
 • Wel uniek is dat de akte een clausule omvatte waarbij de staat 4% intrest op jaarbasis aangerekend werd op deze som vanaf de dag van het tekenen van deze akte tot de dag dat de som werd betaald.
 • Het onteigende perceel kreeg achteraf geen apart kadasternummer toegekend.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Op 29 Oktober 1954 werd het perceel met de bunker op voor 3380 Bef van de Belgische staat teruggekocht door de familie De Kerckove d'Exaerde .
 • Deze verkochten het totale terrein ter grootte van 25 are 29 ca, inclusief de bunker, opnieuw op 12 augustus 1960 aan de familie François - Termont.
 • Dit is het bunkertje dat tot 1971 in de voortuin stond van de dokterswoning van Dr Francois te Kwatrecht langs de Steenweg. Het verhaal doet de ronde dat de dokter tot een miljoen oude BEF bood voor wie de betonnen blok wou afbreken die in zijn voortuin stond.
 • Nadat reeds verschillende kandidaten zonder veel resultaat geprobeerd hadden hem af te breken, is het uiteindelijk toch gelukt door twee jonge kerels met handpikeurs. Zij hebben enkele weken op de oprit van de dokter gestaan met een caravan waarin zij zelf tijdelijk woonden en hun gereedschap in opbergden. De afbraak is door deze twee uiteindelijk volledig gelukt. Enkel de vloerplaat steekt nog onder de huidige oprit. Men kan ze bij licht regenachtig weer nog wat zien zitten als een natte vlek in de oprit.
 • Gezien zijn locatie op de linie moet het bunkertje zeker sporen van strijd hebben getoond, alleen is daar heden door de sloop, niets meer van vast te stellen.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 70.498,22 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 70.806,97 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 71.106,97 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker stond langs de Steenweg Aalst-Gent komende van Aalst op de linker kant. De woning van de dokter ligt nogal achteruit en er is heden een kale witte muur zichtbaar van het eerste huisje van een lange rij lintbebouwing tot voor het spoorwegviaduct van Kwatrecht.
 • De bunker lag op de oprit van de dokterswoning.
Bijhorende foto's

Kadastrale schets horende bij de originele onteigening voor dit bunkertje.

Merkwaardig is wel dat er tussen het onteigende terrein voor de bunker en de eerste huizen nog een soort van wegeltje of voetpad moet hebben gelopen.

Terreinschets zoals terugvindbaar bij de bouwplannen van dit bunkertje.

Het ganse terrein was afgespannen met draad en de toegang zat langs het eerder gemelde wegeltje tussen bunker en de eerste woningen.

De voortuin bevatte ook nog een aantal oudere bomen die bij de bouw van de bunker dienden bewaard te blijven.

Grondplan van deze bunker.

Merk op dat het kamertje achter de tweede mitrailleurkamer, zoals bij meerder gelijkaardige plannen van bunkers op Wetteren, nooit zal gebouwd zijn.

d21

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan toont mooi het bunkertje, gecamoufleerd als een woning.

Doorsnede CD horende bij bovenstaand grondplan. Wel uitzonderlijk voor dit type bunkers is dat de puntgevels op de voor- en achtergevel staan. Meestal stonden deze op de zijgevels.

Dit was te Kwatrecht ook zo bij de bunkers A41 en Av16.

Actuele kadasterschets anno 2013 van ditzelfde terrein. Het originele perceel 913d is ondertussen opgegaan in perceel 913p.

Zeer fraaie oude foto van kort na de meidagen '40. Het bunkertje is er nog duidelijk zichtbaar op in goede staat.

Het is op basis van deze foto dat ik zou denken dat het rechter schietgat achter een deurgat zat en niet achter een vals raam.

Ook opvallend is dat de ganse huizenrij in de richting van de viaduct uitgebrand is. Dit zou later moeten toegewezen worden aan een Belgische militaire actie van tijdens de meidagen om zo te verhinderen dat Duitse aanvallers zich zouden kunnen verschansen in de leegstaande huizen. (Foto: Replica)

Foto van dezelfde locatie anno 2015.
Ook deze foto daterend uit 1971 spreekt tot de verbeelding. Men is bezig met de sloop van de bunker. Het dak is al gedeeltelijk afgebroken maar men ziet nog wel duidelijk op de linker kant het uitstekende oreillon van de bunker en de twee schietgaten gericht op de huidige weg komende van de industriezone Neerhonderd. Rechts achteraan nog de toegangsdeur. Links ziet u zelfs nog de caravan staan van de twee personen die tijdelijk op de oprit zijn komen wonen tijdens de afbraak van de bunker.(Foto: Collectie Dr François)
D21 te kwatrecht, reeds gedeeltelijk afgebroken
Nogmaals hetzelfde zicht anno 2015.
Foto van het verbreden en aanpassen van de weg naar de industriezone Neerhonderd. Op de foto is duidelijk op dit ogenblik de bunker reeds verdwenen.

De oprit van de dokterswoning. De bunker zelf werd afgebroken, maar de fundering steekt nog altijd in de ondergrond.

Bij korte regenperiodes drogen de steentjes op de oprit niet zo snel op daar waar deze nog in de ondergrond steekt. Men ziet in die gevallen de iets donkerdere plek op de oprit die goed aanduidt waar de fundering nog steekt.

d21
 
Vorige (D20)
Vorige (D19)
Volgende (D22)
Volgende (D22)