gesneuvelde duitse soldaat

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling (oa Bruggenhoofd Gent).

Hieronder vindt u voorlopig sterk onvolledige lijst van de Duitse gesneuvelden bij de strijd om de Scheldestelling, waar dus ook de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent deel van uitmaakte.

Lijst van reeds in DETAIL verwerkte Duitse gesneuvelden op basis van opzoekingen op www.ancestry.com - opgedeeld per regio.

De onderstaande lijst van reeds verwerkte namen uit de detailfiches bevat ondertussen alle gevonden namen beginnend met A tot en met D.

Dit komt intern neer op reeds 233 in detail nagekeken namen, 96 geseponeerde namen (omdat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de Scheldestelling, vaak maar achteraf vastgesteld).

Er zijn op dit moment nog 2164 fiches te verwerken in een vervolg van dit titanenwerk. Als je dit wat grondig wenst te doen zoals hieronder voor dit gedeelte al gedaan, heb je vlot doorgewerkt als je er in slaagt op een uurt tijd een 5 a 10 tal gesneuvelden te verwerken.

Duitsers gesneuveld bij vertragingsopdracht aan de Dender

Voorlopig 15 gekende gesneuvelden

  Naam Voornaam rang ID     Details Geboorteplaats Geboren plaats overlijden Gestorven oorzaak overlijden Grafinfo Lommel  
                            Blok Graf
1 Achenbach Alfred Gefr   3 Aufklärungs Abt 1   onleesbaar 28/05/1913 Erembodegem 18/05/1940   park van kasteeldomein Ronsevaal te Erembodegem.
Op 12-11-1941 verplaatst naar Ehrenfriedhoff Aalst.
Op 30-09-1942 nogmaals verhuisd naar Ehrenfriedhof Brussel Evere
   
2 Ahauwer
     of Ahammer
Gottfried Schütze   6 IR19   Grünwald - Munchen 10/04/1921 Edingen 21/05/1940 -
(+) 25/05/1940
in veldlazaret 7 te Edingen overleden aan eerder opgelopen verwondingen kerkhof van Frasnes lez Buissenal    
3 Andresen Johannes
   of Hans
Uffz   1 IR26   Husum 1/07/1915 Erembodegem 19/05/1940   veldgraf 3,5 km noordelijk van Aalst langs de weg Brussel-Aalst.
Op 30-9-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel-Evere Graf 939
   
4 Arendt Willi Ogefr   14 IR11   Capelle - Bitterfeld 31/01/1915 Pamel 18/05/1940 gesneuveld door mitrailleurkogel of granaatsplinter in de hals Allicht kerkhof Pamel.
Op 30-9-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere Graf 739
   
5 Bahlk Heinz Unteroffzier     IR46 Radfahrer Schwadron 30 Gehlenbeck 28/01/1914 Erembodegem 18/05/1940 Gesneuveld door een mitrailleurkogel veldgraf op 200m van de voormalige Denderbrug.
Op 28-10-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof van Brussel Evere Graf 945
   
6 Barke Helmuth San Uffz   2 IR26   Kiel 31/10/1915 Hekelgem 19/05/1940 gesneuveld door artilleriegranaat veldgraf op pleintje aan de noordkant van Hekelgem.
Op 2-09-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Aalst.
Op 26-10-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 911
   
7 Bartschat  Fritz Pantzer Oschütze   2 AA1 gemotoriseerd Koningsberg 10/02/1920 Aalst 18/05/1940
rond 12u15
Levend verbrand in pantserwagen uitgeschakeld aan spoorwegboogbrug aan de Dender nabij Sint Annabrug te Aalst Veldgraf in voortuin woning op de baan naar Moorsel (eigenaar J. Verdoodt).
Op 27-11-1941 overgebracht naar Ehrenfriedhof Aalst (aan hospitaal)
Op 28-10-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere Graf 900
   
8 Bergmann Arno Ogefr     Nachr Park 541
(transmissie-troepen)
  Weisenfels 8/07/1899 Edingen (laz) 23/05/1940 gesneuveld langs de weg Brussel Edingen kerkhof Edingen graf nr2.
Op 14-1-1943 overgebracht naar Ehrenfriedhof Mons graf nr4
   
9 Berndt Karl Gefr   5 IR10   Albertstadt -
Dresden
9/04/1909 Wieze 19/05/1940   begraven op Wieze of Dendermonde    
10 Berner Walter Unteroffzier   2 Pz Jag Abt 19   Rhuden - Hannover 11/08/1911 Asse 18/05/1940 gesneuveld aan de impact van een artilleriegranaat aan het bovenbeen nabij Asse Ter Heide veldgraf langs de weg Brussel - Aalst.
Overgebracht op 15-11-1941 naar Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 601
   
11 Bernscherer Otto Schütze   13 IR644     17/02/1906 Aalst (lazaret) 5/07/1940 In Feldlazarett 646 van 156  Sanitätsabteilung op Aalst Mijlbeek aan eerder opgelopen verwondingen overleden. Ehrenfriedhof Aalst.
Overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 902
45 91
12 Bernt Herbert Uffz 56ID 9 IR192   Dresden 27/03/1913 Gijzegem 19/05/1940 Gesneuveld aan de Dender te Gijzegem veldgraf te Mespelare in kasteelpark ten noorden van Wieze.
Op 29-10-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere Graf 842
   
13 Bug Willy Schütze   2 IR26   Essen 31/05/1910 Bodegem 21/05/1940 gesneuveld door artilleriegranaat (datum zou lazaret doen vermoeden) veldgraf op 500m zuidoostelijk van Bodegem    
14 Caspersen Johannes Uffz   8 IR26   Sollwitt 18/07/1914 Wolvertem 18/05/1940   veldgraf op domein boerderij op de zuidkant van Wolvertem.
Overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 724
   
