Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving Bruggenhoofd Gent.

De bouw van Bruggenhoofd Gent als onderdeel van de Belgische fortificatiepolitiek.

De Bouw van Bruggenhoofd Gent was maar een klein onderdeel van de ganse fortificatiepolitiek die plaats had over het ganse Belgische grondgebied. U krijgt hier een chronologisch overzicht hoe deze fortificatie verliep voor België gekoppeld aan de ganse oorlogspolemiek in Gans Europa vanaf eind jaren '20 tot ook hier de hel losbarstte in mei 1940.

Op 28 juni 1919 werd door middel van het verdrag van Versailles definitief de vrede uit WO I voortvloeiend, getekend door de partijen die WO I uitvochten. De verliezende partij Duitsland kreeg hierbij echter zulke zware herstellingsbetalingen opgelegd dat dit land voor jaren zou worden doodgeknepen.

Duitsland kreeg nog de toelating van het in stand houden van een Duitse Reichswehr van maximaal 100.000 man. Een zone van 50 km ten oosten van de Rijn werd voor Duitsland als gedemilitariseerd gebied ingekleurd. Hier mochten zij zelf niets militair ontplooien op oprichten. Bestaande militaire Duitse structuren in deze zone dienden te worden ontmanteld en afgebroken.

Dit verdrag was dan ook meteen de start van een sluimerende nieuwe vijandigheid tussen de verschillende machthebbers en het onderdrukte Duitsland binnen in eerste instantie Europa. Dit betekende ook meteen voor België het einde van zijn toen nog binnen Europa bestaande neutraliteit.

In September 1919 werd in Duitsland een kleine rechts radicale partij, de "Deutsche Arbeiter Ausschluss für einen guten Frieden" opgericht. De partijnaam werd afgekort als de "Arbeiter Partij". Een van de kaderleden was een zekere Adolf Hitler. Heel kort nadien zou de partij nogmaals van naam veranderen, namelijk de "National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partij - N.S.D.A.P. Omwille van het onmenselijke regime dat de Duitsers opgelegd kregen, kreeg de partij zeer snel een groeiende groep van aanhangers.

In 1920 startte Duitsland reeds zijn eerste herbewapeningsprogramma op ondanks zijn recente nederlaag in WO I. Het betrof het oprichten van een klein maar zeer doeltreffend leger, ingericht op basis elite eenheden. Toch voldeed het voorlopig hierdoor nog altijd aan de eisen die het land in Versailles werden opgelegd op militair gebied.

Gedeeltelijk als reactie hierop sloot België in datzelfde jaar een verbond met de Franse legerstaf zodanig dat Frankrijk het Belgische leger zou bijstaan mocht het Duitse leger, niet uitgelokt door België, het land opnieuw binnenvallen.

In deze periode ontstaan ook de eerste plannen voor het uitbouwen van een verdedigingsstelsel van in totaal 235 km langsheen de Belgisch-Nederlandse en Belgisch-Duitse grens. Dit eerste verdedigingsplan kreeg de naam het "Plan Maglinse" Deze lijn zou uitgewerkt worden met betonnen versterkingen en diende in nood tussen Antwerpen en Malmédy door het Belgisch leger bezet te worden. Het Belgische leger omvatte op dat moment 18 Infanteriedivisies. Dit waren 12 actieve en 6 in nood opnieuw op te roepen en op te richten reserve Infanteriedivisies. Vanaf Malmédy tot de grens met Frankrijk, zou dan bijkomend dienen bezet te worden door 6 nog te voorziene Franse legerdivisies. Of die door de Fransen te bezetten zone ook bijkomend zou voorzien worden van versterkingen, is onduidelijk.

Plan Maglinse

Schets Plan Maglinse (De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting)

Duitsland keurde in augustus 1922 een wet uit ter bescherming van de na de oorlog opgerichte Republiek. Hiermee samenlopend belandde Adolf Hitler een eerste keer in de gevangenis.

Toen Duitsland vanaf 1923 zijn in Versailles opgelegde financiële verplichtingen niet meer nakwam naar onder andere Frankrijk toe, bezette dit het Duitse industriële centrum, het Ruhrgebied. Ook België zou vrij snel dezelfde tactiek beginnen toepassen om voldoende vergoeding voor de geleden oorlogsschade te kunnen eisen van het reeds financieel doodgeknepen Duitsland. Belgisch Franse steunpunten in deze Rijnlandbezetting situeren zich onder andere te Köln, Koblenz en Mainz.

Vrij kort nadien kwam onder ander Adolf Hitler vrij uit de cel. Hij lag direct mee aan de grondslag van Duitse protestacties tegen de Franse en Belgische bezetting van het Ruhrgebied.

Omwille van besparingsmaatregelen wordt het Belgische legerstelsel ook hervormd en worden de standaard voorziene 12 Invanteriedivisies afgebouwd tot 8 waardoor nogmaals het uitvoeren van het eerdere plan Maglinse onmogelijk wordt.

Op 8 November 1923 deed Hitler een eerste poging om aan de macht te komen in Duitsland maar dit zou er toe leiden dat het N.S.D.A.P. verplicht werd zich te ontbinden. Omwille van een verboden optocht in Beieren waarbij 16 doden vielen, zou Hitler wegens hoogverraad veroordeeld worden tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij zou hier slechts een 9 tal maanden (1 april - 20 december 1924) van uitzitten in de gevangenis van Landsberg waar hij behandeld werd als een prins en het grootste gedeelte van zijn ideologie "Mein Kampf" zou schrijven. Bij dit schrijven zou hij sterk geholpen zijn door een groot aanbidder van hem, namelijk Rudolph Hess.

Na zijn vrijlating nam Hitler in februari 1925 opnieuw de leiding van de ondertussen niet meer verboden N.S.D.A.P. partij op zich.

Tijdens de verdragen van Locarno die plaatsvonden van 5 tot 16 Oktober 1925 werd door de deelnemers België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië het onderstaande vastgelegd:

 • De Belgisch-Duitse en de Frans-Duitse grenzen werden eenduidig vastgelegd.
 • Het grensgebied gevormd door de Rijn werd een gedemilitariseerde zone van 50 km breed. Dit is wat men het Rijnland zou gaan noemen. Het verdrag ging dus eigenlijk de eerder al lopende Rijnbezetting gaan officialiseren.
 • De geallieerden zouden het Rijnland dat door hen werd bezet sowieso vanaf 1930 opnieuw dienen vrij te geven. Dit laatste, op voorwaarde dat die zone op dat moment niet militair opnieuw zou worden bezet door Duitsland. Doordat op die manier dit grensgebied bezet werd door geallieerde troepen (Fransen en Belgen) en dit bijkomend gedemilitariseerd diende te worden van Duitse kant, was een nieuwe onverwachte Duitse inval in zowel België als Frankrijk op dat moment uitgesloten. Ook zouden bij nieuwe militaire confrontaties, deze zich afspelen op het Duits grondgebied.
 • België bood met zijn beperkte legermacht Frankrijk aan dit bij te staan mocht Frankrijk aangevallen worden door Duitsland en omgekeerd aan Duitsland mocht het aangevallen worden door Frankrijk.

Als gevolg van dit verdrag krimpt België nogmaals zijn aantal actieve Infanteriedivisies in van 8 naar 6. Ook Frankrijk doet een gelijkaardige inkrimping. Deze bezetting zorgde er op die manier voor dat het eerder vermelde Plan Maglinse in praktijk nooit zoals origineel voorzien, zou uitgewerkt hoeven (en zelfs kunnen) worden.

Kort na dit verdrag dienen ook de eerste plannen voor renovatiewerken en moderniseringen te worden gesitueerd aan de reeds bestaande Belgische fortificatiewerken. Militaire Belgische commissies beslisten tussen 1926 en 1927 om de bestaande forten rond Luik, Namen en Antwerpen te moderniseren en te herstellen. Dit hield in:

 • Herstellen van zware beschadigingen afkomstig uit de gevechten van WO I.
 • De forten werden vooral bijkomend aangepast om er de leefomstandigheden te verbeteren.
 • Ook waren ze totaal niet bestand tegen oorlogsgassen. Dit was iets waarvoor men bij een nieuwe oorlog nog altijd zeer bang voor was, vooral aan Duitse kant, ondanks dat het door geen enkele van de partijen in WO II ooit opnieuw gebruikt zou worden. Kijk naar Duitse troepen te Normandië bij de bevrijding die dan nog altijd gasmaskers droegen als onderdeel van hun vaste uitrusting.
 • Daarnaast waren de vast opgestelde artillerie en communicatiesystemen sterk verouderd.
 • De onderlinge verbindingen tussen de forten dienden zoveel mogelijk afgesloten worden door middel van bijkomende bunkerlijnen (courtines).

Situatie van de Luikse Forten voor WO I

(Schets: Denkschrift über die Belgischen Landesbefestigung - 1941)

Situatie van de Naamse Forten voor WO I

(Schets: Denkschrift über die Belgischen Landesbefestigung - 1941)

Situatie van de Antwerpse Forten voor WO I

De Antwerpse forten stonden in een dubbele gordel. De binnenste fortengordel was eigenlijk al achterhaald voor zijn bouw en was volledig opgetrokken in baksteen. De gordel bleek veel te dicht bij het Antwerpse centrum te staan en was wegens volledig opgetrokken in baksteen niet bestand tegen de dan zwaarste gekende kalibers van projectielen. De buitengordel was opgetrokken in beton (geen gewapend beton) en was voor die tijd wel op een veilige afstand van Antwerpen gebouwd.

(Schets: Denkschrift über die Belgischen Landesbefestigung - 1941).

Ondanks de vrees voor de Duitse partij N.S.D.A.P. deed deze partij het bij nieuwe verkiezingen in Duitsland in 1928 niet zo goed. Zij zouden maar de stem krijgen van 810.000 kiezers. Niet zo een denderende uitslag als je weet dat er 31.000.000 kiezers te verdelen waren.

