gesneuvelde duitse soldaat

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling (oa Bruggenhoofd Gent).

Hieronder vindt u voorlopig sterk onvolledige lijst van de Duitse gesneuvelden bij de strijd om de Scheldestelling, waar dus ook de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent deel van uitmaakte.

Lijst van reeds in DETAIL verwerkte Duitse gesneuvelden op basis van opzoekingen op www.ancestry.com - opgedeeld per regio.

De onderstaande lijst van reeds verwerkte namen uit de detailfiches bevat ondertussen alle gevonden namen beginnend met A tot en met D.

Dit komt intern neer op reeds 233 in detail nagekeken namen, 96 geseponeerde namen (omdat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de Scheldestelling, vaak maar achteraf vastgesteld).

Er zijn op dit moment nog 2164 fiches te verwerken in een vervolg van dit titanenwerk. Als je dit wat grondig wenst te doen zoals hieronder voor dit gedeelte al gedaan, heb je vlot doorgewerkt als je er in slaagt op een uurt tijd een 5 a 10 tal gesneuvelden te verwerken.

Duitsers gesneuveld aan de Schelde nabij Tournai

Voorlopig 23 gekende gesneuvelden

  Naam Voornaam rang ID     Details Geboorteplaats Geboren plaats overlijden Gestorven oorzaak overlijden Grafinfo Lommel  
                            Blok Graf
1 Albrecht Kurt Gren   3 IR51   Merschütz Liegnitz (Heden Poolse Legnica) 8/06/1910 Vaulx lez Tournai 21/05/1940 gesneuveld door mitrailleurkogel veldgraf in tuin kasteel te Vaulx lez Tournai.
29-11-1940 verhuisd naar kerkhof Antoing
   
2 Audritzki Alfons Oschütze   5 IR61   Radibor - Bautzen 27/04/1916 Tournai 21/05/1940 gesneuveld door mitrailleurkogel 3 dubbel veldgraf tussen Kain en Tournai langs de zuidkant van de Schelde.
Op 4-3-1941 overgebracht naar kerkhof van Tournai Graf 30
   
3 Apelt Karl Gefr   12 IR51   Tschirn - Tonhain 26/07/1910 Leuze 22/05/1940 In Feldlazaret 35 in Leuze overleden aan de verwondingen van een mitrailleurkogel in de borst of granaatsplinter in de hals. 12e Duitse graf op het kerkhof van Leuze    
4 Arndt Hans Ogefr     IR61 R Zug onleesbaar 26/10/1919 Hertain (bij Tournai) 23/05/1940   Veldgraf langs weg Tournai-Lille, 100 m voor kruising met weg Hortain-Lamain    
5 Baumgartingen Friedrich San Sold   1 San Komp 18   Linz an der Donau (Oostenrijk) 31/05/1906 Tournai 21/05/1940 schot door de longen kerkhof Antoing graf 41    
6 Behringer Wilhelm Ogefr   3 IR34   Wiesbaden 16/03/1916 Vaulx lez Tournai 22/05/1940 gesneuveld door een kogel veldgraf in kasteelpark van Vaux lez Tournai.
Overgebracht naar kerkhof Antoing graf 66
   
7 Besser  Fritz Martin Gefr   12 IR51   Weisswasser 2/06/1907 Tournai - (+) Gaurain Ramecroix 21/05/1940 zwaar gewond door artilleriegranaat en in veldlazaret 18 overleden aan zijn eerder opgelopen verwondingen veldgraf 60 in tuin in Gaurain Ramecroix.
Overgebracht naar kerkhof Antoing graf 148
   
8 Bieh Gustav Oschütze   10 IR51   Bleichenau (heden Biata Gizycka - Polen) 23/04/1910 Tournai 21/05/1940 mitrailleurkogel in het hoofd veldgraf in kasteelpark 2 km zuidelijk van Tournai.
Op 18-4-1941 overgebracht naar kerkhof Antoing
   
9 Blazek Heinz Uffz   10 IR51   onleesbaar 13/08/1918 Tournai 20/05/1940 kogel in de borst veldgraf bij kruispunt op de weg Tournai - Leuze    
10 Bochnia Wilhelm Gren   5 IR51   Richtersdorf (Heden: Wojtowa Wies - Polen) 2/05/1917 Tournai 20/05/1940 gesneuveld door een kogel veldgraf 65m noordoostelijk van de spoorwegbrug van de lijn Tournai-Lille over de Schelde.
Overgebracht naar kerkhof van Tournai graf 28
   
