gesneuvelde duitse soldaat

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling (oa Bruggenhoofd Gent).

Hieronder vindt u voorlopig sterk onvolledige lijst van de Duitse gesneuvelden bij de strijd om de Scheldestelling, waar dus ook de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent deel van uitmaakte.

Lijst van reeds in DETAIL verwerkte Duitse gesneuvelden op basis van opzoekingen op www.ancestry.com - opgedeeld per regio.

De onderstaande lijst van reeds verwerkte namen uit de detailfiches bevat ondertussen alle gevonden namen beginnend met A tot en met D.

Dit komt intern neer op reeds 233 in detail nagekeken namen, 96 geseponeerde namen (omdat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de Scheldestelling, vaak maar achteraf vastgesteld).

Er zijn op dit moment nog 2164 fiches te verwerken in een vervolg van dit titanenwerk. Als je dit wat grondig wenst te doen zoals hieronder voor dit gedeelte al gedaan, heb je vlot doorgewerkt als je er in slaagt op een uurt tijd een 5 a 10 tal gesneuvelden te verwerken.

Duitsers gesneuveld langs vervolg Zeekanaal - kanaal Brussel - Charleroi

Voorlopig 16 gekende gesneuvelden

  Naam Voornaam rang ID     Details Geboorteplaats Geboren plaats overlijden Gestorven oorzaak overlijden Grafinfo Lommel  
                            Blok Graf
1 Abel Johann Uffz   6 IR111   Saarlautern 17/04/1915 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door mitrailleurkogel in het hoofd Origineel veldgraf bij Kapel op weg naar Feluy,
herbegraven op kerkhof Feluy
   
2 Adler Kurt Leutnant   1 IR34   Konigsberg 26/10/1918 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel in het hoofd nabij Chateau de la Rocq veldgraf 100m zuidelijk van Chateau de la Rocq
22-07-1941 overgebracht naar kerkhof van Feluy
   
3 Allgaier Andreas Feldwebel   1 IR34   Heidelberg 28/03/1914 Arquennes 17/05/1940 door kogel dodelijk verwond aan bovenarm en longen nabij Chateau de la Rocq veldgraf 300m westelijk van Chateau de la Rocq.
Op 11/07/1941 overgebracht naar kerkhof Feluy
   
4 Angele Ernst Uffz   2 AA35   Isny - Algau 5/06/1914 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel nabij Chateau de la Rocq kerkhof Feluy    
5 Aubeck Max Gefr   2 IR34   Neumark 16/09/1919 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld nabij Chateau de la Rocq veldgraf op 200m van de sluis op het kanaal Brussel-Charleroi nabij Chateau de la Rocq.
Op 15-7-1942 overgebracht naar het Ehrenfriedhof van Nivelles
   
6 Baller  Albert Sold   10 Kw Kol 83 vrachtwagen kolonne Malbergen 16/06/1909 Nivelles 18/05/1940 Neergeschoten. Maakte deel uit van een kolonne vrachtwagens veldgraf in een kasteelpark op Nivelles    
7 Bauer Karl Wilhelm Schütze   1 IR34   Stuttgart 27/04/1918 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel nabij Chateau de la Rocq veldgraf op 800m westelijk van Chateau de la Rocq.
Overgebracht naar kerkhof Feluy Graf 5
   
8 Baumgart  Eugen Gefr   2 IR34   Dahenfeld - Heilbronn 14/04/1916 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld aan het kanaal Brussel Charleroi veldgraf 400m noordelijk van de sluis op het kanaal Brussel-Charleroi nabij Chateau de la Rocq.
Op 19-7-1941 overgebracht naar kerkhof Feluy
   
9 Becker
   of Berker
Peter Uffz   3 IR109   Saarbrucken 16/09/1915 Ronquieres 17/05/1940 kogel in de hals veldgraf 300m zuidelijk van Hoeve te Ronquieres.
Op 23-7-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof van Nivelles
   
10 Becker Wilhelm Schütze   3 IR111   Schopfheim -
Lörrach
12/02/1916 Hollain -
(+) Nivelles
21/05/1940 -
(+) 22/05/1940
In lazaret 5/542 in Nivelles overleden aan eerder opgelopen verwondingen nabij de Schelde aan de Belgisch Franse grens. Ehrenfriedhof Nivelles graf 5    
11 Berker  Johann Pion   1 Pi Btl 161   Neumittelwalde - Schlesien 12/10/1898 Croiseau bij Nivelles 17/05/1940   veldgraf in groententuin van een boerderij.
Op 16-7-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof van Nivelles.
   
12 Birnbaum Otto Gefr   2 IR34   Markgroningen 23/12/1916 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel aan het kanaal Brussel Charleroi veldgraf 200m oostwaarts van sluis over het kanaal nabij Chateau de la Rocq.
Overgebracht naar kerkhof Feluy
   
13 Bleymeyer Willi Gefr   2 IR34   Heilbronn 19/12/1896 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door granaatscherven aan het kanaal Brussel Charleroi veldgraf 800m noordelijk van de sluis over het kanaal nabij Chateau de la Rocq.
Op 21-7-1941 overgebracht naar het kerkhof van Feluy graf 23
   
14 Bolz Karl Ogefr   3 IR109   Karlsruhe 20/05/1920 Ronquieres 17/05/1940 kogel door het hart veldgraf 300m zuidelijk van een boerderij in een tuin te Ronqieres.
Op 24-7-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Nivelles.
   