Kort nadien bleek gans Europa ten prooi te vallen van een zware crisis. Er was veel werkloosheid en nood aan grote bouwprojecten. Dergelijke situaties hebben altijd al succes van extreme partijen uitgelokt en dat was toen ook niet anders. De extreem rechtse partij N.S.D.A.P. begon aan een bloeiperiode in Duitsland. In 1932 zou hun stemmenaantal reeds groeien tot 14.000.000 stemmen.

Om ook in België iets te kunnen doen aan de grote werkloosheid, werd hier aanvang genomen met een zeer groot bouwproject, namelijk het graven van het Albertkanaal tussen Luik en Antwerpen. Dit was van belang voor de scheepvaart maar zeker ook om militaire redenen. Dit was eenmaal het bestond en indien ontdaan van zijn bruggen, een zeer sterk verdedigingsstelsel tegen een mogelijke invaller uit het (noord) oosten..

(Het Albertkanaal aangeduid vanaf Herstal tot in Antwerpen op een kaart van Google Earth)

in 1928 werd voor de eerste keer het idee opgeworpen over de bouw van Bruggenhoofd Gent als onderdeel van het nieuw Reduit National. In deze plannen was nog geen sprake van een bunkerlinie maar een reeks van grote forten met daarbij een aantal overstromingsgebieden.

(Schets Bruggenhoofd Gent als fortengordel: KLM Brussel)

In 1929 startte de modernisering van de Luikse forten en nog twee forten op de noordelijke oever van de Maas te Luik . Bij de Luikse forten waren dit wel nog enkel de oostelijke en zuidelijke forten. Onder andere het fort van Loncin dat via een explosie van de kruitkamer in 1914 letterlijk volledig de lucht in vloog, werd nooit hersteld.

Herwerkte schets uit het Duitse Denkschrift met nog enkel de forten die opnieuw hersteld werden. Niet meer opnieuw hersteld zijn zoals hier in het groen te zien, de forten van Hollogne, Loncin, Lantin en Liers.

In december 1929 besloot de Franse regering tot de bouw van de Maginotlinie, dit met het oog op de ontruiming van het Duitse Rijnland het jaar nadien.

Zoals zichtbaar op de eenvoudige schets van de Maginotlinie (Replica) bestond de lijn uit 2 zones. De rechtstreekse grens met Duitsland was voorzien van zware fortificiatie-bunkers. Vaak waren dit bunkercomplexen met honderden meters ondergrondse gangen en complexen met elkaar verbonden. De foto's daaronder zijn voorbeelden daarvan (Foto's: Replica). De grens van België met Frankrijk was minder zwaar beschermd en daar vond men bunkers terug zoals men ook bij ons bouwde. Meestal bunkers met 1, 2 of 3 kamers, bedoeld voor mitrailleurs of lichter pantserafweergeschut. Hiervan 2 voorbeeldfoto's daaronder.

In 1930 volgde de modernisering van de Naamse forten. Deze werden op het Forten van Cognelée en Emines na, alsook de originele Citadel van Namen na, allen opnieuw in dienst gesteld.

(Herwerkte schets uit het Duitse Denkschrift met de heringebruik gestelde forten van Namen)

In Juni 1930 verlaten de laatste Franse en Belgische troepen het Rijnland zoals eerst bij het verdrag van Locarno overeen gekomen. Hierdoor kwam er een einde aan de Frans-Belgische Rijnlandbezetting. Hierdoor was de veilige buffer tussen België en Duitsland opnieuw verdwenen en stond het land er opnieuw alleen voor bij een eventuele Duitse inval. Origineel voorzag men van Belgische kant, in geval van een Duitse inval, 4 mogelijke scenario's:

 • Nr 1. Een klassieke mogelijke doorbraak via de as Maas - Samber - Oise naar Parijs.
 • Nr 2. De as Luik - Brussel - Noord-Frankrijk of Belgische kust. Dit was de inval zoals die al plaats vond in augustus 1914.
 • Nr 3. Een doorbraak door de Ardennen. Dit is een scenario dat zeer onwaarschijnlijk wordt geacht omwille van de aard van het terrein. Dit zal echter worden wat er uiteindelijk gebeurde in mei 1940.
 • Nr 4. De as Dusseldorf - Nederland - Limburg - Brussel.

Schets mogelijke Duitse aanvalscenario's (De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting)

 • Scenario's Nr 1 en Nr 2 zouden moeten geblokt kunnen worden door een goed uitgebouwd fortificatiesysteem rondom de stad Luik, de Luikse Fortengordel dus.
 • Scenario Nr 3 zal uiteindelijk leiden tot het oprichten van de Ardeense Jagers en de Grenswielrijders.
 • Scenario Nr 4 betekent een degelijke verdediging van de Belgische Nederlandse grens met onder andere een uitgebouwd Albertkanaal en stellingen achter Maas-Schelde-kanaal.

Het grootste probleem van al deze scenario's was de grootte van de verschillende verdedigingen indien ze door Infanterieregimenten dienden verdedigd te worden. Men rekende er op dat 1 IR ongeveer 6 km terrein kon verdedigen. De Belgisch-Nederlandse en Belgisch-Duitse grens alleen was al 330 km lang. Een verdediging langs de Maas en de Nederlandse grens gaf een front van 220 km. Een verdediging langs de Maas en de Dijle gaf een verdedigingslijn van ongeveer 150 km.

Uiteindelijk kwam met tot het idee van het oprichten van 4 grote steunpunten en een Reduit National. Dit zag er als volgt uit:

 • PFA - Pont Fortifié d'Anvers - Bruggenhoofd Antwerpen met de gemoderniseerde oostelijke forten van Antwerpen. Dit zou tevens ook de noordelijke punt van het Reduit National vormen.
 • PFL - Pont Fortifié de Liege - Dit omvatte de bunkers in Noord Limburg naar de grens met Nederland toe, de gemoderniseerde oostelijke forten van de oude fortengordel van Luik en het nog te bouwen fort van Eben-Emael.
 • PFN - Pont Fortifié de Namur - In dit geval nog voorzien als enkel de oostelijke en zuidelijke forten van Namur. Voor Namen zou het grootste gedeelte van de originele gordel opnieuw in gebruikt genomen worden.
 • TPG - Tête de Pont de Gand - Men voorzag de bouw van 2 nieuwe forten ten zuiden van Gent. Dit zouden de forten van Betsberg en Muntekouter worden. Meer details over deze reeds vergezette plannen over de bouw van de eerder voorgestelde forten van Bruggenhoofd Gent op deze link .

Het uiteindelijk Reduit National zou in dat geval gevormd worden door PFA, de Schelde, TPG, de Leie, het kanaal Mandel (richting Roeselare) en de IJzer tot in Nieuwpoort.

Dit verdedigingsstelsel zou bekend worden als het Plan Galet.

Plan Galet

Schets Plan Galet. Dit plannetje bevat wel een foutje want zowel het fort voorzien te Betsberg als het fort voorzien op Muntekouter ter hoogte van het huidige TPG lagen aan de oostzijde van de Schelde (De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting)

In April 1931 komt een Belgisch compromis tot stand. De Walen waren namelijk ontstemd omdat de Ardennen totaal onverdedigd achterbleven en zonder slag of stoot zouden prijs gegeven worden bij een Duitse inval. De Antwerpenaren zagen een hergebruik van de Antwerpse forten in een vrij vergezet stadium niet zitten omdat dit het oorlogsgeweld opnieuw naar hun stad zou trekken. Ook de Gentse regio ziet het oprichten van nieuwe forten niet zitten omwille van de gigantische ontwaarding van mooie bestaande landbouwgebieden.

Het compromis omvat voor beide partijen tegemoetkomingen. Het komt de Walen tegemoet door enerzijds de bouw van een aantal bebunkerde steunpunten in de Ardennen die eerst amper zouden verdedigd worden. Dit waren de cruciale punten Arlon, Bastogne en Beho.

Gewijzigd plan Galet

Schets Gewijzigd Plan Galet (De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting)

Daarnaast voorzag men de bouw van nog 4 extra forten op het Plateau van Herve. Deze forten zouden zo een 5 a 8 kilometer meer oostwaarts van Luik komen te liggen. Dit zouden de forten van Neufchâteau, Battice, Tancrémont (Pepinster) en Sougné-Remouchamps worden.

(Schets uit het Duitse Denkschrift met Links de bestaande Luikse forten en rechts ervan de lijn gevormd door origineel 4 nieuwe te bouwen forten)

De Vlamingen worden gesust door enerzijds de eerder voorziene forten ten zuiden van Gent (TPG) te vervangen door de bouw van een bunkerlinie.

Voor de Antwerpse forten wordt de modernisering beperkt tot de forten van de buitengordel en dan nog alleen de oostelijk gelegen exemplaren. De ganse binnenring werd eveneens niet meer gemoderniseerd. Deze modernisering wordt als toegifte aan het protest van locale autoriteiten maar zeer geleidelijk uitgevoerd. Het moderniseren zou uitlopen tot eind jaren '30.

Herwerkte schets uit het Duitse Denkschrift met nog enkel de forten die opnieuw hersteld werden. De ganse binnengordel werd niet meer hersteld of gerenoveerd. Ook van de buitengordel worden de westelijke forten van Haasdonk, Landmolen, Lauwershoek, Steendorp, Bornem, Puurs, Liezele, Letterheide en Breendonk niet meer opnieuw in gebruik genomen.

Op 1 april 1932 startte de bouw van het gigantische en als oninneembare geachte fort van Eben-Emael. Dit zou de opening van Lixhe afgrendelen. Dit was ook bij de Duitse opmars in Wereldoorlog I, reeds een zwak punt gebleken.

Dit gigantische fort zou het sluitstuk worden van het verdedigingsstelsel Luik dat al zwaar uitgewerkt was. Zo telden alle Luikse forten samen al 69 stukken geschut onder koepel en nog eens 38 kanonnen waarvan 6 kanonnen van 150 mm, 4 van 120 mm, 16 van 105 mm en 12 van 75 mm.