11 Bonkosch Alfons Gefr   3 IR18   Ehrenfeld - Koln 6/10/1917 Vaulx lez Tournai 21/05/1940   veldgraf noordelijk Vaulx lez Tournai langs weg Leuze - Tournai.
Overgebracht naar kerhof Antoing graf 142
   
12 Bott Martin Gefr   7 IR62   Schliersee 18/05/1910 Kain bij Tournai 22/05/1940 gesneuveld aan de Schelde kerkhof Quartes bij Tournai    
13 Brusis
   of Brusins
Heinrig Schütze   12 IR473   Hemer - Iserlohner 12/12/1915 Tournai 23/05/1940 gesneuveld nabij een park in Tournai kerkhof Tournai graf 5    
14 Bühler Johann Schütze   9 IR61   Frankfurt am Main 15/01/1909 Kain bij Tournai 22/05/1940 gesneuveld door een artillerievoltreffer veldgraf aan oostkant van Kain.
Overgebracht naar kerkhof van Ramegnies Glin
   
15 Bühn Gunter Gren   2 IR51   Greiffenberg 1/06/1919 Vaulx lez Tournai 21/05/1940 gesneuveld door een artillerievoltreffer veldgraf te Vaux lez Tournai.
Overgebracht naar kerkhof Antoing graf 70
   
16 Bula Ernest Ofusilier   10 IR51   Hindenburg 15/09/1907 Vaulx lez Tournai 21/05/1940 gesneuveld door granaatscherven veldgraf in tuin kasteel op 2km zuidoostelijk van Tournai.
Op 8-3-1941 overgebracht naar kerkhof Antoing graf 140
   
17 Bungart Paul Uffz   12 IR473   Dortmund 27/07/1914 Tournai 23/05/1940   veldgraf in een park in Tournai    
18 Burgert Wilhelm Gefr   6 IR61   München 3/10/1920 Kain bij Tournai 20/05/1940 gesneuveld door een artillerievoltreffer veldgraf 100m van de Schelde nabij een kalkfabriek.
Overgebracht naar kerkhof Tournai graf 31
   
19 Dammann Herbert Gefr   6 AR 55   Sauensiek 19/11/1919 Leuze 21/05/1940   veldgraf langs weg Leuze-Tournai, km-paal 7,4km.    
20 Denk Franz Gefr   2 IR62   onleesbaar 27/12/1918 Kain bij Tournai 20/05/1940   veldgraf 1 km noordelijk van Tournai in de wijk La Tombe.
Op 30-3-1942 overgebracht naar kerkhof Ramegnies Glin graf 70
   
21 Dohnert Max Ogefr   11 IR51   Weissenfeld 23/10/1914 Vaulx lez Tournai 21/05/1940   veldgraf in kasteeltuin 2km zuidoostelijk van Tournai.
Op 25-11-1940 overgebracht naar kerkhof Antoing graf 45
   
22 Dorflinger Leo Oschütze   1 IR34   Häusern 7/02/1916 Vaulx lez Tournai 22/05/1940 gesneuveld door granaatscherven veldgraf in tuin kasteel Vaulx lez Tournai.
Overgebracht naar kerkhof Tournai graf 14
   
23 Durm Josef Ogefr   Stab IR109   Rastatt 23/03/1916 Vezon 22/05/1940 gesneuveld door artilleriescherven in de borst. veldgraf in Vezon noord.
Overgebracht naar kerkhof Antoing graf 25
   
                               

Het mag dus zeker duidelijk zijn dat het niet zo evident is, net zoals aan Belgische kant, deze lijsten volledig en correct te krijgen.

Mag het ook meteen duidelijk zijn dat de gesneuveldenaantallen aan Belgische en Duitse kant elkaar sterk zullen evenaard hebben. Allicht lagen de Duitse verliezen wegens het aanvallende karakter nog zeker de helft tot 3x hoger.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen uit bovenstaande tabellen.

