Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Een nadere blik op de technische kant van de bouw van de bunkers.

Een overzicht van de eisen die gesteld werden aan de wapening van het beton.

4. De wapening van het beton.

Hierbij vindt u enkele plannetjes met de voorschriften na te leven voor het maken van de wapeningskooi die in het gewapend beton moet zitten. Deze schetsen zaten standaard bij het pakket dat werd meegegeven om in te schrijven op de aanbesteding van de bouw van de bunkertjes voor elk van de 7 uitbestede bouwprojecten.

grondplan wapening standaardbunker

index

Wat men op deze plannetjes niet terugvindt maar wel bijkomend in de nota betreffende de afwerking van de bunkers vindt, is de nodige betondekking van het wapeningsijzer. Deze bedraagt 5 cm aan de buitenzijde van de bunker.

De buitenste twee wapeningsnetten, aangeduid op plan met "a", liggen onderling op een afstand van 15 cm van elkaar. Ze zijn gevormd door wapeningsstaven van diameter 15 mm in kruisverband van 15 cm, waarbij alle twee kruisingen de baren verbonden worden door middel van twee omwentelingen met ijzerdraad met een diameter van 2 mm.

De binnenste wapeningsnetten, aangeduid met "b", ligt ten opzichte van "b1" op een afstand van 15 cm. Ze zijn gevormd door wapeningsstaven van diameter 20 mm in kruisverband van 15 cm waarbij alle twee kruisingen de baren verbonden worden door middel van twee omwentelingen met ijzerdraad met een diameter van 2mm.

De binnenste wapeningsnetten, aangeduid met "b1", ligt ten opzichte van "b" op een afstand van 15 cm. Ze zijn gevormd door wapeningsstaven van diameter 20 mm in kruisverband van 10 cm waarbij alle twee kruisingen de baren verbonden worden door middel van twee omwentelingen met ijzerdraad met een diameter van 2mm.

langsdoorsnede plan wapening standaardbunker

plan wapening dwarsdoorsnede standaardbunker

Om de wapening van het dak en de vloerplaat te bevestigen aan deze van de muren moest elke baar van het buitenste wapeningsnet van het dak, en elke vertikale baar van de vloerplaat, verbonden worden aan één van de buitenste wapeningslagen in de muren. een baar op de drie van de verticale dakwapening en vloerwapening moest vast bevestigd worden aan alle wapeningslagen van de muren.