Door de bouw van het fort van Eben Emael zou dit nog eens uitbreiden met 18 extra stukken geschut, namelijk nog eens 2 van 120 mm en 4 van 75 mm onder koepel en 12 kanonnen van 75 mm per 3 opgesteld in aparte kazematten bovenop het fort.

De schets linksboven (Duitse Denkschrift) geeft een totaalbeeld van het gigantische fort. Het fort was letterlijk een kluwen van onderaardse gangen tussen de verschillende bovengrondse bunkerstructuren en koepels. De onderste foto (Replica) geeft een beeld op het toegangscomplex van het fort. Dit fort had inderdaad oninneembaar geweest, had de aanval vanaf de grond dienen te gebeuren.

Nog in hetzelfde jaar startte men met de bouw van 3 van de 4 voorgestelde nieuwe forten meer oostwaarts van Luik. Er werd eveneens 20 miljoen Belgische frank uitgetrokken (om u een idee te geven, anno 2013 zou dit overeengekomen hebben met 3,3 Miljoen Euro) voor de onteigeningen en de bouw van bunkers van Bruggenhoofd Gent. Dit bedrag werd onttrokken uit een totaal voorzien bedrag van 759 miljoen voor de fortificaties op Belgisch grondgebied. (1250 Miljard Euro anno 2013). De Bunkergordel Bruggenhoofd Gent zou uiteindelijk als onderdeel van het Reduit National moeten dienen als een laatste zeker te houden verdedigingslinie bij een vijandelijke inval.

Dit Reduit National was dus zeker niet alleen Bruggenhoofd Gent. Het maakte er deel van uit maar was zeker niet het geheel. Buiten de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent ten zuiden van Gent waren er nog overstromingsgebieden langs de Schelde komende van Antwerpen tot nabij Kwatrecht, overstromingsgebieden langs de Leie, de Mandel, het Schipdonkkanaal en de IJzer. Alleen hield men er geen rekening mee dat voor al die overstromingsgebieden op hetzelfde moment wel zeer veel water zou nodig zijn... Ook Frankrijk rekende in het noorden op heel wat overstromingsgebieden zodat er al amper water het land zou binnenkomen via bv de Schelde en de Leie.

Reduit National anno mei 1940

Een poging om het totale Reduit National te schetsen op een detailkaart van Google Earth. Het Reduit national start in dit geval bij de versterkte vesting Antwerpen aan de Schelde (Groen), ging ten zuiden van Gent over op de bunkergordel Bruggenhoofd Gent (Purper) om dan via Leie en het kanaal naar Izegem en Roeselare verder te lopen tot aan de IJzer te Nieuwpoort (opnieuw Groen).

Vanaf december 1932 tot 1936 wordt Devèse minister van Landsverdediging in België. Hij was een grote voorstander van de verdediging van het ganse grondgebied. Dit zou zich tonen in de bouw van vele bijkomende kleinere concentraties van bunkers als correctie op het eerdere plan Galet en de herziening hierop.

Er werden bijkomende verdedigingslijnen voorzien langs het kanaal Maastricht - 's Hertogenbosch, het verbindingskanaal Maas - Schelde en het Albertkanaal. Ook aan de oostgrens van België werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze bestonden die hoofdzaak uit voorbereidende werken om ten tijde van een aanval zeer snel zware vernielingswerken te kunnen aanrichten langs noodzakelijke doorgangswegen. Dit zou dan een opmars van vijandelijke troepen sterk moeten vertragen.

Langs de Maas tussen Kinrooi en het Noordwesten van Maaseik wordt sterk bebunkerd:

 • Grevenbicht, de Berg, Elsloo (3 zware bunkers tegen directe doorbraak)
 • Steunpunt Kinrooi (3 bunkers) en Steunpunt Maaseik (3 bunkers)
 • Bunkers nabij belangrijke bruggen op de Maas (2 bunkers)
 • Tussen Kinrooi en Maaseik (1 bunker)

De Bouw van deze 12 bunkers kostte volgens een studie van 1935 reeds 2.7 miljoen BEF.

Langs de noordzijde van het kanaal van Antwerpen - Turnhout - Dessel - Bocholt - Lanaken werden 104 van origineel 130 oude Duitse WO I bunkers opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Deze maakten deel uit van de oude Duitse WO I stelling langs het Turnhoutkanaal. Deze waren indien ze al schietgaten hadden wel zuidelijk gericht en dus niet echt bruikbaar voor de Belgen. Deze zouden hoofdzakelijk dienen als veilige onderkomens, schuilplaatsen en commandoposten. De lijn werd uitgebreid met 6 bunkers tegen directe doorbraak en van de andere bestaande exemplaren werden er 67 omgevormd tot mitrailleurbunkers. Het kostenplaatje van deze aanpassing bedroeg 4.5 miljoen BEF.

Langs de zuidzijde van het kanaal tussen Maas en Albertkanaal tussen Neerharen en Blauwe Steen zouden nog 58 flankeringsbunkers worden bijgebouwd zodat het totaal van bunkers langs dit kanaal op 118 zou komen. De rest was reeds in het verleden gebouwd.

In de streek van Maaseik en Lanaken, dit is het samenlopen van het afleidingskanaal, het Albertkanaal en het Maas-Scheldekanaal, werden 12 bunkers opgericht. 6 Hiervan waren bunkers tegen directe doorbraak. De 6 andere waren flankerende mitrailleurbunkers.

Het steunpunt Kanne-Briegden nabij dezelfde knoop van afleidingskanaal, Albertkanaal en Maas-Scheldekanaal, werd uitgebreid met 3 bunkers tegen directe doorbraak en 6 meestal flankerende mitrailleurbunkers. Kostprijs 1.5 miljoen BEF.

Aan de oostzijde van de de provincie Luik, dicht tegen de Nederlandse, Duitse en Luxemburgse grens werden 32 steunpunten uitgewerkt. Deze werden uitgewerkt met bunkers die minimaal dienden te weerstaan aan vijandelijk 77 mm geschut en allen op zich uitgewerkt waren voor de opstelling van mitrailleurs. Deze stonden meer specifiek te Beusdaal (3 bunkers), Hombourg (14 bunkers), Henri-Chapelle (12 bunkers), Grunhault (3 bunkers), Dolhain (12 bunkers), Jalhay (6 bunkers), Hockai (2 bunkers), Malmedy (6 bunkers), Stavelot (8 bunkers). Poteau (4 bunkers), Vielsalm (13 bunkers), Salmchateau (3 bunkers), Lierneux (2 bunkers), Bovigny (4 bunkers), Beho (9 bunkers), Gouvy (7 bunkers), Brisy (1 bunker), Houffalise Taverneux (8 bunkers), Rachamps (2 bunkers), Bourcy (4 bunkers), Noville (3 bunkers), Foy (3 bunkers), Bastogne (29 bunkers), Luttremange (2 bunkers), Villers la Bonne Eau (2 bunkers), Tintange (2 bunkers), Warnach (2 bunkers), Strainchamps-Bodange (9 bunkers), Martelange (5 bunkers), Perlé (2 bunkers), Attert (8 bunkers) en Arlon (28 bunkers). Dit was dus nog eens goed voor in totaal 218 lichtere mitrailleurbunkers.

Verder achter deze voorlijn kortbij de grens werd nog een 2e lijn uitgebouwd met nog eens 13 steunpunten, namelijk Lansival (4 bunkers), Lierneux (5 bunkers), Fraiture (6 bunkers), Wilogne (1 bunker), Achouffe (2 bunkers), Grande Mormont (3 bunkers), Herlinval (6 bunkers), Bertogne (2 bunkers), Tenneville-Ortheuville (11 bunkers), Saint Hubert (9 bunkers), Arville (2 bunkers), Grupont (3 bunkers) en Forrières (2 bunkers), wat nog eens bijkomend 56 lichtere mitrailleurbunkers omvatte.

Specifiek op cruciale kruispunten werden nog eens 44 bunkers gebouwd op Habay la Neuve (6 bunkers), Vance (3 bunkers), Neufchateau (27 bunkers) en Recogne (8 bunkers).

Daarnaast werden zo goed als op de grens nog eens een aantal alarmposten uitgebouwd. Dit zijn gebouwtjes die zelfs niet te bestempelen zijn als bunkers maar als kleinere bakstenen gebouwtjes en enkel als functie hadden de grens te observeren, eventueel van daaruit een vernielingsopdracht te activeren en dan te verlaten naar veiligere oorden. Op deze wijze stonden er tussen Bastogne en Neufchateau zo 13 alarmposten. Tussen Amberloup en Recogne nog eens 14.

In de nabijheid van wegen en overgangen over de riviertjes de Salm, de Amblève en La Lienne werden nog eens 27 bunkertjes gebouwd om deze te verdedigen. Deze lagen zeer kort bij de alarmposten. 12 bunkertjes werden gebouwd langs de Salm, 13 langs de Lienne en 5 langs de Amblève.

De totale kostprijs van in totaal 345 bunkers en 27 alarmposten op deze grensstellingen bedroeg toen in 1935 6 miljoen BEF. Een officieel documenten waaruit deze exacte getallen afkomstig zijn spreekt echter over 375 structuren maar dan zou de tussentelling ergens moeten verkeerd zitten en die getallen kloppen wel degelijk voor de rest met dat document.

Langs het Albertkanaal zelf werden nog eens 148 bunkers opgetrokken langs de zuidelijke oever. Identiek werden er nog eens 70 bunkers langs de Maas tussen de Fortengordels van Namen en Luik opgetrokken.

Al deze werken waren afgewerkt tegen eind 1935 maar zelfs toen al besefte men dat al deze werken grotendeels achterhaald en ontoereikend zouden zijn in het uur van de waarheid.