15 Dachsel Friedrich Wilhelm Gefr   1 IR34   Apolda 9/11/1914 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel veldgraf 100m zuidelijk van de Sluis over het kanaal nabij Chateau de la Rocq.
Op 31-7-1941 overgebracht naar het kerkhof van Feluy
   
16 Dangelmaier Erhard Uffz   1 IR34   Birkenveld 4/06/1914 Arquennes 17/05/1940 gesneuveld door een kogel veldgraf 100m zuidelijk van de Sluis over het kanaal nabij Chateau de la Rocq.
 Op 31-7-1941 overgebracht naar het kerkhof van Feluy graf 2
   
                               

Het mag dus zeker duidelijk zijn dat het niet zo evident is, net zoals aan Belgische kant, deze lijsten volledig en correct te krijgen.

Mag het ook meteen duidelijk zijn dat de gesneuveldenaantallen aan Belgische en Duitse kant elkaar sterk zullen evenaard hebben. Allicht lagen de Duitse verliezen wegens het aanvallende karakter nog zeker de helft tot 3x hoger.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen uit bovenstaande tabellen.

 • AA: Aufklärungs-Abteilung, verkenningsafdeling.
 • AEA: Artillerie Ersatz Abteilung, reserve artillerie-eenheden
 • AR: Artillerieregiment. Bestond op zijn beurt uit een aantal Groepen (Romeinse cijfers voor AR), eventueel verder opgedeeld in Batterijen (gewone cijfers voor AR)
 • Art.Abt: Artillerie Abteilung, waren meestal specifieke zwaardere eenheden zoals bv Art Abt 735, een artillerie-afdeling was van zware 21cm mortieren.
 • AVT: vermoedelijk zware artillerie.
 • Bau Btl: Bau Battallion, onderdeel van genietroepen specifiek voor de bouw van grotere constructies.
 • Beob. Abt: Beobachter Abteilung, afdeling waarnemers voor de artillerie.
 • Erk. Ma: Erkennungsmarke, nummer van de gesneuvelde op de troepenlijst. Dit is het nummer na de graad van de gesneuvelde.
 • Ers : Ersatz, vervanging, reserve
 • FEB: Felderzatsbataillon, reservebataljon van de veldtroepen.
 • Feldwebel: Sergeant, wachtmeester.
 • Feldl: Feldlazarett, veldhospitaal.
 • FLAK: Flieger Abwehrkanone, luchtdoelartillerie.
 • Fla: Flieger Abwehr, meestal luchtdoelmitrailleurs en gemotoriseerd.
 • Gefr: Gefreiter, soldaat 1e klas, korporaal.
 • Hptm: Hauptmann, kapitein.
 • ID: Infanteriedivisie, bestond op zijn beurt uit een aantal ID.
 • IR: Infanterieregiment, bestond uit een aantal Bataljons met elk een aantal compagnies. De Compagnie is het cijfers soms aanwezig voor IR
 • JEB: Jäger Ersatz Batallion, reservebataljon van de jagers.
 • Kan: Kanonier, kanonier.
 • Kdo: Kommando.
 • Kdr:
 • Kp = Kompanie, Compagnie
 • Lt: Leutnant, 2e luitenant.
 • LNR: Lüftnachrichten, luchtafweer
 • Luftn. Rgt:
 • MG Btl: Machinengewehr Battaillon, bataljon zware machinegeweren.
 • Na Abt : Nachrichten Abteilung, transmissietroepen
 • Na Kp : Nachrichten Kompanie, transmissie Compagnie
 • Na Zg : Nachtrichten Zerstörungsgeswader, transmissie escadron dat zich diende te bekomeren over het verstoren van Duitse berichten naar geallieerden toe.
 • Oblt: Oberleutnant, 1e luitenant.
 • Ofeldwebel: Oberfeldwebel, Sergeant Majoor, opperwachtmeester.
 • Off: Officier, Officier.
 • Ogefr: Obergefreiter, korporaal 1e klas..
 • Okan: Oberkanonier, korporaal kanonier.
 • Opi: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Opion: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Oschütze: Oberschütze, soldaat 1e klas. Qua rang nog iets lager dan korporaal (Gefreiter)
 • Pionier: Geniesoldaat
 • Pi Btl: Pionier Bataillon, geniebataljon.
 • Pz Abw: Panzer Abwehr, antitank afdeling.
 • Pz Jäg: Panzer Jäger, bemanning van pantservoertuigen.
 • Rdf Sch : Radfahrers Swhadron, Escadron wielrijders
 • Reiter: cavalerist, ruiter.
 • Reiter Swd: Reiter Schwadron, Escadron ruiters
 • Schütze: schutter, Infanterist, laagste rang van soldaat.
 • San Gefr: Sanitäts Gefreiter, soldaat in de medische dienst.
 • San Sold: Sanitäts Soldat, dienstplichtige in de medische dienst.
 • San Uffz: Sanitäts Unterofficier, onderofficier in de medische dienst.
 • Schütze: soldaat
 • Schtz LK:
 • Sold: soldat, dienstplichtige soldaat.
 • Stab: Staf.
 • Stabfeldwebel: Staf Sergeant-Majoor, opperwachtmeester.
 • T.P.G.: Tête de Pont de Gand, Bruggenhoofd Gent.
 • Uffz: Unterofficier, Onderofficier.
 • Wm: Wachtmeister, wachtmeester.

Aanvullingen op deze lijst, blijven zeker ook altijd welkom op info@bunkergordel.be. De lijst zal zeker nog aangevuld worden op basis van nog beschikbare bijkomende info in de toekomst.