Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de nooduitgang bij de bunkers van bruggenhoofd Gent. Al was hij maar bij twee bunkers van de originele 228 aanwezig.

De Nooduitgang - Slechts aanwezig bij 2 van de 228 origineel gebouwde bunkers op bruggenhoofd Gent.

We kunnen heden nog de beide bunkers terugvinden op de linie die ooit van een nooduitgang voorzien waren. Het waren er maar 2 op de ganse linie. Waarom juist die twee, is heden nog altijd een raadsel. Het gaat om de molenbunker AV10 te Gijzenzele en de zware bunker A30 te Moortsele.

Dit wil tevens ook zeggen dat in de rest van de bunkers, de soldaten als ratten in de val kwamen te zitten als er iets zwaar misliep in de buurt van de bunkertoegang. Men mag niet denken wat met de soldaten mocht de situatie die men heden kan zien aan bunker Mu10 te Munte zou ontstaan zijn door bijvoorbeeld zware beschietingen van de bunker. (Hier is de huidige situatie ontstaan door verval van de bunker waardoor de puntgevel op de duur is ingestort, deels in de bunkertoegang.)
Hieronder ziet u enkele foto's van een intakte nooduitgang van een bunker aan de KW-linie. De twee originele nooduitgangen nog aanwezig aan het bruggenhoofd zijn namelijk niet echt meer duidelijk als nooduitgangen te herkennen doordat de meeste details ondertussen reeds verdwenen zijn.
uitzicht nooduitgang buitenkant uitzicht nooduitgang binnenkant

Links ziet u de nooduitgang zoals hij gesloten was. Wel moet gezegd worden dat aan de KW-linie de nooduitgang er van buitenaf uitzag zoals u hier ziet. Het uitzicht van dunnen ijzeren profielen op elkaar gestapeld. Van de binnenkant ziet u hetzelfde gat. Het was de bedoeling dat men van bovenaan het gat de ijzeren profielen naar binnen schoof om ze zo in de sleuf dieper in het gat te laten schuiven. De sleuf waarin de profielen geschoven werden zit hoger dan aan de buitenkant het gat komt. Het gevolg is dat men van de buitenkant nooit de ijzeren profielen er kon uitduwen. Men zou de profielen namelijk van de buitenkant kunnen opheffen en dan verder naar binnenduwen wat onmogelijk was daar het gat aan de buitenkant iets minder hoog was.

Hieronder een originele schets (bovenzicht van een nooduitgang) horende bij de bunkers van Bruggenhoofd Gent afkomstig uit de Moskou-archieven.

Hieronder een drietal foto's van hoe de nooduitgang heden nog kan gezien worden bij de Molenbunker AV10 te Gijzenzele.
zijaanzicht bunker AV10 te Gijzenzele binnenzicht op nooduitgang

Links boven buitenzicht op de nooduitgang van de Molenbunker Av10 te Gijzenzele die zelfs origineel waarschijnlijk nog een gedeelte bedekt zat onder de grond. Rechts boven binnenzicht op de opening naar de nooduitgang. Alle originele atributen zijn verdwenen. Links onder nog een detail van dezelfde bunker Av10.

Er was wel nog een verschil met de nooduitgangen aan bruggenhoofd Gent en deze aan de KW-linie. De nooduitgangen waren bij Bruggenhoofd Gent namelijk aan de buitenkant niet vrij. De dikke betonwand was ter hoogte van de schacht in de betonnen wand, vervangen door een halfsteensmuurtje. Langs de buitenkant liep bij beide bunkers het ruwe gecementeerde bollencamouflagepatroon gewoon verder over dit muurtje. Als de nood het hoogst was, moesten de soldaten de ijzeren profielen verwijderen uit de sleuven, zodat het muurtje aan de achterkant uitkwamen. Deze profielen gaven ook bijkomende steun aan het halfsteense muurtje dat de bunker daar maar was van wand. Na het verwijderen van de profielen moesten zij met ofwel één van de ijzeren balkjes, ofwel met de kolf van hun geweer het halfsteense muurtje

doorstoten naar buiten zodat zij de bunker konden verlaten. De beide nooduitgangen waren wat dit muurtje betreft, na mei 1940 nog intakt. Ook de nooduitgang is bij bunker AV10 te Gijzenzele nooit verwijderd tijdens de drie dagen van strijd, ondanks het meermaals wisselen van Belgische handen naar Duitse en omgekeerd. Het feit dat de nooduitgang heden vrij is, komt omdat hij vrijgemaakt is een aantal jaren geleden toen de bunker vrijgemaakt is voor een van de eerste herdenkingen van de strijd te Gijzenzele.
nooduitgang bunker A30 te Moortsele

Bij de bunker A30 te Moortsele is de halfsteense muur trouwens nog altijd aanwezig. Bij deze bunker zat er achter deze halfsteense muur origineel een gang die leidde naar de andere kant van het talud van de tramlijn die juist achter de bunker liep. Deze talud is echter enkele tientallen jaren later volledig afgelaagd waardoor de bunker A30 heden voor zeker een tweetal meter dieper in de grond zit dan hij origineel in mei 1940 deed. De kans bestaat dat achter het halfsteensmuurtje nog een gedeelte van de gang zit. De kans is echter veel groter dat het geheel van de gang en de resten erachter door de grondwerken ingestort zijn of zelfs bij het grondwerk, verwijderd zijn. Nog wat graaf en speurwerk voor geinteresseerden dus.

Ter info wil ik toch nog melden dat dit type van nooduitgang in die tijd bij het Belgisch leger vrij courant werd gebruikt. Dit zelfde type nooduitgang vindt men onder andere ook nog terug bij de grote commandobunker in het Citadelpark te Gent. Daar werd hetzelfde systeem toegevoegd in een dubbele versie.