Schets uit het Duitse Denkschrift met een duidelijk beeld op de vele gebouwde bunkers langs de verschillende kanalen die België van Duitsland en Nederland afscheiden. De bunkertjes die hier werden gebouwd waren allen nogal identiek en weinig uniek qua uitzicht zoals beide fotootjes aantonen maar wel noodzakelijk om deze kanalenstellingen vlot te kunnen verdedigen. (Foto links: Replica - Rechts: Duitse Denkschrift)

Belgische voorziene permanente verdedigingswerken

Schets Permanente te voorziene verdedigingswerken (De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting)

De fortificatiepolitiek in Europa, en zeker ook in België kent nog een extra boost als op 30 januari 1933 Adolf Hitler Rijkskanselier wordt in Duitsland. Zijn titel wordt kort nadien omgezet in Führer. De N.S.D.A.P. partij wordt de NAZI-partij.

In 1933 werd een bijkomende bunkergordel gebouwd rond de stad Luik. Deze bunkers moesten dan de reeds bestaande grotere forten met elkaar onderling gaan verbinden. Identiek volgen kort nadien gelijkaardige bouw van courtines tussen de opnieuw in gebruik genomen forten van Namen en Antwerpen.

Wat de versterkte vesting Liege aangaat werden van de 12 origineel gebouwde forten de 8 oostelijk en zuidelijk gerichte opnieuw in gebruik genomen. Dit waren deze van Pontisse, Barchon, Evegnée, Fléron, Chaudfontaine, Embourg, Boncelles en Flémalle. De forten van Hollogne, Loncin (zeer zwaar beschadigd tijdens WO I), Lantin en Liers worden niet meer opnieuw in gebruik genomen of gemoderniseerd.

(Schets "Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung")

Van de originele 9 versterkte Naamse forten uit 1914 werden er 7 gemoderniseerd. Dit waren de 5 forten ten zuiden van Samber en Maas, namelijk Malonne, St Heribert, Dave, Andoy en Maizeret. Noordelijk van Samber en Maas werden enkel nog Suarlée en Marchovelette gerenoveerd.

De totale vuurkracht van de Naamse forten omvatte op die manier 40 stukken geschut onder koepel waarvan 2 kanonnen van 105 mm en 38 stukken geschut van 75 mm.

Globale opbouw van PFN (Pont Fortififié de Namur - Bruggenhoofd Namen):

Ook de Naamse forten ondergaan net zoals de Luikse een volledige reorganisatie en update. Dit omvatte:

1. Een herbewapening en modernisering van 7 van de oude forten. Dit waren

 • Op de rechter oever van de Maas: de Forten van Maizeret, Andoy en Dave.
 • Tussen Samber en Maas: de Forten van St Heribert en Malonne
 • Op de linker oever van de Maas: de Forten van Marchovelette en Suarlee

De totale renovatie en aanpassing van deze forten zou goed zijn voor een kostenplaatje van 42.5 miljoen BEF.

2. Het uitwerken van intervalbunkers tussen de verschillende forten

 • Interval Maizeret - Andoy (19 bunkers op voorlijn, 2 op steunlijn en 3 op achterlijn)
 • Interval Andoy - Dave (9 bunkers op de voorlijn, 1 op de steunlijn en 3 op de achterlijn)
 • Interval Dave - Samber en Maas (6 vooruitgeschoven bunkers, 17 bunkers op de voorlijn, geen steun of achterlijn meer)

Volgens de studie van 1935 werden er in totaal 60 intervalbunkers gebouwd voor een totale kost van 5.7 miljoen BEF. Bij de Naamse forten zijn er echter ook nog intervalbunkers gebouwd tussen de meer noordelijke forten die niet meer werden gemoderniseerd, de forten van Emines en Cognelee, zodat er in totaal 156 bunkers moeten hebben gestaan. Ook dit kostenplaatje zal dus zeker niet volledig zijn.

3. Bijkomende bunkers tegen directe doorbraak op hoofdwegen

Ook hier werden nog 7 extra van deze zware bunkers voorzien met nog eens een kostenplaatje van 1.25 miljoen BEF.

4. Telefoniesysteem

In het Naamse werd geînvesteerd in een volledig gescheiden telefonienet met maar liefst 3 telefooncentrales en 49 betonnen kamers, volledig ingegraven. Het kostenplaatje hiervan alleen bedroeg al 5 miljoen BEF.

Volgens het basisdocument uit 1935 met de detail van het steunpunt Namen was de totale kost hiervan 54 Miljoen BEF.

(Schets "Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung")

Globale opbouw van PFA (Pont Fortififié de Anvers - Bruggenhoofd Antwerpen):

Van de 31 Antwerpse Forten en Redoutes werden er 14 gebouwd vanaf 1859. De overige 17 zijn ooit gebouwd vanaf 1906 met artilleriegeschut.Tegen 1914 was al deze artillerie al opnieuw verwijderd. Als aanpassing binnen de Belgische Fortificatie voor de meidagen '40 zouden de forten aan de noord- en oostzijde worden ingericht als Infanteriesteunpunten. Dit waren de 13 Forten van Stabroek, Erbrand, Brasschaat, Schoten, 's Gravenwezel, Oelegem, Broechem, Kessel, Lier, Koningshooikt, Sint Katelijne Waver, Walem en Bornem. Elk van deze forten werd speciaal aangepast en ingericht voor telkens een tiental mitrailleursecties. Veelal werden oude koepelgaten en caponnières hiervoor aangepast. De 10 Redoutes, meer specifiek Berendrecht, Smoutakker, Kapellen, Drijhoek, Audaen, Schilde, Massenhoven, Tallaert, Borsbeek en Dorpveld werden telkens uitgewerkt voor de opstelling van een 4 tal mitrailleursecties.

Daarnaast werden tussen al deze forten en redoutes nog eens 197 bunkers gebouwd. Binnen deze 197 bunkers zaten ook inbegrepen 21 bunkers van Bruggenhoofd Mechelen.

630 oude Duitse WO I bunkers, origineel deel uitmakend van de Duitse Nordabschnitt en de verdediging langs het Turnhoutkanaal werden vaak opnieuw in gebruik genomen als veilige schuilplaatsen en bv als commandoposten te dienen. Echt bruikbaar waren ze niet gezien hun schietgaten in het algemeen in de verkeerde richting waren opgesteld.

(Schets "Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung")

Globale opbouw van PFL (Pont Fortififié de Liège - Bruggenhoofd Luik):

1. Een vooruitgeschoven stelling vrij kort bij de Belgische-Duitse grens

2. Een voorlijn langs de Maas tussen Lanaken en Visé, verder via Neufchateau, Battice, Pepinster, Sougnée Remouchamps om dan te eindigen in Comblain au Pont. Dit zou men later gaan omschrijven als VVL 1. Meer in detail omvatte dit het Fort van Eben Emael alsook de 3 oostelijke van Luik opgetrokken forten van Neufchateau, Battice en Pepinster Tancrémont. Tussen en rondom deze forten waren nog eens 179 bunkers van allerhande types gebouwd. Het eerder voorziene fort van Sougné Remouchamps zou uiteindelijk nooit worden gebouwd en vervangen worden door een combinatie van kort bij elkaar opgestelde bunkers. De 4 hier genoemde forten zijn trouwens op Belgisch grondgebied de enige forten in gewapend beton zijn opgetrokken ten tijde van de meidagen 40. Het commandocenter van het fort van Eben Emael zou moeten kunnen weerstaan aan projectielinslagen tot 280 mm. Voor Pepinster en Neufchateau was dit 420 mm. Voor Battice zelfs 500 mm.

De bunkers hier gebouwd waren qua sterkte zo berekend en getest dat ze zouden moeten kunnen weerstaan aan projectielinslagen tot 150 mm en zelfs enkele projectielen van 200 mm.

Gezien over de verschillende zones werd er dit gebouwd aan bunkers:

 • Interval Visé - Neufchateau (19 bunkers)
 • Interval Neufchateau - Battice (38 bunkers)
 • Interval Battice - Pepinster (50 bunkers)
 • Interval Pepinster - Sougnée Remouchamps (43 bunkers) - deze telling zal niet kloppen omdat Sougnée Remouchamps nooit is uitgewerkt geweest als fort maar op zijn beurt vervangen door een aantal bunkers die in deze telling zullen ontbreken. Het gebruikte document dateert nog van voor die wijziging.
 • Interval Sougnée Remouchamps - Comblain (22 bunkers)

Het kostenplaatje (toen nog met inbegrip van het Fort van Sougnée Remouchamps) was 172 miljoen BEF voor de 5 voorziene forten en nog eens 11 miljoen BEF voor de bouw van de bijhorende bunkers. Dit was allemaal zonder de bijhorende specifieke wapens.

3. Een Steunlijn wordt dan gevormd door de oude gerenoveerde Luikse forten. Dit werd later opgedeeld in VVL 2 en VVL 4. De versterkte forten zouden na de aanpassingen aangepast moeten zijn om projectielinslagen tot 220 mm te kunnen verdragen. Dit werd onder andere gedaan door de koepels die van buitenaf zichtbaar waren te gaan versterken met massief gewapend beton. Men spreekt dus na de aanpassingen over wanddiktes van 4 meter (deels ongewapend, deels gewapend beton).

VVL 2 bevatte 6 van de oude forten op de rechteroever van de Maas. Dit waren de forten van Barchon, Evegnée, Fléron, Chaudfontaine, Embourg en Boncelles. Deze waren na WO I in tegenstelling tot de Antwerpse forten opnieuw van Artillerie voorzien. Tussen de forten in, werden de intervallen opnieuw opgevuld met bunkers in volgende aantallen:

 • Maas tot fort Barchon (6 bunkers)
 • Fort Barchon tot Fort Evegnee (6 bunkers)
 • Fort Evegnee tot Fort Fleron (9 bunkers)
 • Fort Fleron tot Fort Chaudfontaine (13 bunkers)
 • Fort Chaudfontaine tot Fort Embourg (3 bunkers)
 • Fort Embourg tot Fort Boncelles (8 bunkers)
 • Fort Boncelles tot Maas (3 bunkers)

VVL 4 omvatte de overige 2 nog gerecupereerde forten aan de noordwestkant van de Maas, namelijk Flémalle en Pontisse.

