Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Hieronder vindt u nadere uitleg over hoe een vast opgesteld 47mm kanon kon worden opgesteld in de bunkers van Bruggenhoofd Gent. Het betreft hier dus de kanonnen zoals deze konden teruggevonden worden in de bunkers tegen directe doorbraak.

De Bunkers voor het plaatsen van een vast opgesteld C47-kanon in de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent. (Bunkers tegen directe doorbraak)

Op het ganse bruggenhoofd vond men 6 van dergelijke bunkers. Het gaat in dit geval over de bunkers beschreven als bunkers ter verhindering van een directe doorbraak. Ze stonden opgesteld langs de belangrijkste directe toegangswegen naar Gent. U kunt in de statistiek wel opmerken dat er maar 6 vast opgestelde kanonnen zijn ondanks dat er 7 bunkers zijn tegen directe doorbraak. Dit heeft dan weer te maken met de bunkers As6 en As7. Dit zijn twee aparte bunkers die eigenlijk pas samen functioneren alsof het één bunker was tegen directe doorbraak.

Bij dit type van kanonbunkers zijn de schietgaten langs de buitenkant nauwelijks groter dan de schietgaten voor mitrailleur. Ze zijn echter langs de binnenkant meer open voor binnenkomend vuur. Vandaar dat er hiervoor maatregelen waren getroffen in de opbouw van het schietgat van de bunkers.

Hieronder ziet u twee detailtekeningen van het schietgat voor zo een vast opgesteld C47 kanon op bruggenhoofd Gent zoals teruggevonden in de Moskou-archieven. Daarnaast zijn er ook nog twee foto's van zowel de voor- als binnenkant van de kanonkamer. Dit zijn beiden foto's van de zware bunker Mu9 te Munte.

detail schietgat voor vast opgesteld 47mm kanon aan bruggenhoofd Gent
grof geschut
vast grof geschut
Men ziet heel duidelijk dat het uitzicht van het schietgat aan de binnenkant in dit geval totaal anders is dan dit voor de opstelling van een mobiel 47mm kanon. Van de buitenkant gezien is het schietgat nauwelijks groter dan dit van een mitrailleur. Aan de binnenkant is het wel veel meer open dan het schietgat voor mitrailleur.
Omdat in dit geval het risico groter was dat projectielen zouden kunnen de binnenkant van de bunker bereiken wegens de grotere opening naar de binnenkant van de bunker toe, werden bij deze schietgaten extra voorzieningen getroffen om eventueel binnenkomende projectielen te proberen tegenhouden. Men ging door middel van een soort katrollensysteem maken dat een plaat, met een uitsparing op de plaats waar de loop van het kanon zat, het binnenzicht van buitenaf ging beperken. Deze plaat was dan mogelijks nog met een dubbel schuivensysteem zodat ook de smalte van het gat kon aangepast worden in functie van de richting waarin het kanon gericht werd.
schets voorkant kanonkamer bunker 47mm vast opgesteld intakte wand met beschermplaten schietgat

Links: schets van het katrollensysteem om het zicht van buitenaf naar binnen in de kanonkamer te beperken. Rechts: foto van de binnenkant van een gelijkaardige bunker in de Ardennen. (Schets en foto: Les Canons Antichars dans la Fortification Belge - F. Vernier)

Hieronder ziet u nog eens gelijkaardige schetsen zoals teruggevonden in het Duitse Denkschrift. Deze schetsen moeten altijd met een korreltje zout genomen worden daar ze meestal wel vrij juist zijn maar meestal vrij algemeen voor alle bunkers in Belgie. Het houd dan ook meestal weinig rekening met kleine onderlinge verschillen tussen bijvoorbeeld verschillende bunkerlinies, vaak gebouwd met reeds enkele jaren tussentijd. Voorlopig houden we het bij deze schetsen bij gebrek aan de schetsen die mogelijks nog te vinden zijn in de Moskou-archieven.

opstelling voor vast opgesteld C47 kanon
(Hieronder dan de originele versie van dit katrollensysteem zoals teruggevonden in de Moskou-archieven en horende bij de bunkers van Bruggenhoofd Gent.)
origineel plan volet vast C47 mm kanon bruggenhoofd Gent
(Hieronder ziet u enkele schetsen van zowel de stoel als de ganse opstelling van een vast kanon 47mm zoals hij kan teruggevonden worden in originele plannen voor dergelijke kanonnen. (Bron: Les Canons Antichars dans la fortification Belge - F. Vernier)
schets stoel 47mm kanon
schets vast opgesteld 47mm kanon

Het kanon zelf was in dit geval qua kenmerken identiek aan het mobiele 47mm kanon. Enkel stond het in dit geval gemonteerd op een soort van rolwagen. Deze rolwagen liep dan zelf met 4 wieltjes op smalle rails die in de vloer van de bunker bevestigd waren. Hierdoor kon het kanon achteruit en vooruitgeschoven worden binnen de kanonkamer.

Bij het laden of ingebruik nemen van het kanon werd het schietgat vrijgemaakt en kon het kanon meer naar voor gerold worden. Wanneer het kanon volledig vooraan tegen het schietgat stond, werd het achteraan opgespied zodat het zich niet kon verplaatsen naar achter tijdens het vuren. Tevens was het kanon vooraan met zijn stoel in deze positie verankerd aan het stalen staketsel aan het schietgat. Hiervoor waren er twee kleine gaten voorzien waar de twee pivots van de stoel juist inpasten. Daarmee werd verzekerd dat de stoel van het kanon volledig gefixeerd was, als het kanon ging vuren.

foto van stoel vast opgesteld 47mm kanon vooraanzicht vast opgesteld 47mm kanon

(Foto's: Les Canons Antichars dans la fortification Belge - F. Vernier)

Op de stoel zelf was een gradatie aangebracht om het kanon meer naar links en rechts te kunnen richten. Daarnaast was ook de hoogte van het vuren nog instelbaar. Opmerkelijk is dat deze vast opgestelde 47mm kanonnen, reeds in de bunkers opgesteld stonden voor de linie effectief gebruikt werd tijdens de 18 daagse veldtocht.

vast opgesteld 47mm kanon vast opgesteld 47mm kanon in werking
Foto van een vast opgesteld 47mm kanon. U ziet duidelijk onderaan de rails waarop het kanon voor- en achteruitgeschoven kon worden. (Bron:Replica).
Foto van een vast opgesteld 47mm kanon in werking. (Bron: Replica)

Nog het vermelden waard is dat deze bunkers telkens waren voorzien voor het opstellen van een manuele ventilator. Deze zoog verse buitenlucht aan om daardoor in de kanonkamer overdruk te creëren. Hierdoor ging de vuile lucht via de schietgaten en ventillatiegaten naar buiten. Dit systeem vereiste dan ook een volledig intern gebetonneerd buizensysteem voor de verplaatsing van lucht. Hierover vindt u verder in de tekst meer details.