Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

LinksBeschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Een overzicht van enkele steeds terugkomende zaken. Hieronder de granaatwerpgaten.

Enkele terugkomende specifieke details van de bunkertjes.

De Granaatwerpgaten.

doorsnede granaatwerpgat aan bruggenhoofd Gent

Omdat de bunkertjes op zich maar een zeer beperkt zicht hadden op de omliggende omgeving, heeft men ze voorzien van een extra verdedigingssysteem. Op de plaatsen waar men vreesde beslopen te kunnen worden door vijandelijke troepen ging men de bunkerbemanning te kans geven de vijand te bestoken met granaten. Hiervoor waren op deze plaatsen gaten voorzien, vrij kort bij de grond waar eventueel van binnenuit de bunker een handgranaat kon gedropt worden om zo de naderkomende, moeilijk zichtbare vijand toch te kunnen uitschakelen. (schets: Moskou-Archieven)

De granaattypes die geschikt waren voor deze toepassing waren de mills granaten waarvan u hieronder enkele foto's kunt zien.

mills granaat ontmantelde mills granaat

Over de ganse linie gekeken komen de granaatwerpgaten courant voor op een viertal mogelijke plaatsen.

De eerste en meest voorkomende lokatie van een granaatwerpgat is op de zijkant van een schietgat. Dit was om de vijand af te schrikken het schietgat te proberen benaderen vanop de zijkant. Dit zou kunnen gebeuren om te proberen granaten naar binnen te werpen via deze schietgaten. Op het vooraanzicht dat u hier ziet van de bunker A42, zit het granaatwerpgat onderaan links, vrij kort bij de vloer, van het meest rechtse schietgat.
binnenzicht mitrailleurkamer bunker A42 detail granaatwerpgat

Het granaatwerpgat is het vierkante gat bovenaan rechts boven het schietgat. Rechts ziet een detail van hetzelfde granaatwerpgat zoals gefotografeerd bij bunker A42 te Kwatrecht.

De tweede courante plaats voor granaatwerpgaten was in de buurt van het toegangssas. Zo ging men vaak op de zijkant of achterkant van de bunkerkamer het dichtst bij de toegang, een granaatwerpgat voorzien dat zijn lading liet rollen in de buurt van de toegang buiten, opnieuw met de bedoeling eventuele indringers uit te schakelen.

Het zijn opnieuw twee foto's van de bunker A42 te Kwatrecht. Het granaatwerpgat zit aan de binnenkant meteen links in de eerste mitrailleurkamer. Het komt uit, juist naast het trapje buiten.

 

De derde lokatie is wat met dezelfde functie. Soms ging men het granaatwerpgat van de eerste keer laten uitkomen aan de binnenkant van het toegangssas, in plaats van buiten de bunker. Het kwam in dat geval gewoon uit aan de andere kant van de gepantserde deur. U kunt dit duidelijk zien in het toegangssas van de bunker A40 te Kwatrecht. Dit duidt er toch op dat men de gepantserde deur in staat zag het effect van een handgranaat tegen te houden voor de eigenlijke bunkerbemanning aan de andere kant van deze deur.

 

binnenzicht toegangssas A40 te Kwatrecht
De vierde lokatie waar granaatwerpgaten courant worden teruggevonden is van de mitrailleurkamer naar de kanonkamer toe bij kanonbunkers voor het opstellen van mobiele 47mm kanonnen. Men achtte allicht de kans groter dat de kanonkamer in vijandelijke handen zou vallen zodat men de kans voorzag eventuele bezetters vanuit de andere kamer toch nog te kunnen uitschakelen. Dit systeem is wel niet overal toegepast. Zo is de bunker A44 te Kwatrecht niet voorzien van dit bijkomende granaatwerpgat.

Links kijkt u naar het toegangstrapje van de ingang van de mitrailleurkamer van Be8. Het granaatwerpgat zit juist rechts boven de foto. Let ook even op hoe hoog deze bunkerkamer is. Rechts ziet u de kanonkamer van deze zelfde bunker. U ziet het granaatwerpgat toekomen in de bunker onderaan rechts. Deze foto is getrokken kijkend naar het schietgat voor het kanon.