Daarnaast omvatte VVL 4 ook nog de Bruggenhoofden Visé en Argenteau

Het steunpunt Visé werd origineel voorzien in 1935 om op te trekken met 4 zware bunkers tegen directe doorbraak en 15 Mitrailleurbunkers. Het steunpunt Argenteau deed hetzelfde op basis van 2 zware bunkers tegen directe doorbraak en 8 mitrailleurbunkers. Deze steunpunten dienden te verhinderen dat de bruggen over de Maas te vroeg in Duitse handen zouden vallen. Deze bruggen werden trouwens ook onder schot gehouden met 2 kanonkazematten van het fort van Eben Emael.

De 29 origineel voorziene kazematten voor deze bruggenhoofden kosten in 1935 1.2 miljoen BEF. In praktijk zouden er hier in totaal 31 bunkers worden gebouwd en zal ook dit bedrag onderschat zijn dus.

Daarnaast is er zowel in 1935 als na 1935 als onderdeel van VVL 4 nog sprake van 9 bunkers langs het Albertkanaal van Coronmeuse tot Ternaaien. Deze waren 2 maal ingewerkt in de poten van de bruggen van Coronmeuse en Manghin. De andere 7 bunkers waren oeverbunkers die via 1 of 2 schietgaten de waterlijn onder vuur hielden.

Deze originele modernisering van deze forten en bijkomende bouw van hier voorzien 48 bunkers, zou in totaal toen 56 miljoen BEF kosten voor de forten en 5 miljoen BEF voor de bijkomende bunkers. Volgens originele literatuur uit 1935 is hier dus sprake van 48 bunkers terwijl er in praktijk 61 zullen gebouwd worden. Ook is deze kostenraming zonder enige van de nog gemelde bunkers gebouwd onder VVL 4. Het werkelijke kostenplaatje en de werkelijke aantallen zullen dus nog lichtjes verschillen van wat hierboven is beschreven.

4. Een Achterlijn wordt nog beperkt gevormd door een lijn van bunkers tussen Jupille en Renory. De lijn bestond vooral uit steunpunten met bunkers tegen directe doorbraak om vijandelijke doordringende pantsers te kunnen tegenhouden op deze achterlijn. De verschillende steunpunten waren:

 • Jupille (3 bunkers)
 • Aix en Chapelle (1 bunker)
 • Chenee (2 bunkers)
 • Colonster (1 bunker)
 • Renory (1 bunker)

In 1935 is hier dus sprake van 8 zware bunkers tegen directe doorbraak. Deze achterlijn zal later bekend worden als onderdeel van VVL 4. Er zullen uiteindelijk 10 zware bunkers worden gebouwd in plaats van 8.

De originele prijs voor de 8 eerder voorziene bunkers was 650.000 BEF in 1935.

Voor de rest werd de achterlijn gevormd door een aantal steunpunten tussen Jupille en Lixhe. De steunpunten lagen op deze grondgebieden:

 • Langs de Maas (19 bunkers waarvan enkelen in de bruggenhoofden)
 • Langs het Albertkanaal (7 bunkers waarvan 1 of 2 ingewerkt in bruggen)
 • Achter het kanaal? (14 bunkers)
 • Tussen Lixhe en Lannaye (2 bunkers niet direct tegen de kanalen)

Gezien de bouw van deze structuren gepaard ging met zeer zware aanpassingen naar overstromingsgebieden, moeilijk toegankelijke gebieden, sluizenaanpassingen,... betrof dit in 1935 reeds een zeer dure aanvulling van toen reeds 2 miljoen BEF.

Er is later op dit gedeelte als onderdeel van VVL 3 sprake van 42 bunkers.

5. Telefoniesysteem

In het Luikse werd geïnvesteerd in een volledig gescheiden telefonienet met maar liefst 181 betonnen kamers, volledig ingegraven. Het kostenplaatje hiervan alleen bedroeg al 24 miljoen BEF.

Volgens het basisdocument uit 1935 met de detail van het steunpunt Luik was de totale kost hiervan 278 Miljoen BEF. Deze prijs omvatte in totaal een 310 bunkers. Uit studies van na 1935 blijkt dat er in totaal nog meer bunkers zijn gebouwd en men uitkwam op ongeveer 332 bunkers waarvan er een 30 tal van het type tegen directe doorbraak waren (inclusief vast opgesteld 47 mm anti-tankgeschut).

(Schets "Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung")

Nog datzelfde jaar op 14 oktober 1933, trekt Duitsland zich terug uit de Volkerenbond en werden eerdere ontwapeningsakkoorden opgezegd. Deels als reactie hierop werd in België het 10e Linieregiment, dat gevestigd was te Aarlen, omgevormd tot een soort elitekorps. Deze elitetroepen werden de Ardeense Jagers genoemd. Ook werden rond deze periode de eenheden Grenswielrijders gevormd te Luik en Limburg, specifiek bedoeld voor de bewaking van de grenzen met Duitsland.

Op 17 februari 1934 begon voor het Belgische koningshuis een rumoerige periode. Op deze datum overleed plotseling koning Albert I. Hij lag tevens aan de oorsprong van het bestaande Frans-Belgische bondgenootschap om elkaar militair bij te staan. Dit omvatte de mogelijkheid om troepen in elkaars grensgebieden toe te laten. Door dit onverwachte overlijden kwam vroeger dan verwacht Leopold III aan de macht.

In 1934 plant men in België de bouw van een dekkings- en weerstandsstelling die zou lopen van Antwerpen tot aan de Franse grens toe. Dit omvatte dus ook grotendeels wat later de fameuze KW-linie (Koningshooikt-Waver-linie) zou worden, van Franse kant beter gekend als de Dylestelling (Dijlestelling).

Ten zuiden van Gent startte de bouw van een verdedigingslinie van Gent, "Bruggenhoofd Gent". Het was in die tijd nog beter bekend onder zijn Franse naam "Tête de Pont de Gand". De originele plannen voor de bouw van de forten waren intern op zoveel tegenstand gestoten omdat deze een grote waardevermindering op de gronden met zich zouden meebrengen. Dit nog merkelijk meer dan bij het onteigenen omwille van de bouw van kleinere bunkers. Daarom viel de uiteindelijke keuze op een bunkergordel. Het doel van Bruggenhoofd Gent was naast onderdeel van het Reduit National in eerste instantie de verdediging van Gent. Door Bruggenhoofd Gent kwam de frontlijn niet doorheen de kunststad Gent te lopen. De eerste onteigening voor de bouw vonden plaats in oktober 1934 en zouden doorlopen tot half 1936 met een uitschieter tot in februari 1937. De bouw van de bunkers zou in het algemeen plaatsvinden binnen de 8 maanden volgend op het onteigenen van de gronden, alhoewel op verschillende plaatsen deze deadline niet gehaald zou worden. De bouw van de bunkerlinie werd in eerste instantie uitbesteed aan zes verschillende bouwfirma’s.

schets van plan zoals eerste bouwproject eruit zag (firma's A tot F)

(Herwerkte kaart TPG met alle bouwprojecten van de bouwfirma's A tot F)

In een tweede fase vond men dat hier en daar de verdedigingslinie iets te zwak was. Nog tijdens het uitbesteden van de eerste 6 bouwprojecten, werden nog een aantal nieuwe bijkomende projecten toegevoegd, vooral op de achterlinie van het bruggenhoofd. Ook werd te Moortsele de zware bunker A30 gebouwd langs de spoorlijn Gent-Geraardsbergen. Dit project werd uitbesteed als bouwproject G. Dit project werd op zijn beurt nog eens opgesplitst in 3 kleinere deelprojecten. Dit was noodzakelijk omdat het in die periode door de massaal te bouwen bunkers en forten, niet meer evident was nog de nodige bouwfirma's te vinden om deze projecten nog in de voorziene tijdsplanning gebouwd te krijgen.

volledig bruggenhoofd Gent, inclusief bouwfirma G

(Het volledige Bruggenhoofd Gent, inclusief bouwproject G)

De bunkergordel ter verdediging van Gent lag uiteindelijk verspreid over het grondgebieden van twintig verschillende gemeentes, namelijk Kwatrecht, Melle, Gijzenzele, Gontrode, Oosterzele, Scheldewindeke, Landskouter, Moortsele, Lemberge, Bottelare, Munte, Baaigem, Vurste, Schelderode, Melsen, Gavere, Semmerzake, Eke, Nazareth en Astene. De gordel verbond de Schelde te Kwatrecht met de Schelde te Semmerzake, om dan verder te lopen van de Schelde te Eke tot aan de Leie te Astene. De volledige bouw moet afgewerkt geweest zijn eind 1936, begin 1937.

De kostprijs van het ganse project werd beraamd op 20 miljoen BEF in een studie van 1935 (de bouw was dus nog volop aan de gang)

Foto van het exact uitzetten van de locatie voor de bouw van bunker C14 te Moortsele. Op de achtergrond ligt de spoorlijn naar Geraardsbergen. We zijn op het ogenblik van deze foto 7 september 1934. (Foto: tentoonstelling Genootschap van de Kerkuil te Gijzenzele)

In 1934 verklaart de Franse legerstaf zijn militaire ontplooiing in de grenszone met België in nood te zullen beperken tot de verdediging van het Groothertigdom Luxemburg, Arlon, Mézières, Givet en de Maas tot de Naamse Fortengordel. Geleidelijk aan zullen dergelijke Franse aanpassingen van eerdere afspraken er toe leiden dat België steeds meer besluit zich onafhankelijker op te stellen ten opzichte van onder andere Frankrijk voor wat betreft zijn landsverdediging.

In juli 1934 kreeg de Nazipartij ook een betrekkelijk grote aanhang in Oostenrijk. Dit zou uitdraaien in een staatsgreep waarbij de toenmalige Kanselier Dolfuss zou worden vermoord. De meteen daarna aangestelde Kanselier Schuschnigg wist de orde opnieuw te herstellen.

Op 2 maart 1935 zijn er onderhandelingen tussen Frankrijk en Rusland om elkaar bij te staan, mochten ze aangevallen worden door een derde land.

