gesneuvelde duitse soldaat

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling (oa Bruggenhoofd Gent).

Hieronder vindt u voorlopig sterk onvolledige lijst van de Duitse gesneuvelden bij de strijd om de Scheldestelling, waar dus ook de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent deel van uitmaakte.

Lijst van reeds in DETAIL verwerkte Duitse gesneuvelden op basis van opzoekingen op www.ancestry.com - opgedeeld per regio.

De onderstaande lijst van reeds verwerkte namen uit de detailfiches bevat ondertussen alle gevonden namen beginnend met A tot en met D.

Dit komt intern neer op reeds 233 in detail nagekeken namen, 96 geseponeerde namen (omdat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de Scheldestelling, vaak maar achteraf vastgesteld).

Er zijn op dit moment nog 2164 fiches te verwerken in een vervolg van dit titanenwerk. Als je dit wat grondig wenst te doen zoals hieronder voor dit gedeelte al gedaan, heb je vlot doorgewerkt als je er in slaagt op een uurt tijd een 5 a 10 tal gesneuvelden te verwerken.

Duitsers gesneuveld aan de Schelde nabij Pecq

Voorlopig 10 gekende gesneuvelden

  Naam Voornaam rang ID     Details Geboorteplaats Geboren plaats overlijden Gestorven oorzaak overlijden Grafinfo Lommel  
                            Blok Graf
1 Ahrendt  Karl Gefr   2 IR82   Mingerode - Duderstadt 26/04/1916 Herinnes Pecq 21/05/1940 gesneuveld door granaatscherven in de rug veldgraf 1800m zuidwestelijk van de kerk van Herinnes  langs de Schelde.
29-4-1942 verhuisd naar kerkhof Herinnes.
04-07-1942 nogmaals verhuisd naar kerkhof van Tournai
   
2 Becker  Kurt Schütze ID18 5 IR12   Posen 9/10/1897 Obigies 21/05/1940 gesneuveld door kogel in het hoofd. verzamelgraf langs baan Tournai - Renaix 800m noordelijk van Léaucourt aan de Schelde. Was graf 13. 37 142
3 Bischoff  Heinz Oschütze Stab  III IR82   Gotha 25/10/1920 Herinnes Pecq 21/05/1940 gesneuveld bij artilleriebeschieting veldgraf langs de straat 150m verwijderd van de Schelde.
Op 10-8-1942 overgebracht naar het kerkhof van Antoing graf 348
   
4 Blume Heinz Uffz   3 Pz Jag Abt 31   Hannover 31/10/1918 Herinnes Pecq 21/05/1940 gesneuveld door een kogel door het hart kerkhof Herrines    
5 Bode Gustav Oschütze   10 IR82   Hillesheim 18/05/1913 Pecq 22/05/1940 gesneuveld door een kogel in het hoofd veldgraf 120m zuidelijk van Scheldebrug.
Overgebracht naar kerkhof Herrines graf 22.
Op 22-8-1942 nog eens verhuisd naar kerkhof Antoing graf 344
   
6 Bormann Rudi Gefr   14 IR12   Hasselfelde 28/03/1917 Renaix (laz) 23/05/1940 zwaar gewond aan bovenbeen door een artilleriegranaat en in lazaret 14 Renaix aan eerder opgelopen verwondingen overleden. Ehrenfriedhof Renaix graf 162    
7 Breustedt Willi Unteroffizier   12 IR12   Wernigerode 9/09/1914 Obigies 21/05/1940 Gesneuveld door artilleriegranaat nabij de Schelde te Obigies veldgraf te Obigies in  de tuin van een woning in de Rue de Tourelle nr 1.
Overgebracht naar kerkhof Ramegnies Chin (bij Tournai) graf 39
   
8 Bundke Hermann Oschütze   9 IR82   Posen (huidige Poznan - Polen) 30/11/1911 Pecq 21/05/1940 gesneuveld door een kogel in het hoofd veldgraf 100m oostelijk van de Scheldebrug in de straat naar het station.
Overgebracht naar kerkhof van Antoing
   
9 Bungers Willi Schütze   5 IR12   Poritz - Stendal 25/01/1914 Obigies 21/05/1940 gesneuveld door een kogel verzamelgraf langs baan Tournai - Renaix 800m noordelijk van Léaucourt aan de Schelde.    
10 Cinotzki Albert Oschütze   5 IR12   Dortmund 13/09/1917 Obigies 21/05/1940 gesneuveld aan de Schelde veldgraf langs de spoorlijn Tournai-Renaix 800m westelijk van station Leaucourt    
                               

Het mag dus zeker duidelijk zijn dat het niet zo evident is, net zoals aan Belgische kant, deze lijsten volledig en correct te krijgen.