 • AA: Aufklärungs-Abteilung, verkenningsafdeling.
 • AEA: Artillerie Ersatz Abteilung, reserve artillerie-eenheden
 • AR: Artillerieregiment. Bestond op zijn beurt uit een aantal Groepen (Romeinse cijfers voor AR), eventueel verder opgedeeld in Batterijen (gewone cijfers voor AR)
 • Art.Abt: Artillerie Abteilung, waren meestal specifieke zwaardere eenheden zoals bv Art Abt 735, een artillerie-afdeling was van zware 21cm mortieren.
 • AVT: vermoedelijk zware artillerie.
 • Bau Btl: Bau Battallion, onderdeel van genietroepen specifiek voor de bouw van grotere constructies.
 • Beob. Abt: Beobachter Abteilung, afdeling waarnemers voor de artillerie.
 • Erk. Ma: Erkennungsmarke, nummer van de gesneuvelde op de troepenlijst. Dit is het nummer na de graad van de gesneuvelde.
 • Ers : Ersatz, vervanging, reserve
 • FEB: Felderzatsbataillon, reservebataljon van de veldtroepen.
 • Feldwebel: Sergeant, wachtmeester.
 • Feldl: Feldlazarett, veldhospitaal.
 • FLAK: Flieger Abwehrkanone, luchtdoelartillerie.
 • Fla: Flieger Abwehr, meestal luchtdoelmitrailleurs en gemotoriseerd.
 • Gefr: Gefreiter, soldaat 1e klas, korporaal.
 • Hptm: Hauptmann, kapitein.
 • ID: Infanteriedivisie, bestond op zijn beurt uit een aantal ID.
 • IR: Infanterieregiment, bestond uit een aantal Bataljons met elk een aantal compagnies. De Compagnie is het cijfers soms aanwezig voor IR
 • JEB: Jäger Ersatz Batallion, reservebataljon van de jagers.
 • Kan: Kanonier, kanonier.
 • Kdo: Kommando.
 • Kdr:
 • Kp = Kompanie, Compagnie
 • Lt: Leutnant, 2e luitenant.
 • LNR: Lüftnachrichten, luchtafweer
 • Luftn. Rgt:
 • MG Btl: Machinengewehr Battaillon, bataljon zware machinegeweren.
 • Na Abt : Nachrichten Abteilung, transmissietroepen
 • Na Kp : Nachrichten Kompanie, transmissie Compagnie
 • Na Zg : Nachtrichten Zerstörungsgeswader, transmissie escadron dat zich diende te bekomeren over het verstoren van Duitse berichten naar geallieerden toe.
 • Oblt: Oberleutnant, 1e luitenant.
 • Ofeldwebel: Oberfeldwebel, Sergeant Majoor, opperwachtmeester.
 • Off: Officier, Officier.
 • Ogefr: Obergefreiter, korporaal 1e klas..
 • Okan: Oberkanonier, korporaal kanonier.
 • Opi: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Opion: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Oschütze: Oberschütze, soldaat 1e klas. Qua rang nog iets lager dan korporaal (Gefreiter)
 • Pionier: Geniesoldaat
 • Pi Btl: Pionier Bataillon, geniebataljon.
 • Pz Abw: Panzer Abwehr, antitank afdeling.
 • Pz Jäg: Panzer Jäger, bemanning van pantservoertuigen.
 • Rdf Sch : Radfahrers Swhadron, Escadron wielrijders
 • Reiter: cavalerist, ruiter.
 • Reiter Swd: Reiter Schwadron, Escadron ruiters
 • Schütze: schutter, Infanterist, laagste rang van soldaat.
 • San Gefr: Sanitäts Gefreiter, soldaat in de medische dienst.
 • San Sold: Sanitäts Soldat, dienstplichtige in de medische dienst.
 • San Uffz: Sanitäts Unterofficier, onderofficier in de medische dienst.
 • Schütze: soldaat
 • Schtz LK:
 • Sold: soldat, dienstplichtige soldaat.
 • Stab: Staf.
 • Stabfeldwebel: Staf Sergeant-Majoor, opperwachtmeester.
 • T.P.G.: Tête de Pont de Gand, Bruggenhoofd Gent.
 • Uffz: Unterofficier, Onderofficier.
 • Wm: Wachtmeister, wachtmeester.

Aanvullingen op deze lijst, blijven zeker ook altijd welkom op info@bunkergordel.be. De lijst zal zeker nog aangevuld worden op basis van nog beschikbare bijkomende info in de toekomst.