Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Hieronder vindt u een nadere uitleg over de verschillende soort richttekens voor de opstelling van de meest courantste wapens die men kan terugvinden in de bunkers van bruggenhoofd Gent.

Richttekens aanwezig in de bunkers van Bruggenhoofd Gent voor het opstellen van de meest courante wapens in de bunkers

Richtteken voor de opstelling van de Maximmitrailleur (mogelijks ook de andere types van mitrailleurs)

binnenzicht bunker met R-teken op de rechter zijmuur

In een aantal van de bunkers kan men nog op de rechter zijmuur van de mitrailleur-kamers, naast het schietgat, een R-teken op de muur zien staan met daarboven een verticaal lijntje. Dit R-merkteken was het richtteken om de maximmitrailleur zeer precies te kunnen instellen op een bepaald doelwit. Door de mitrailleur perfect te positioneren ten opzichte van het verticale lijntje, kon men gebruik maken van een stukbulletin. Dit was een tabel die appart bestond voor elk schietgat van elke bunker op de linie. Hierin stond perfect vermeld op hoeveel graden verticaal en horizontaal de meest omliggende objecten in de buurt waren gelegen. Dit kon gaan over hoeken van gebouwen, omliggende bunkers tot zelfs palen van afsluitingen. Hierdoor kon men zelfs perfect in het donker het wapen richten op een bepaald object en het indien nodig, perfect treffen met gericht vuur.

Bij dit richtteken hoort een vrij complexe uitleg over hoe het wapen perfect hierop in te stellen. Hij is vrij technisch en voor een leek in het algemeen vrij onbegrijpbaar, maar ik geef hem u toch maar mee mocht u geïnteresseerd zijn:

Een loodrechte merkstreep wordt op de rechter zijmuur van de schuilplaats getekend (zwarte streep van 10 cm lang boven de letter R). Zij wordt zodanig getrokken dat de hoek gevormd door de schootslijn en de richtlijn door de kijker van de opzetgoniometer, het stuk waterpas zijnde, een rechte hoek is.

De as van het schietgat bevindt zich dus altijd in de richting van 1600 - met betrekking tot de merkstreep. Het is met betrekking tot deze merkstreep dat in het stukbulletin de merkhoeken ingeschreven werden overeenstemmende met de doelen aangeduid op de telemetrische schets. De mitrailleur werd op de verschillende doelen gericht bij middel van de vizierkorrel en de werkgegevens opgenomen op de opzetgoniometer werden op het stukbulletin overgebracht, ze rangschikkende volgens de rechter-middelste of linkerstand van de draaiplaat van de metalen stoel of chardome.

Of dit merkteken ook bruikbaar was voor de andere opstelbare mitrailleurs zoals de Hotchkiss-, de Coltmitrailleur en de Browning FM30 mitrailleur is mij tot op heden nog niet echt duidelijk.

Het vast opgestelde 47 mm kanon in de bunkers voor directe doorbraak.

Bunkers die ons hier nog iets meer kunnen over vertellen zijn echter dun gezaaid. Er resten er ons nog maar 2 exemplaren op de linie, namelijk Mu9 (vol grafitti) en A6 (een totale ruïne). Voor zover zichtbaar, is in elk geval in Mu9 op de rechter zijmuur, geen merkteken te zien in de kanonkamer. Dit is misschien wel vrij logisch te verklaren daar men hier te maken heeft met wapens die permanent in deze bunkers stonden gepositioneerd. Deze wapens zijn allicht reeds bij hun in dienststelling perfect uitgelijnd en loodrecht geplaatst geweest ten opzichte van het schietgat.

Bunkers voor het opstellen van een mobiel C 47 mm kanon.

binnenzicht bunker A33 R merkteken in kanonbunker

Ook bij deze kanonkamers voor het mobiel C47 mm kanon, vindt men op de rechter zijmuur hetzelfde richtteken als bij de mitrailleurkamers. Dit wijst er dus op dat zowel de Maximmitrailleur als het mobiele 47mm kanon, voorzien waren van een gelijkaardig richtsysteem.

Bunkers voor het opstellen van 75 mm veldgeschut.

merkteken RD in kanonbunkers
Opmerkelijk bij deze zware bunkers is dat men steeds loodrecht in het verlegde van het schietgat op de achtermuur, wat meestal neerkomt op boven de deurgaten, de letters RD terugvindt. Dit moet net zoals het R-richtteken bij de mitrailleur- en kanonbunkers voor een mobiel 47mm kanon, een gelijkaardige functie gehad hebben. Het juist kunnen loodrecht positioneren van het kanon in de bunker ten opzichte van het schietgat.
Als uzelf nog meer informatie weet over deze richtsystemen, mag u de informatie steeds doorspelen. Indien nuttig, zal ze zeker bijkomend op de website vermeld worden. Info@bunkergordel.be