Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Hieronder vindt u nadere uitleg over hoe in een beperkt aantal bunkers 75mm veldgeschut kon opgesteld worden opgesteld aan Bruggenhoofd Gent. U vindt er ook meer uitleg over het speciale staketsel voor het draaien van de kanonnen in de beperkte ruimte van een bunker.

Belgisch 75mm veldgeschut

De Bunkers voor het opstellen van 75mm veldgeschut op Bruggenhoofd Gent.

Er waren op de ganse gordel drie bunkers voorzien voor het plaatsen van 75mm veldgeschut. Van dit type bunkers staan er twee op het grondgebied van Semmerzake en één op grondgebied Moortsele.

(Foto: Replica)

detailtekening schietgat 75mm kanon in bunker

De schietgaten waren in dit geval nog iets groter en ruimer dan bij de C47 kanonnen. U ziet hieronder naast elkaar een vooraanzicht van één van de schietgaten van de zware bunker A30 te Moortsele en een binnenzicht van de bunker Se2 te Semmerzake op de Tumulusheuvel.

(Plan: Moskou-Archieven)

detail vooraanzicht schietgat voor 75mm veldkanon bruggenhoofd Gent
Opnieuw is in dit geval de structuur gelijkend op deze van de bunkers voor het plaatsen van een mobiel C47 kanon. Er is opnieuw bij elk van de kanonkamers een boogvormig gedeelte voor het schietgat van de bunker, dat merkelijk lager is gelegen dan de rest van de vloer van de bunkerkamer.
binnenkant voor schietgat kanonbunker 75mm veldgeschut
In de boogvorm stond net als bij de bunkers voor een mobiel 47mm kanon, een speciaal gemaakt banket om opnieuw het in de bunker geplaatste veldgeschut eenvoudig en snel te kunnen veranderen van vuurrichting. Het banket is deels wat gelijkend met vertoond toch vrij veel verschillen met het banket van het 47mm kanon. Opnieuw is het hoofdidee een systeem van twee rails in boogvorm waarop een soort stoel kan draaien waarop het veldgeschut is geplaatst. Deze stoel scharniert opnieuw aan een oog dat in elk van de bunkerkamers nog kan teruggevonden worden vooraan het schietgat.
staketsel voor schietgat 75mm kanon in bunkers bruggenhoofd Gent
Schets van het het banket in zijn boogvormige uitsparing voor het schietgat van de kanonbunkers van Bruggenhoofd Gent (Schets: Moskou-Archieven)

Originele schets van het vrij zware staketsel voor de opstelling van het veldgeschut in de bunker. (Schets: Moskou-Archieven)

Als aanvulling ziet u hieronder nog enkele foto's van de zware kanonbunkers. linksboven: het tweede schietgat voor veldgeschut van de bunker A30 te Moortsele. Ook de schietgaten voor grof geschut vertoonden een aanzienlijk niveauverschil. Rechtsboven: Binnenzicht met gelijktijdig zicht op de twee schietgaten van de bunker Se2 te Semmerzake. Linksonder: Het nog altijd dichtgemetste schietgat van Se3 te Semmerzake. Rechtsonder: Opslagplaats voor munitie, dit was speciaal voorzien bij elk van deze bunkers. Naast deze munitieopslag waren de drie zware bunkers voor veldgeschut ook allen voorzien van een koepel.

75mm moortsele Se3
Se2 Se2