Op 16 maart 1935 verwerpt Duitsland de militaire land-, zee- en luchtbeschikkingen die het na WO I was opgelegd via het verdrag van Versailles. Hitler verklaart openbaar de herbewapening van Duitsland verder door te voeren. Het Duitse leger zou niet 100.000 man groot zijn maar ondertussen reeds 300.000 militairen bevatten.

Op 10 mei 1935 maakt Hitler zelf bekend reeds opnieuw over een eigen aanzienlijke luchtmacht te beschikken. Ook opnieuw een zware aanfluiting van de eisen die hen na WO I in Versailles waren opgelegd.

Op 27 februari 1936 wordt het eerder aangekondigde verdrag tussen Frankrijk en Rusland officieel getekend.

Als reactie hierop bezet Hitler op 7 maart 1936 opnieuw het Rijnland. Duitsland voert ook opnieuw een verplichte legerdienst in van 1 jaar en richt officieel een militaire luchtmacht op. Hierdoor kreeg Duitsland op slag weer een leger van 500.000 soldaten. Indien Frankrijk op dat moment zou willen hebben overgaan tot een herbezetting van het Rijnland, zou het verplicht zijn geweest over te gaan tot een algemene mobilisatie. Dit achtte Frankrijk onmogelijk, amper zes weken voor de verkiezingen. Frankrijk besloot met de middelen die het had zijn eigen grenzen te versterken en keek uit naar een reactie van Engeland. De Engelsen zagen de Duitse troepenbewegingen aan als een ver-van-hun-bedshow en lieten uiteindelijk Duitsland oogluikend begaan.

Op 25 maart 1936 werd een gemeenschappelijke Belgisch-Franse commissie opgericht die de werkelijke militaire situatie ging bekijken in geval van een mogelijk Duitse inval. Men kwam er tot onderstaande besluiten:

 • De meest waarschijnlijke aanvalskant zou komen doorheen Nederlands Limburg. Daarom drong de afwerking van het Albertkanaal zich op.
 • Er was dringend de bouw van een dekkingsstelling tussen Aarlen en de nog niet gerenoveerde Antwerpse forten nodig (= onder andere de KW-linie). Wel was er ondertussen het reeds afgewerkte stuk van het Albertkanaal met langs de oevers vele bunkers, de Maas met versterkte fortengordels rond Luik en Namen.
 • In Vlaanderen was er het Reduit National dat ten zuiden van Gent was uitgewerkt met een bunkergordel.
 • De dienstplicht in België werd opgedreven tot 12 maanden voor de soldaten en tot 18 maanden voor de cavalerie.
In april 1936 werd een bijkomende grote som geld vrijgemaakt voor het verder uitbouwen en organiseren van het militaire systeem. Er werd geld voorzien voor:
groepje Belgische Grenswielrijders
Belgische Grenswielrijders - (foto: Replica)
 • Het installeren van de Ardeense Jagers en de Grenswielrijders nabij de Belgisch-Franse en Belgisch-Duitse grenzen.
 • Het algemeen versterken van de grenzen.
 • De oprichting van een nieuw 14e Linieregiment.
 • Het oprichten van 6 reserve infanteriedivisies.
 • Zorgen voor bijkomende artillerie-eenheden.

In de Ardennen zouden in totaal 321 bunkers worden gebouwd, meestal gegroepeerd in kleinere steunpunten op cruciale punten. Dit zijn de toen ingerichte punten in de Ardennen:

 • Een verdedigingslijn vanaf het noordwesten van Vielsalm, Gouvy, Houffalize, Bastenaken tot in Aarlen.
 • Een cirkelboog vanaf de Baraque de Fraiture tot Forrières over de Wester Ourthe en Saint Hubert.
 • 4 grote verdedigingspunten op grote hoofdwegen te Recogne, Neufchateau, Habay la Neuve en Vance.
 • 2 grendelstellingen tussen "Bastenaken en Neufchateau" en "Houffalize en Recogne".
 • Een verdedigingslijn tussen Salm, de Lienne en de Amblève.

De laatste grote kazematten waaronder verscheidene voor 47 mm anti-tankgeschut die behoorden bij bovenstaande verdedigingspunten, zouden pas in de herfst van 1939 afgewerkt geraken.

Schets uit het Duitse Denkschrift met daarop alle bunkers gebouwd in de provincie Luxemburg op de grootste hoofdwegen. Dit pastte in het plan om de grenzen bijkomend te beschermen tegen een mogelijks Duitse inval.

Op 14 oktober 1936 hield de toenmalige vorst Leopold III een belangrijke toespraak tijdens een zitting van de Ministerraad. Hij wees er hierbij op dat er een zware militarisering in gans Europa lopende was. Zelfs vredelievende landen als Nederland en Zwitserland bleken er aan mee te doen wat toch de onrust volgens hem duidelijk liet merken. Merkwaardig genoeg wees hij zelfs binnen deze toespraak al op het risico van nieuwe oorlogstechnieken waarbij luchtmacht een zeer belangrijke rol zou kunnen spelen. Er werd specifiek gevraagd bijkomende inspanningen te doen ter verdediging van het luchtruim en het vervolledigen van de bestaande en in uitbouw zijnde verdedigingsstelsels. Ook moest dringend het actuele systeem van dienstplicht herbekeken worden. Hij wees er ook op dat het van belang was militair te kunnen weerstaan aan al onze buurlanden om hen te laten ontzien van een poging ons land onder de voet te lopen of te gebruiken als doorsteek naar andere van onze buurlanden. Hij vroeg ook een politiek te voeren als kleiner land waarbij wij onszelf zouden onthouden van mogelijk onderlinge conflicten van grotere buurlanden. Dit is letterlijk een aanzet naar de politiek die op dat moment reeds werd gevoerd door landen zoals Nederland en Zwitserland. Een politiek van neutraliteit naar het buitenland toe. Terug naar het systeem van voor WO I dus. Hij maakte zelfs reeds een voorspelling die ondanks alle gemaakte militaire inspanningen jammer genoeg in mei 1940 is uitgekomen: "Een min of meer onverwachte aanval zou in enkele uren belangrijke punten kunnen veroveren en onvoorwaardelijk het belangrijkste gedeelte van onze strijdkrachten buiten werking stellen." Omdat de koning de Franse reactie op de herbezetting van het Rijnland zeer zwak vond, herriep hij ook het eerdere Frans-Belgische overeenkomst met Frankrijk.

Op 30 januari 1937 verklaarde Hitler deze Belgische onafhankelijkheid te zullen respecteren.

Op 24 april 1937 komt de Frans-Britse verklaring schoorvoetend tot stand. Dit betekende meteen het volledige einde van het eerdere Locarno verdrag. Zo erkenden ze het Belgische grondgebied niet te zullen gebruiken voor eventuele aanvallen op andere buurlanden van België. Wel bevestigden ze België ter hulp te komen bij een eventuele schending van zijn neutraliteit. Ook viel de verplichting van het kleine België weg om bij een aanval van Frankrijk of Duitsland aan elkaar, het aangevallen land militair bij te staan. Als gevolg van deze nieuwe verdragen kwam België terug in zijn toestand van voor de Eerste Wereldoorlog als neutraal land. Dit had tevens ook tot gevolg dat geen enkele Franse of Britse soldaat de Belgische grens mocht overschrijden tot op het ogenblik dat Hitler's troepen België echt zouden binnentrekken. Een bijkomend risico dat het Belgische leger hierdoor zou kennen, is dat het als vrij kleine legermacht, zou moeten proberen een frontlijn van +/-200 km te verdedigen tot eventuele geallieerde hulp zou komen opdagen.

In 1937 startte ook nog de bouw van een bunkerlinie met bijhorende antitankhindernissen gericht op Frankrijk. Dit om de toestand van Belgische neutraliteit naar de buitenwereld geloofwaardiger te maken. Deze linie werd in in de loop van de winter 1938-1939 afgewerkt. Dit is de bijkomende, nooit gebruikte, linie tussen Waver en Ninove.

Gedeelte van een kaart van het Duitse Denkschrift met daarop in het oranje de linie Ninove Waver omcirkelt. Dit bestond uit een combinatie van 6 bunkercentra (Pamel, Meerbeke, Kaster, Halle, Eigenbrakel en Waterloo) met daartussen antitankhindernissen of overstromingsgebieden. Ook hier werden dus in totaal 49 bunkers gebouwd (in theorie gericht op Frankrijk)

In februari 1938 stelde Hitler de Oostenrijkse Kanselier een ultimatum. De Oostenrijkse variant van de Nazipartij zou een belangrijke plaats moeten innemen binnen het Oostenrijkse bestuur of Duitsland zou Oostenrijk binnenvallen. De toenmalige Kanselier Schuschnigg had zijn termijn beëindigd en werd vervangen door Arthur Seyss-Inquart, de leider van de Nazipartij in Oostenrijk.

Op 12 maart 1938 roept Seyss-Inquart in Oostenrijk het Duitse leger te hulp om intern in het land de orde te herstellen. De dag nadien, op 13 maart 1938, is de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland een feit. Het samengevoegde Duitsland-Oostenrijk kreeg de naam Groot Duitsland.

September 1938, neemt de oorlogsdruk in Europa met rasse schreden toe. Duitsland dreigt naar Tjechoslowakijke met een oorlog indien zij Sudetenland niet aan Duitsland krijgen toegevoegd. Dit was een grensgebied tussen Duitsland en Tjechoslowakije met een Duitse meerderheid van bevolking. In tegenstelling met de lakse reactie van Frankrijk, Engeland en Rusland bij de herbezetting van het Rijnland, wordt er nu wel gereageerd maar het blijft voorlopig met dreigen zonder meer van beide zijdes.

In België wordt als reactie hierop op 27 september 1938 een eerste maal een grote mobilisatie afgekondigd. Er werd gemobiliseerd in twee fasen.

