Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Een nadere blik op de technische kant van de bouw van de bunkers.

Hieronder worden de gebruikte betonrecepturen even nader onder de loep genomen. Voor de geinteresseerden vindt u er ook een mengsel dat nog altijd heden ten dage bruikbaar is voor het maken van een goed betonmengsel.

3. De verschillende te gebruiken betonsoorten.

In de nota spreekt men over liters granulaat maar dit lijkt mij niet logisch daar men dan uitkomt rond een eenheid van ongeveer 4000 kg/m³. Men zit bij deze omrekening al zeer nipt van gebruikte waterhoeveelheid. Dit zal dan zeker nog veel slechter worden mocht men aannemen dat de eenheden in liters correct zijn.

3.1. Gewapend beton.

Dit soort beton werd gebruikt voor de funderingen, de vloerplaten, opgaande muren, steunbalken,...

Samenstelling 1 opgegeven eenheid beton. (droge granulaten)

 • 450 kg cement.
 • 500 kg steenslag 20/40.
 • 525 kg steenslag 5/20.
 • 325 kg grof natuurzand.
 • maximum 20 liter water per zak cement (50kg) met inbegrip van het water reeds aanwezig in de granulaten.

We zullen nu even de cub bereken in liters (droge granulaten), uitgerekend op basis van de absolute massa's van de granulaten (alsof men een blok zou hebben van 1m³ van dit granulaat zonder enige holtes)

 • 153 liter cement (2950 kg/m³)
 • 189 liter steenslag 20/40 (2650 kg/m³)
 • 198 liter steenslag 5/20 (2650 kg/m³)
 • 123 liter grof natuurzand (2650 kg/m³)
 • 180 liter water (9 x 50 kg cement x 20 liter water/zak 50 kg cement)

Zo komt men aan een totaal van 843 liter granulaten (lucht niet meegerekend). We rekenen deze samenstelling nu om naar 950 liter granulaten (inclusief 50 liter lucht) 5% lucht lijkt misschien veel maar het beton is zeker niet extreem goed verdicht.

 • 172 liter cement
 • 213 liter steenslag 20/40
 • 223 liter steenslag 5/20
 • 139 liter grof natuurzand
 • 203 liter water
 • 50 liter lucht

Zo komt men aan een m³ van 1000 liter (die vergelijkbaar is met wat men heden ten dage op de markt aanbied.) We rekenen nu terug naar kg's droge granulaten.

 • 507 kg cement
 • 564 kg steenslag 20/40
 • 591 kg steenslag 5/20
 • 368 kg grof natuurzand
 • 203 kg water

Zo komt men aan een kubieke meter beton van 2233 kg granulaten. Men krijgt een beton met een W/c-factor (water-cement verhouding) van 203/507 = 0.40. Dit is strenger dan de strengste vorm van beton die men heden standaard op de markt aanbiedt.

Er is echter een grote "maar" aan deze samenstelling.

 • Bij samenstellingen met meer dan 450 kg cement per kubieke meter beton krijgt men toestanden waarbij het cement gaat binden op cement. Het cement gaat niet meer werken als bindmiddel tussen de verschillende granulaten. De verkregen sterktes gaan gegarandeerd omlaag in plaats van omhoog.
 • Men mag ook niet denken welke verhitting men moet gekregen hebben in de massieve betonnen blokken die men moest gieten. Dit zal gegarandeerd tot gevolg gehad hebben dat water is gaan verdampen die eigenlijk nodig was voor het beton optimaal te laten uitharden. Men heeft dus zeker in het beton cement zitten dat nooit heeft kunnen binden bij gebrek aan water. Dit is een effect dat zeer duidelijk merkbaar is bij slopingswerken aan deze bunkertjes. Het stof dat wordt gecreëerd bij een dergelijk sloopwerk, is immens.
 • Deze overdenking doet ook zwaar het vermoeden rijzen dat er wel serieus meer water zal gebruikt zijn voor deze beton te kunnen maken. 203 liter water voor zulks soort beton is echt zeer weinig. Ik kan mij niet voorstellen dat het beton voldoende vloeibaar zal geweest zijn. Men moet er namelijk rekening mee houden dat dit geld voor droge granulaten. Men moest van deze hoeveelheid water nog het water in vermindering brengen dat reeds in de granulaten zat.
 • Daarbij komt nog eens dat een beton met zulke samenstelling ook zeer snel zal beginnen uitharden wat tevens misschien het vaak lelijke uiterlijk van de betonstructuren kan verklaren.
 • Als men weet hoeveel ijzer in de te gieten massieve structuren verwerkt zat, kan men deze structuren onmogelijk gegoten hebben met beton dat niet voldoende vloeibaar was.

3.2. Chapebeton.

Dit soort beton mocht toegepast worden voor de buitenste laag van het beton, overal in de constructie, met een maximumdikte van 10 cm.

Samenstelling 1 eenheid beton.

 • 450 kg cement.
 • 150 kg gebluste kalk.
 • 800 kg steenslag 5/20
 • 300 kg grof natuurzand.
 • maximum 20 liter water per zak cement van 50kg.

We rekenen dit recept om naar liters granulaten. (redenering idem als 1e type beton).

 • 153 liter cement (2950 kg/m³)
 • 70 liter gebluste kalk (2150 kg/m³)
 • 302 liter steenslag 5/20 (2650 kg/m³)
 • 113 liter grof natuurzand (2650 kg/m³)
 • 180 liter water (9 x 50 kg cement x 20 liter water/zak 50 kg cement)

Zo komt men aan een totaal van 818 liter granulaten (lucht niet meegerekend). We rekenen deze samenstelling nu om naar 950 liter granulaten (inclusief 50 liter lucht, zelfde redenering dan hierboven).