15 Dietsch Dr Günther Rudolf Hptm
reserve
Major
ID56 13 IR234   Leipzig 19/11/1897 Breendonk -
(+) Feldlaz. Aalst
19/05/1940 -
(+) 22/05/1940
Nabij Fort van Breendonk zwaar gewond door een kogel door de longen. In Feldlazarett 646 van 156  Sanitätsabteilung op Aalst Mijlbeek aan eerder opgelopen verwondingen overleden. Veldgraf op tijdelijke kerkhof langs Leopoldlaan te Aalst.
Daarna op 30-9-1942 herbegraven op Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 933
45 032
                               

Het mag dus zeker duidelijk zijn dat het niet zo evident is, net zoals aan Belgische kant, deze lijsten volledig en correct te krijgen.

Mag het ook meteen duidelijk zijn dat de gesneuveldenaantallen aan Belgische en Duitse kant elkaar sterk zullen evenaard hebben. Allicht lagen de Duitse verliezen wegens het aanvallende karakter nog zeker de helft tot 3x hoger.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen uit bovenstaande tabellen.

 • AA: Aufklärungs-Abteilung, verkenningsafdeling.
 • AEA: Artillerie Ersatz Abteilung, reserve artillerie-eenheden
 • AR: Artillerieregiment. Bestond op zijn beurt uit een aantal Groepen (Romeinse cijfers voor AR), eventueel verder opgedeeld in Batterijen (gewone cijfers voor AR)
 • Art.Abt: Artillerie Abteilung, waren meestal specifieke zwaardere eenheden zoals bv Art Abt 735, een artillerie-afdeling was van zware 21cm mortieren.
 • AVT: vermoedelijk zware artillerie.
 • Bau Btl: Bau Battallion, onderdeel van genietroepen specifiek voor de bouw van grotere constructies.
 • Beob. Abt: Beobachter Abteilung, afdeling waarnemers voor de artillerie.
 • Erk. Ma: Erkennungsmarke, nummer van de gesneuvelde op de troepenlijst. Dit is het nummer na de graad van de gesneuvelde.
 • Ers : Ersatz, vervanging, reserve
 • FEB: Felderzatsbataillon, reservebataljon van de veldtroepen.
 • Feldwebel: Sergeant, wachtmeester.
 • Feldl: Feldlazarett, veldhospitaal.
 • FLAK: Flieger Abwehrkanone, luchtdoelartillerie.
 • Fla: Flieger Abwehr, meestal luchtdoelmitrailleurs en gemotoriseerd.
 • Gefr: Gefreiter, soldaat 1e klas, korporaal.
 • Hptm: Hauptmann, kapitein.
 • ID: Infanteriedivisie, bestond op zijn beurt uit een aantal ID.
 • IR: Infanterieregiment, bestond uit een aantal Bataljons met elk een aantal compagnies. De Compagnie is het cijfers soms aanwezig voor IR
 • JEB: Jäger Ersatz Batallion, reservebataljon van de jagers.
 • Kan: Kanonier, kanonier.
 • Kdo: Kommando.
 • Kdr:
 • Kp = Kompanie, Compagnie
 • Lt: Leutnant, 2e luitenant.
 • LNR: Lüftnachrichten, luchtafweer
 • Luftn. Rgt:
 • MG Btl: Machinengewehr Battaillon, bataljon zware machinegeweren.
 • Na Abt : Nachrichten Abteilung, transmissietroepen
 • Na Kp : Nachrichten Kompanie, transmissie Compagnie
 • Na Zg : Nachtrichten Zerstörungsgeswader, transmissie escadron dat zich diende te bekomeren over het verstoren van Duitse berichten naar geallieerden toe.
 • Oblt: Oberleutnant, 1e luitenant.
 • Ofeldwebel: Oberfeldwebel, Sergeant Majoor, opperwachtmeester.
 • Off: Officier, Officier.
 • Ogefr: Obergefreiter, korporaal 1e klas..
 • Okan: Oberkanonier, korporaal kanonier.
 • Opi: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Opion: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Oschütze: Oberschütze, soldaat 1e klas. Qua rang nog iets lager dan korporaal (Gefreiter)
 • Pionier: Geniesoldaat
 • Pi Btl: Pionier Bataillon, geniebataljon.
 • Pz Abw: Panzer Abwehr, antitank afdeling.
 • Pz Jäg: Panzer Jäger, bemanning van pantservoertuigen.
 • Rdf Sch : Radfahrers Swhadron, Escadron wielrijders
 • Reiter: cavalerist, ruiter.
 • Reiter Swd: Reiter Schwadron, Escadron ruiters
 • Schütze: schutter, Infanterist, laagste rang van soldaat.
 • San Gefr: Sanitäts Gefreiter, soldaat in de medische dienst.
 • San Sold: Sanitäts Soldat, dienstplichtige in de medische dienst.
 • San Uffz: Sanitäts Unterofficier, onderofficier in de medische dienst.
 • Schütze: soldaat
 • Schtz LK:
 • Sold: soldat, dienstplichtige soldaat.
 • Stab: Staf.
 • Stabfeldwebel: Staf Sergeant-Majoor, opperwachtmeester.
 • T.P.G.: Tête de Pont de Gand, Bruggenhoofd Gent.
 • Uffz: Unterofficier, Onderofficier.
 • Wm: Wachtmeister, wachtmeester.

Aanvullingen op deze lijst, blijven zeker ook altijd welkom op info@bunkergordel.be. De lijst zal zeker nog aangevuld worden op basis van nog beschikbare bijkomende info in de toekomst.