Jagers te Voet bij eerste mobilisatie in 1938
(Jagers te Voet bij de eerste Mobilisatie in 1938 - Foto: Replica)
 • Eerst riep men de laatste 5 klassen op, samen met degenen die toen reeds onder de wapens waren. Met deze klassen ging men de eenheden samenstellen voor de eerste lijn. Dit wil meer in detail zeggen de 12 Infanteriedivisies en de twee divisies Ardeense Jagers, 2 divisies Cavalerie, 1 brigade Cavaliers Portés (lichte pantserwagens), de troepen die voorzien werden voor de bezetting van de verschillende forten en de bedienaars voor de zware artillerie.
 • In een tweede fase werden de 6 Reserve Infanteriedivisies opgeroepen, net als de troepen met speciale opdrachten zoals bv de medische diensten.
Op 28 september 1938 hadden praktisch alle wederopgeroepenen hun rangen vervoegd. Echter na deze eerste algemene mobilisatie bleken zich heel wat problemen te stellen:
 • Er was een groot tekort aan onderofficieren. Sommige divisies hadden er maar 1/3 van het voorziene aantal.
 • Door gebrek aan leiding deden de herbergen gouden zaken.
 • Er waren ongeveer 50% paarden te kort.
 • Er ontbrak nogal wat materieel.

(Soldaten nemen afscheid bij hun mobilisatie van vrouw en kinderen - Foto: Replica)

Op 29 september 1938 rond 14 uur vertrokken de verschillende eenheden naar hun voorziene stellingen. Deze stellingen werden op 30 september 1938 allen voorzien van de nodige munitie.

Koninklijk bezoek aan de troepen te Semmerzake 1938 koninklijk bezoek te Bottelare aan Bruggenhoofd Gent 1938

Twee foto's van het koninklijk bezoek aan de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent, eind 1938. Links het bezoek aan de Belgische troepen te Semmerzake (Foto: Collectie A. De Smet) - Rechts het bezoek aan de troepen te Bottelare (Foto: Collectie A. Lemmens)

Als uiteindelijk zowel Frankrijk als Groot Brittannië toestemmen met de Duitse gebiedsuitbreiding met het Sudetenland met Mussolini als bemiddelaar, blijkt een directe oorlogsdreiging opnieuw afgeweerd. Men hoopte met deze toegifte aan Hitler de de oorlogsdruk te kunnen verminderen.

Op 1 oktober 1938 begint binnen België dan ook opnieuw een demobilisatie. Alle wederopgeroepenen werden opnieuw naar huis gestuurd. De wanorde was gigantisch. Overal slingert militair materieel rond.

Wel zou deze eerste mobilisatie er toe leiden dat de Belgische legerleiding er lessen zou uit trekken. Zo zou in de toekomst bij een volgende mobilisatie nog meer in fasen gemobiliseerd worden (5 om precies te zijn). Dit om het geheel ordelijker te kunnen laten verlopen.

Begin 1939 legde Hitler de nadruk op de extra Lebensraum die Duitsland nodig had om zijn ondertussen 85 miljoen inwoners voldoende levensruimte te schenken. Duitsland diende uit te breiden qua grondgebied, desnoods met militair geweld. In eerste instantie viel zijn oog nu op Tjechoslowakije.

Op 15 maart 1939 worden na onderhandelingen met Hitler de Tjechoslovaakse president Hacha en zijn minister van buitenlandse zaken zo goed als verplicht in te stemmen met de eisen van Hitler. Tijdens de onderhandelingen waren zelfs Duitse troepen reeds begonnen Tjechië te bezetten en het Tjechische leger te ontmantelen. Tjechië werd letterlijk door Duitsland bezet en Slowakije werd onafhankelijk als een Duitse Vazalstaat.

Op 22 maart 1939 droeg Litouwen zonder veel weerstand het Memelgebied over aan Duitsland. Ook dit gebied kende in hoofdzaak een Duitstalige bevolking.

Het was echter binnen Europa ondertussen ook te optimistisch te denken dat met de toegifte van Sudetenland, de annexatie van Tjechoslowakije, de drang naar gebiedsuitbreiding van Duitsland zou gestild zijn. Nu kwam er een nieuwe eis naar Polen toe om Danzig opnieuw aan Duitsland te schenken. Daarnaast zou Polen ook een doorgang moeten geven over Pools grondgebied zodanig dat Oost-Pruisen opnieuw zou verbonden zijn met de rest van Duitsland. Polen weigerde dit. De grote Europese mogendheden Frankrijk en Groot Brittannië bleven achter de weigering van Polen staan.

Op 16 april 1939 wordt Albanië als een provincie toegevoegd aan Italië.

Op 27 april 1939 maakte de Belgische militaire staf zijn voorstellen bekend in verband met de organisatie van de verdedigingslinie tussen Antwerpen en Namen, de KW-linie genaamd naar de twee uiterste punten Koningshooikt en Waver. Het betrof hier een bunkerlinie naar het model van bruggenhoofd Gent die een continue antitankhindernis tussen Lier en Waver moest kunnen onder vuur nemen. Deze antitankhindernis bestond afhankelijk van het terrein ter plaatse uit antitankmuren en grachten, overstromingsgebieden, rivieren of andere bredere waterlopen en aaneengesloten cointetelementen (ook gekend als Belgische poorten). Het leger zou naar die lijn moeten kunnen terugvallen in geval van tegenspoed aan de Albertkanaal- en de Maasstelling.

Op 2 augustus 1939 duikt boven onze streek het gigantische luchtschip LZ 127 "Graf Zeppelin" op . Deze was in Stuttgard opgestegen om zo over België, richting kust te vliegen. Eenmaal boven de Noordzee bleef hij ver genoeg weg van de Britse kust. Aan boord poogden 3 officieren van de Duitse Luftwaffe, signalen op te vangen van Britse radarstations. Toeval of niet, die dag was het Britse afweersysteem uitgeschakeld zodat de ganse opdracht weinig informatie zal opgeleverd hebben.

De Graf Zeppelin boven een landelijk dorpje, allicht zoals hij ook in onze streek te zien moet geweest zijn - (Foto Replica)
Graff Zeppelin boven landelijk dorpje
Op 23 augustus 1939 ondertekenen Duitsland en Rusland valselijk ondanks eerdere afspraken een overeenkomst waarbij Rusland instemt met een Duitse inval in Polen waarbij Polen letterlijk onder Duitsland en Polen zou verdeeld worden.

Op 26 augustus 1939 start een nieuwe Belgische mobilisatie. Er werd gestart met de actieve regimenten (1e tot 6e Infanterieregimenten), de eerste divisie Ardeense Jagers, het Cavaleriekorps en de Grenswielrijders, het vliegwezen, de luchtdoelartillerie en de vestingstroepen.

Op 28 augustus 1939 volgden de divisies van eerste reserve (8e en 11e Infanteriedivisie) en de 3 regimenten die de tweede divisie Ardeense Jagers gingen vormen.

belgische artilleriecollonne vergezeld van cyclisten
Het Belgische leger werd op 29 augustus 1939 belast met het opstellen van de plannen om deze regio in de diepte te versterken. Dit zou de eigenlijke hoofdstelling worden en ze zou pas eind 1939 volledig zijn voltooid (in ruwbouwversie).

Bovenaan: Schets uit het Duitse Denkschrift met rechts in het oranje de KW linie. Deze bunkerlijn liep vanaf Koningshooikt tot in Waver doorheen Leuven en de Dijlevallei. In totaal werden er 235 bunkers gebouwd opgesteld in een 3 dubbele lijnstructuur.

Daaronder: Enkele foto's (Replica's) van bunkertjes van deze bunkerlinie. Zoals ik reeds hogerop vermelde, was deze linie wel degelijk afgewerkt qua betoneren maar zeker nog niet qua camouflage. Daarom werd in hoofdzaak afgezien van camouflage zoals aan bruggenhoofd Gent veelvuldig toegepast. Men is zeker 90% van de bunkers enkel gaan glad cementeren waarna men deze cementering zeer fraai is beginnen beschilderen. Hierdoor kregen ook deze bunkers eveneens het uitzicht van huisjes en zelfs bv een café zoals dit bunkertje in Duffel (foto rechtsboven). Dat men wel heeft gepoogd nog te camoufleren zoals aan TPG mag ook blijken uit de foto van een bunker rechtsonder waar de baksteen camouflagewand slechts gedeeltelijk is afgewerkt geraakt toen de strijd losbarstte.

Deze hoofdstelling zou uiteindelijk de vesting Antwerpen, die een doorgang gaf tot aan de zee via de haven en de Schelde, aansluiten op de vesting Namen en zijn fortengordel. Beiden werden verbonden met elkaar door middel van de KW-linie, een verdedigingslinie in de diepte uitgebouwd door middel van verschillende bunkerlijnen (voorlinie, tussenlinie en achterlinie). Eenmaal voorbij Waver ging deze linie over op een aaneensluiting van anti-tankhindernissen en overstromingsgebieden. Een groot gedeelte van deze overstromingsgebieden is nog uitgewerkt in 1939 tot de meidagen 40 door de aanwezige soldaten. Grote gedeeltes zijn uiteindelijk nooit afgewerkt geraakt.

De hoofdbedoeling was dan ook de Antwerpse forten te linken aan deze van Namen en dan alles af te sluiten tot de Franse verdedigingsgordel, de Maginotlinie, ter hoogte van Sedan. In praktijk zou deze laatste verbinding echter nooit sluitend worden gemaakt en de zwakke schakel van het ganse systeem worden.

Op 31 augustus 1939 wordt door middel van een list de indruk gewekt dat Polen de Pools-Duitse grens had overschreden. Er werden 12 Duitse zware misdadigers in Poolse militaire uniformen terechtgesteld en dan getoond aan de buitenlandse pers om zo de indruk te wekken dat Polen Duitsland had aangevallen. Dezelfde dag vond nog een gelijkaardige schijnvertoning plaats in een radiostation waarbij nog een 13e in burger geklede gevangene geëxecuteerd werd en achtergelaten als bewijs. Op die wijze werd via de radio de boodschap verspreid dat Polen Duitsland wou aanvallen en zo werd tevens een oproep gedaan aan de Polen zich massaal aan te sluiten bij het Poolse leger en de strijd op te nemen tegen Duitsland. Deze beide schijnvertoningen zouden voor Hitler misbruikt worden als reden voor wat de Duitse inval in Polen zou worden de dag nadien.

