gesneuvelde duitse soldaat
 

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling (oa Bruggenhoofd Gent).

Hieronder vindt u voorlopig sterk onvolledige lijst van de Duitse gesneuvelden bij de strijd om de Scheldestelling, waar dus ook de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent deel van uitmaakte.

Lijst van reeds in DETAIL verwerkte Duitse gesneuvelden op basis van opzoekingen op www.ancestry.com - opgedeeld per regio.

De onderstaande lijst van reeds verwerkte namen uit de detailfiches bevat ondertussen alle gevonden namen beginnend met A tot en met D.

Dit komt intern neer op reeds 233 in detail nagekeken namen, 96 geseponeerde namen (omdat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de Scheldestelling, vaak maar achteraf vastgesteld).

Er zijn op dit moment nog 2164 fiches te verwerken in een vervolg van dit titanenwerk. Als je dit wat grondig wenst te doen zoals hieronder voor dit gedeelte al gedaan, heb je vlot doorgewerkt als je er in slaagt op een uurt tijd een 5 a 10 tal gesneuvelden te verwerken.

Duitsers gesneuveld aan de Schelde nabij Meersche, Melden, Petegem en Oudenaarde

Dit is de zone waar de Scheldestelling werd gebroken

Voorlopig 16 gekende gesneuvelden

  Naam Voornaam rang ID     Details Geboorteplaats Geboren plaats overlijden Gestorven oorzaak overlijden Grafinfo Lommel  
                            Blok Graf
1 Andresen Christian Schütze   3 IR26   Wimmersbüll - Sudtondern 5/01/1913 Petegem 23/05/1940 kogel in buik en kop Verzamelgraf langs de Schelde tussen Oudenaarde en Zingem.
Op 19-11-1941 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix Graf 1174
   
2 Bartram Heinrich Gefr ID19 11 IR73   Hannover - Munden 11/12/1917 Meersche -
(+) Renaix (hosp)
20/05/1940 -
(+) 21/05/1940
Ter hoogte van Meersche zwaar gewond geraakt door inslaande obussen en de dag nadien in Veldlazaret 14 Renaix overleden aan eerder opgelopen verwondingen Ehrenfriedhof Renaix Graf 7    
3 Betsch Kurt Gefr   10 IR26   Altona - Hamburg 5/05/1916 Moregem 22/05/1940 gesneuveld bij eerste behouden bres over Schelde ten zuiden van Oudenaarde. veldgraf 500m zuidelijk van de kerk van Moregem op een heuvel.
Op 8-07-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 217.
   
4 Beyer Max Schütze   9 IR475   Rummelsburg 13/04/1915 Neerwelden - Oudenaarde 23/05/1940   veldgraf op grondgebied Mater - Oosse op boerderij Henri De Vos.
Op 22-01-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 207
   
5 Blom Gerhard Gefr   1 IR26   Lübbecke 7/10/1915 Petegem 22/05/1940   kerkhof Petegem graf 2.
Op 11-2-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 354
   
6 Bock Hans Christian     3 IR46   onleesbaar 11/03/1911 Petegem 22/05/1940   veldgraf op kouter te Petegem Dries 37 van landbouwer De Reijk E.
Op 13-8-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 322
   
7 Brommer  Fritz Schütze   1 IR26
   of IR46
  Barmstedt 15/01/1912 Petegem 22/05/1940   veldgraf op Petegem.
Op 27-1-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix
   
8 Bruhn Alfred Ofeldwb   9 IR26   Neumunster 20/09/1910 St Cornelis Horebeke (laz) 23/05/1940 in lazaret 2/30 St Cornelis Horebeke overleden aan een buikschot kerkhof St Cornelis Horebeke.
Op 11-9-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 389
   
9 Buchs Fritz Uffz   2 AR31   onleesbaar   Flobeque 22/05/1940 in lazaret 31 Flobeque overleden aan eerder opgelopen verwondingen kerkhof Flobeque.
Is overgebracht naar ander kerkhof, locatie onbekend.
   
10 Bunks Ludwig Schütze   1 IR26   Hollenau - Kiel 9/05/1914 Petegem 22/05/1940 gesneuveld door een artilleriegranaat veldgraf op wegel naar akker landbouwer Vrijs.
Op 5-12-1941 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix
   
11 Christiansen Peter Feldwb   1 IR26   Nubelfeld -
Flensburg
30/09/1913 Melden 21/05/1940 gesneuveld door een artilleriegranaat veldgraf te Melden op de Koppenberg.
Op 11-8-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 289
   
12 Christophersen Hans Uffz   1 IR26   Flensburg 25/08/1914 Renaix (laz) 23/05/1940 in lazaret 14 Renaix overleden aan een eerder door de longen gekregen kogel Ehrenfriedhof Renaix graf 11    
13 Claus Arthur Gefr   10 IR74   Magdeburg 15/05/1913 Oudenaarde 22/05/1940 gesneuveld nabij Oudenaarde Broekstraat door een borstschot veldgraf op Elsegem in wede landbouwer Frans De Tavernier.
Op 10-7-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 225
   
14 David August Schütze   9 IR26   Braunau - München 7/08/1917 Melden 21/05/1940 gesneuveld door kogel in het hoofd veldgraf nabij Melden Koppenberg.
Overgebracht naar Ehrenfriedhof Brussel Evere graf 154
   
15 Druwe Heinrich Ferdinand Oschütze   5 IR46   Heide - Neumunster 5/05/1916 Petegem 20/05/1940 gesneuveld door een kogel in de buik ten zuiden van Petegem veldgraf op een hooiweide van landbouwer Veys te Petegem.
Op 4-2-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 1241
   
16 Dunkelberg  Heinrich Schütze   1 IR26   Berlingerode 18/02/1911 Petegem 22/05/1940   kerkhof Petegem graf 4.
Op 21-10-1942 overgebracht naar Ehrenfriedhof Renaix graf 354
   
                               

Het mag dus zeker duidelijk zijn dat het niet zo evident is, net zoals aan Belgische kant, deze lijsten volledig en correct te krijgen.