Mag het ook meteen duidelijk zijn dat de gesneuveldenaantallen aan Belgische en Duitse kant elkaar sterk zullen evenaard hebben. Allicht lagen de Duitse verliezen wegens het aanvallende karakter nog zeker de helft tot 3x hoger.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen uit bovenstaande tabellen.

 • AA: Aufklärungs-Abteilung, verkenningsafdeling.
 • AEA: Artillerie Ersatz Abteilung, reserve artillerie-eenheden
 • AR: Artillerieregiment. Bestond op zijn beurt uit een aantal Groepen (Romeinse cijfers voor AR), eventueel verder opgedeeld in Batterijen (gewone cijfers voor AR)
 • Art.Abt: Artillerie Abteilung, waren meestal specifieke zwaardere eenheden zoals bv Art Abt 735, een artillerie-afdeling was van zware 21cm mortieren.
 • AVT: vermoedelijk zware artillerie.
 • Bau Btl: Bau Battallion, onderdeel van genietroepen specifiek voor de bouw van grotere constructies.
 • Beob. Abt: Beobachter Abteilung, afdeling waarnemers voor de artillerie.
 • Erk. Ma: Erkennungsmarke, nummer van de gesneuvelde op de troepenlijst. Dit is het nummer na de graad van de gesneuvelde.
 • Ers : Ersatz, vervanging, reserve
 • FEB: Felderzatsbataillon, reservebataljon van de veldtroepen.
 • Feldwebel: Sergeant, wachtmeester.
 • Feldl: Feldlazarett, veldhospitaal.
 • FLAK: Flieger Abwehrkanone, luchtdoelartillerie.
 • Fla: Flieger Abwehr, meestal luchtdoelmitrailleurs en gemotoriseerd.
 • Gefr: Gefreiter, soldaat 1e klas, korporaal.
 • Hptm: Hauptmann, kapitein.
 • ID: Infanteriedivisie, bestond op zijn beurt uit een aantal ID.
 • IR: Infanterieregiment, bestond uit een aantal Bataljons met elk een aantal compagnies. De Compagnie is het cijfers soms aanwezig voor IR
 • JEB: Jäger Ersatz Batallion, reservebataljon van de jagers.
 • Kan: Kanonier, kanonier.
 • Kdo: Kommando.
 • Kdr:
 • Kp = Kompanie, Compagnie
 • Lt: Leutnant, 2e luitenant.
 • LNR: Lüftnachrichten, luchtafweer
 • Luftn. Rgt:
 • MG Btl: Machinengewehr Battaillon, bataljon zware machinegeweren.
 • Na Abt : Nachrichten Abteilung, transmissietroepen
 • Na Kp : Nachrichten Kompanie, transmissie Compagnie
 • Na Zg : Nachtrichten Zerstörungsgeswader, transmissie escadron dat zich diende te bekomeren over het verstoren van Duitse berichten naar geallieerden toe.
 • Oblt: Oberleutnant, 1e luitenant.
 • Ofeldwebel: Oberfeldwebel, Sergeant Majoor, opperwachtmeester.
 • Off: Officier, Officier.
 • Ogefr: Obergefreiter, korporaal 1e klas..
 • Okan: Oberkanonier, korporaal kanonier.
 • Opi: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Opion: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Oschütze: Oberschütze, soldaat 1e klas. Qua rang nog iets lager dan korporaal (Gefreiter)
 • Pionier: Geniesoldaat
 • Pi Btl: Pionier Bataillon, geniebataljon.
 • Pz Abw: Panzer Abwehr, antitank afdeling.
 • Pz Jäg: Panzer Jäger, bemanning van pantservoertuigen.
 • Rdf Sch : Radfahrers Swhadron, Escadron wielrijders
 • Reiter: cavalerist, ruiter.
 • Reiter Swd: Reiter Schwadron, Escadron ruiters
 • Schütze: schutter, Infanterist, laagste rang van soldaat.
 • San Gefr: Sanitäts Gefreiter, soldaat in de medische dienst.
 • San Sold: Sanitäts Soldat, dienstplichtige in de medische dienst.
 • San Uffz: Sanitäts Unterofficier, onderofficier in de medische dienst.
 • Schütze: soldaat
 • Schtz LK:
 • Sold: soldat, dienstplichtige soldaat.
 • Stab: Staf.
 • Stabfeldwebel: Staf Sergeant-Majoor, opperwachtmeester.
 • T.P.G.: Tête de Pont de Gand, Bruggenhoofd Gent.
 • Uffz: Unterofficier, Onderofficier.
 • Wm: Wachtmeister, wachtmeester.

Aanvullingen op deze lijst, blijven zeker ook altijd welkom op info@bunkergordel.be. De lijst zal zeker nog aangevuld worden op basis van nog beschikbare bijkomende info in de toekomst.