Als vervolg op de schijnvertoningen van de dag voordien ontploft op 1 September 1939 het Europese kruitvat. Duitsland valt Polen binnen. Duitsland weigert elke eis tot terugtrekking uit Polen op vraag van Frankrijk en Groot Brittannië. Beide staten kunnen op dat moment niets anders meer doen dan Duitsland de oorlog verklaren wat ook gebeurt op 3 september 1939. Tijdens de ganse Poolse veldtocht verbiedt Hitler uitdrukkelijk alle Duitse troepen zelf militair contact te maken met de Franse troepen aan de grenzen met Duitsland.

Als gevolg van deze vrij rampzalige wending, krijgt de Belgische mobilisatie nog een vervolg:

 • Op 3 september werden de transporteenheden en de resterende reservedivisies opgeroepen (7e, 9e, 10e en 12e Infanteriedivisies).
 • In de periode tussen de 11e september en de 13e januari werden de divisies van tweede reserve opgeroepen.

Op deze manier kwam het Belgische leger tot een totale bezetting van:

 • 4.800 officieren.
 • 16.500 reserve-officieren.
 • 30.000 beroepssoldaten.
 • 47.000 dienstplichtigen van de lichting van dat jaar.
 • 500.000 opnieuw opgeroepen soldaten uit oudere lichtingen.

Een dergelijke legermacht omvatte 8% van de totale Belgische bevolking en maar liefst 46% van alle mannelijke bevolking tussen 20 en 40 jaar oud op dat moment.

(links: mobilisatie in België in augustus 1939 - Foto: Replica)

2 oude foto's (Replica's) van de Belgische mobilisatie te Wetteren in september 1939. In de Libbrechtstraat worden Belgische opgeroepen soldaten op de fiets gespot.

Oude foto (Replica) van Belgische militairen, vermoedelijk wachtende op treinvervoer in de richting van waar ze zich dienden aan te melden. Op de achtergrond herkent men duidelijk het station van Wetteren. Ook de tramsporen zijn logisch als je kijkt hoe de situatie aan het station was in 1902 (Oude postkaart De Graeve en Zoon verstuurd in 1902)

De Belgische troepen bezetten in eerste instantie de verdedigingsgordels langs het Albertkanaal en de Maas. Ook worden de grensgebieden met Duitsland tussen Turnhout en Arlon bewaakt.

Het was niet zo ongewoon door de aanwezigheid van de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent dat er zich militairen in de regio van Gent bevonden. Rond deze periode nemen troepen die voorzien waren in deze regio te blijven vrij snel posities in rond het Bruggenhoofd. Te Gontrode in de wijk Meulem (allicht in nabijheid Kalverhage), wordt de 1e Groep van de 24e Artillerie ingekwartierd. De rest van de 24e Artillerie was gestationeerd in de regio van Merelbeke.

In September 1939 voorziet de Franse legerleiding een aantal verschillende scenario's voor mocht Duitsland België binnenvallen. Indien België toch mocht beslissen ondanks hun neutraliteit de Franse troepen op hun grondgebied toe te laten, zullen zij de Belgisch Duitse grens mee helpen verdedigen.

Laat België dit niet toe omwille van zijn neutraliteit (het scenario dat het uiteindelijk zou worden), voorzag Frankrijk een 3 tal scenario's:

 • Een Duitse doorbraak verhinderen tussen de Belgische en Franse verdedigingen doorheen de Ardennen en Noord Frankrijk. Een opdracht die uiteindelijk totaal zou mislukken.
 • Extra steun bieden op de Scheldestelling. Dit zou echter nooit echt gebeuren omdat ze zelf zouden terugtrekken op het Noorden van Frankrijk wegens de razendsnelle doorbraak van de Duitsers daar richting kust.
 • Extra steun bieden op de Dijlestelling (KW-linie). Ook dit werd zeer snel afgeblazen door gigantische problemen in het Noorden van Frankrijk.

Op 4 september 1939 kondigt Leopold III af dat hij zich, gezien de situatie volgens Artikel 68 van de grondwet, aan het hoofd van het Belgische leger heeft gesteld.

Ondanks dat altijd het verhaal wordt verteld alsof de echte Westfeldzug aanvatte op 10 mei 1940 was er al een eerder Frans Duits conflict. Op 8 september 1939 trok namelijk het Franse leger de Duitse grens over met de bedoeling het eerder tijdens de Frans-Duitse oorlog aan Duitsland verloren Saarland opnieuw aan Frankrijk toe te voegen maar vooral met de bedoeling Duitsland gelijktijdig een tweede front te laten openen en zo de druk op Polen te verminderen. Omdat de Poolse situatie op dat moment al niet denderend meer was gaven de Duitsers echter zeer weinig repliek op de Franse inval en bleven ze zich concentreren op de aanval op Polen.

Op 12 september 1939 krijgen de Franse troepen in het Saarland de opdracht het voorlopig veroverde gebied te behouden maar niet meer verder te proberen doorstoten in de rest van het Saarland.

Vanaf 14 september 1939 bereiken de Duitsers de Poolse hoofdstad Warschau. Deze wordt zwaar verdedigd, niet alleen door militairen maar ook door Poolse burgers. De stad komt onder dagenlange Duitse bombardementen van artillerie en bombardementen uit de lucht te liggen. Er vallen massaal veel doden, ook onder de achtergebleven burgerbevolking.

Als ook nog eens op 17 september 1939 het Russische Rode Leger de Poolse oostgrens oversteekt en zo Polen de doodsteek toedient, dient het Poolse leger zijn hopeloze strijd snel in te zien.

Op 30 september 1939 geeft het Franse opperbevel de opdracht de Franse troepen in het Saarland opnieuw te laten terugtrekken tot op Frans grondgebied achter hun Maginotlinie.

Op 6 Oktober 1939 kapituleert Polen en houdt het dus tijdelijk op een onafhankelijke staat te zijn binnen Europa.

Op 30 November 1939 valt Rusland het onafhankelijke Finland binnen om dit toe te voegen als een Russische deelstaat.

Aan de kust begint een laatse bouwproject van militaire bouwwerken op het Belgische grondgebied. Hier werden eind 1939 nog eens dertien kazematten gebouwd met tankkoepels voor kanonnen en mitrailleurs in de zeedijk aan de Belgische kust. Deze kazematten zouden allen na de bezetting van België opgaan in de latere Atlantic Wall aan onze Belgische kust. (Ze waren dus origineel allen Belgisch)

Schets uit Duitse Denkschrift über die Belgisches Landesbefestigung van de Belgische bunkers nog gebouwd aan de Belgische kust. Rechts een voorbeeldfoto van een van die bunkertjes (Replica)

16 September 1939 - De KW-Linie. Deze 80 km lange verdedigingslinie is zo goed als klaar geraakt voor gebruik. Er wordt dag en nacht gewerkt om de stelling volledig gevechtsklaar te krijgen.

Gezien onze neutraliteit is men nog bezig een laatste verdedigingslinie, aansluitend bij de KW-linie tussen Waver en Ninove, aan te leggen. Deze bunkerlinie met bijhorende anti-tankversperringen is letterlijk gebouwd tegen een mogelijke aanval komende uit Frankrijk.

ingekwartierde soldaten te Eke in 1939

Eke. Aanleg van loopgraven in de buurt van de Schelde.

Foto getrokken in 1939 van een aantal ingekwartierde Belgische soldaten van de 7e Compagnie van de 2e Linie te Eke langs de Steenweg. (Foto: H. Helsens, zelf op de foto met de klaroen)

Op 6 Oktober 1939 licht Hitler in een toespraak op de Rijksdag zijn verkregen situatie nader toe. Hij verklaart bereid te zijn op basis van de op dat moment verkregen terreinwinst (volledig Polen), bereid te zijn tot het aanvatten van vredesonderhandelingen.

Ondertussen zijn de oostelijks gepositioneerde aanvalstroepen allen reeds verhuisd in de richting van de westelijke gebieden, de grenzen met Nederland, België en Frankrijk dus. De eerder veroverde gebieden zijn in handen van een bezettingsmacht.

Langs de grenzen van Nederland en België alleen al stonden op dat moment meer dan 50 Duitse divisies klaar voor een mogelijke aanval. Dit aantal zou in de komende maanden nog oplopen tot 70. Belgische inlichtingendiensten leveren berichten aan van continue aanvullingen van deze divisies in de vorm van nieuwe soldaten, oorlogsmateriaal, munitie, materieel om eventueel opgeblazen bruggen in snel tempo te kunnen herstellen of vervangen,...

In November 1939 beslist de Franse legerleiding in geval van een Duitse inval in België mee stelling te zullen nemen aan de Dijlestelling, de KW-linie dus.

Er volgt een nieuwe algemene mobilisatie in België op 7 november 1939. De Belgische ambassade in Berlijn vermoedt dat de inval in Belgie zal plaatsvinden in de nacht van 11 op 12 november. Ook deze keer blijkt het om een loos alarm te gaan.

groep belgische infanterie na mobilisatie in 1939

Hoe bovenstaande dreiging uitmondt in een tweede Duitse bezetting van België, kan worden verder gelezen op deze link die u het verdere relaas zal geven van een achttiendaagse veldtocht van het Belgische leger. Het verhaal is wel toegespitst op alles wat zich heeft afgespeeld om en rond bruggenhoofd Gent of wat van belang zou zijn voor wat zich daar later nog zal afspelen.

Specifieke extern gebruikte bronnen:

 • Notre Systeme de Fortification vue d'ensemble (Ongedateerde tekst, allicht van rond 1935 - auteur niet gekend) - Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht te Evere - Dossier 512.