 • 178 liter cement
 • 81 liter gebluste kalk
 • 351 liter steenslag 5/20
 • 131 liter grof natuurzand
 • 209 liter water
 • 50 liter lucht

Zo komt men aan een m³ van 1000 liter (die vergelijkbaar is met wat men heden ten dage op de markt aanbied.) We rekenen nu terug naar kg's droge granulaten.

 • 525 kg cement
 • 174 kg gebluste kalk
 • 930 kg steenslag 5/20
 • 427 kg grof natuurzand
 • 209 kg water

Zo komt men aan een kubieke meter chapebeton van 2265 kg granulaten. Men krijgt een beton met een W/c-factor (water-cement verhouding) van 209/525 = 0.40. Dit is opnieuw strenger dan de strengste vorm van beton die men heden standaard op de markt aanbiedt.

De opmerkingen zijn dezelfde als deze bij het eerste betonsoort.

3.3. Gewoon beton voor afwerking.

Mocht toegepast worden voor de muurtjes aan de schietgaten, de sterfputjes, de vloerelementen, buitentrappen, kleine betonwerkjes rondom de toegangsdeuren,...

Samenstelling 1 eenheid beton.

 • 250 kg cement.
 • 800 kg steenslag 5/20
 • 400 kg betonzand
 • maximum 20 liter water per zak cement van 50kg.

We rekenen dit recept om naar liters granulaten. (redenering idem als 1e type beton).

 • 85 liter cement (2950 kg/m³)
 • 302 liter steenslag 5/20 (2650 kg/m³)
 • 151 liter betonzand (2650 kg/m³)
 • 100 liter water (5 x 50 kg cement x 20 liter water/zak 50 kg cement)

Zo komt men aan een totaal van 638 liter granulaten (lucht niet meegerekend). We rekenen deze samenstelling nu om naar 950 liter granulaten (inclusief 50 liter lucht, idem als hierboven).

 • 127 liter cement
 • 450 liter steenslag 5/20
 • 225 liter betonzand
 • 149 liter water
 • 50 liter lucht

Zo komt men aan een m³ van 1000 liter (die vergelijkbaar is met wat men heden ten dage op de markt aanbied.) We rekenen nu terug naar kg's droge granulaten.

 • 375 kg cement
 • 1193 kg steenslag 5/20
 • 596 kg betonzand
 • 149 kg water

Zo komt men aan een kubieke meter gewoon beton van 2313 kg granulaten. Men krijgt een beton met een W/c-factor (water-cement verhouding) van 149/375 = 0.40. Dit is opnieuw strenger dan de strengste vorm van beton die men heden standaard op de markt aanbiedt.

Het beton zal waarschijnlijk iets verwerkbaarder zijn dan de eerste twee betonsoorten. Het mengsel zal zoals het hier echter beschreven is nog altijd vrij droog zijn zodat ik mij moeilijk kan voorstellen dat het in realiteit zo is verwerkt geweest. Dit met alle bijkomende opmerkingen zoals reeds eerder besproken.

3.4. Een standaard betonrecept die heden ten dage zeker bruikbaar moeten zijn voor dagelijks gebruik.

Zelf ben ik heden nog altijd tewerkgesteld als betontechnoloog. Ik merk dat ik dagelijks op mijn website bezoekers krijg met vragen over de samenstelling van een standaard betonmengsel. Hieronder vindt u een betonrecept, waarbij de vloeibaarheid enkel is verwezelijkt op basis van water. Er zijn dus geen plastifieerprodukten bijgevoegd. Het is een standaardrecept op basis van 350 kg cement.

Samenstelling voor 1 cub beton = 1000 liter beton.

 • 15 liter lucht
 • 119 liter cement (uitgerekend voor HL30 cement)
 • 162 liter water
 • 263 liter kalksteen 7/20
 • 211 liter kalksteen 2/7
 • 230 liter rijnzand 0/5

Uitgedrukt in kg's droge granulaten

 • 350 kg cement
 • 162 kg water (dit geeft een w/C-factor = 162/350 = 0.46, beton is zeker waterdicht)
 • 697 kg kalksteen 7/20
 • 559 kg kalksteen 2/7
 • 606 kg rijnzand 0/5

Daar onze granulaten echter reeds een bepaald vochtgehalte hebben en niet volledig droog zijn gaan we onze granulatenhoeveelheden daarop corrigeren en het watergehalte gelijkmatig mee verminderen.

 • 350 kg cement
 • 89 kg water
 • 711 kg kalksteen 7/20 (2% vochtigheid verondersteld)
 • 581 kg kalksteen 2/7 (4% vochtigheid verondersteld)
 • 642 kg rijnzand 0/5 (6% vochtigheid verondersteld)

Hieronder vind u dit opnieuw omgerekend naar liters. Dit is misschien gemakkelijker als men wil gaan doseren (een emmer is namelijk 10 liter product). Hierbij is wel rekening gehouden met het feit dat dit een losgestapeld volume is met vrij veel holle ruimten. U kan dan ook zien dat het totaal van alle liters geen 1000 liter meer is.

 • 119 liter cement
 • 89 liter water
 • 571 liter kalksteen 7/20
 • 332 liter kalksteen 2/7
 • 476 liter rijnzand 0/5

Verhoudingen voor 10 liter beton (1 emmer vette beton in gemengde toestand)

 • 1.2 liter cement
 • 0.9 liter water
 • 5.7 liter kalksteen 7/20
 • 3.3 liter kalksteen 2/7
 • 4.8 liter rijnzand 0/5