Mag het ook meteen duidelijk zijn dat de gesneuveldenaantallen aan Belgische en Duitse kant elkaar sterk zullen evenaard hebben. Allicht lagen de Duitse verliezen wegens het aanvallende karakter nog zeker de helft tot 3x hoger.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen uit bovenstaande tabellen.

 • AA: Aufklärungs-Abteilung, verkenningsafdeling.
 • AEA: Artillerie Ersatz Abteilung, reserve artillerie-eenheden
 • AR: Artillerieregiment. Bestond op zijn beurt uit een aantal Groepen (Romeinse cijfers voor AR), eventueel verder opgedeeld in Batterijen (gewone cijfers voor AR)
 • Art.Abt: Artillerie Abteilung, waren meestal specifieke zwaardere eenheden zoals bv Art Abt 735, een artillerie-afdeling was van zware 21cm mortieren.
 • AVT: vermoedelijk zware artillerie.
 • Bau Btl: Bau Battallion, onderdeel van genietroepen specifiek voor de bouw van grotere constructies.
 • Beob. Abt: Beobachter Abteilung, afdeling waarnemers voor de artillerie.
 • Erk. Ma: Erkennungsmarke, nummer van de gesneuvelde op de troepenlijst. Dit is het nummer na de graad van de gesneuvelde.
 • Ers : Ersatz, vervanging, reserve
 • FEB: Felderzatsbataillon, reservebataljon van de veldtroepen.
 • Feldwebel: Sergeant, wachtmeester.
 • Feldl: Feldlazarett, veldhospitaal.
 • FLAK: Flieger Abwehrkanone, luchtdoelartillerie.
 • Fla: Flieger Abwehr, meestal luchtdoelmitrailleurs en gemotoriseerd.
 • Gefr: Gefreiter, soldaat 1e klas, korporaal.
 • Hptm: Hauptmann, kapitein.
 • ID: Infanteriedivisie, bestond op zijn beurt uit een aantal ID.
 • IR: Infanterieregiment, bestond uit een aantal Bataljons met elk een aantal compagnies. De Compagnie is het cijfers soms aanwezig voor IR
 • JEB: Jäger Ersatz Batallion, reservebataljon van de jagers.
 • Kan: Kanonier, kanonier.
 • Kdo: Kommando.
 • Kdr:
 • Kp = Kompanie, Compagnie
 • Lt: Leutnant, 2e luitenant.
 • LNR: Lüftnachrichten, luchtafweer
 • Luftn. Rgt:
 • MG Btl: Machinengewehr Battaillon, bataljon zware machinegeweren.
 • Na Abt : Nachrichten Abteilung, transmissietroepen
 • Na Kp : Nachrichten Kompanie, transmissie Compagnie
 • Na Zg : Nachtrichten Zerstörungsgeswader, transmissie escadron dat zich diende te bekomeren over het verstoren van Duitse berichten naar geallieerden toe.
 • Oblt: Oberleutnant, 1e luitenant.
 • Ofeldwebel: Oberfeldwebel, Sergeant Majoor, opperwachtmeester.
 • Off: Officier, Officier.
 • Ogefr: Obergefreiter, korporaal 1e klas..
 • Okan: Oberkanonier, korporaal kanonier.
 • Opi: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Opion: Oberpionier, korporaal bij de genietroepen.
 • Oschütze: Oberschütze, soldaat 1e klas. Qua rang nog iets lager dan korporaal (Gefreiter)
 • Pionier: Geniesoldaat
 • Pi Btl: Pionier Bataillon, geniebataljon.
 • Pz Abw: Panzer Abwehr, antitank afdeling.
 • Pz Jäg: Panzer Jäger, bemanning van pantservoertuigen.
 • Rdf Sch : Radfahrers Swhadron, Escadron wielrijders
 • Reiter: cavalerist, ruiter.
 • Reiter Swd: Reiter Schwadron, Escadron ruiters
 • Schütze: schutter, Infanterist, laagste rang van soldaat.
 • San Gefr: Sanitäts Gefreiter, soldaat in de medische dienst.
 • San Sold: Sanitäts Soldat, dienstplichtige in de medische dienst.
 • San Uffz: Sanitäts Unterofficier, onderofficier in de medische dienst.
 • Schütze: soldaat
 • Schtz LK:
 • Sold: soldat, dienstplichtige soldaat.
 • Stab: Staf.
 • Stabfeldwebel: Staf Sergeant-Majoor, opperwachtmeester.
 • T.P.G.: Tête de Pont de Gand, Bruggenhoofd Gent.
 • Uffz: Unterofficier, Onderofficier.
 • Wm: Wachtmeister, wachtmeester.

Aanvullingen op deze lijst, blijven zeker ook altijd welkom op info@bunkergordel.be. De lijst zal zeker nog aangevuld worden op basis van nog beschikbare bijkomende info in de toekomst.