gesneuvelde belgische soldaat

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Algemene samenvattende lijst van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens de 18 daagse veldtocht.

Hieronder vindt u een lijst, in de mate van de bekendheid, van Belgische soldaten die sneuvelden bij de 18-daagse veldtocht.

Er werd gepoogd de lijst zoveel mogelijk te ontdoen van fouten en dubbels. Er zullen echter zeker nog fouten en onvolledigheden inzitten. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebben bij de onderstaande informatie, mag u deze altijd doorgeven. Ze zullen periodiek en met plezier mee verwerkt worden op de website binnen redelijke termijn. Onderaan deze pagina vindt u ook steeds de laatste datum van aanpassen van de lijst. (mail gerust op info@bunkergordel.be).

Volgende zaken werden toegepast om dubbels te vermijden:

  • De achternamen werden (los van de voornamen) alfabetisch gerangschikt. Hierbij werd er geen rekening gehouden met spaties, speciale lettertekens, koppeltekens, ...
  • Letter Y en IJ werden altijd gerangschikt als IJ.
  • In het geval dat er namen zijn waarbij heden nog altijd twijfel bestaat over al dan niet mogelijks dubbel opgenomen, zijn deze schuin afgedrukt.
  • Bij namen met dubbele schrijfwijzes waarbij niet duidelijk is welke versie de juiste is, zijn beide alternatieven aangegeven die al terug gevonden zijn. In dit geval wordt voorrang gegeven aan de schrijfwijze op eventuele doodsprentjes.
  • Bij tegenstrijdige detailinfo wordt rekening gehouden met de meest betrouwbare bron en in geval van blijvende twijfel, beiden vermeld.

Namen vanaf DUA... tot en met DULz...

2160 0 Achternaam Voornaam Geboorteplaats Geboorte-
datum
Stamnr Gesneuveld te  Overleden Eenheid Onderindeling Rang-functie Meer detail overlijden
2161 1 DUBART Walter Tournai 22/05/1914 127/84732 Roeselare 24/05/1940 3e Jagers te Voet 1e Bat 2e Comp   allicht gesneuveld in de nabijheid van stellingen tussen Lendelede en Sint Eloois Winkel opgetrokken als reactie tegen de Duitse doorbraak over de leie te Kuurne
2162 2 DUBOIS Adolphe Namur 2/05/1919 110/89983 Lotenhulle 27/05/1940 1e Ardeense Jagers 1e Bat 2e Comp Soldaat gesneuveld bij  gevechten om de noordkant van Vinkt in handen te houden op Duitse infanteristen.
2163 3 DUBOIS Andre Forchies la Marche 27/11/1919 273/6106 Budingen 17/05/1940 2e Cyclisten 1e Bat 3e Comp   In hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen nabij de Demer/Getestelling
2164 4 DUBOIS Auguste Rochefort 22/07/1914 177/13141 Val Meer (bij Riemst) 10/05/1940 6e Genie     Omgekomen bij Genieopdrachten nabij het Albertkanaal in de zwaar bevochten zone tussen Eigenbilzen en Lixhe
2165 5 DUBOIS Ernest Anhee 7/10/1916 146/29411 Passendale 27/05/1940 4e Lansiers 1e Groep 1e Eskadron   Gesneuveld aan een laatste met 2000 goederenwagons opgeworpen anti-tankhindernis op de spoorlijn tussen Ieper en Roeselare.
2166 6 DUBOIS Georges Liege 4/06/1910 34584 Ursel 27/05/1940 7e Artillerie 2e Groep 6e Batterij Luitenant Gesneuveld nabij het Schipdonkkanaal. De 2e Groep gaf artilleriesteun aan de 23e Linie. Bij gevangenneming gedood door een geweerschot.
2167 7 DUBOIS Georges Fontaine 11/05/1914 146/28535 Retie -
(+) Melsele
14/05/1940 -
(+) 19/05/1940
15e I.D. Groep Wielrijders
1e Eskadron
Soldaat In hospitaal overleden aan verwondingen opgelopen te Retie aan Maas-Scheldekanaal waar het 1e Eskadron 1e Peloton mee vocht met de 3e Karabiniers
2168 8 DUBOIS Henri Jodoigne 20/01/1920 113/57826 Wielsbeke 26/05/1940 13e Linie     Gesneuveld bij  Duitse aanvallen op de stellingen van de 13e Linie in de poging de Leie over te steken
2169 9 DUBOIS Jean Bouffioulx 9/10/1910 272/10781 Oostende 27/05/1940 43e Linie 1e Bat 4e Comp   gesneuveld bij  Duitse aanvallen of Belgische tegenaanvallen langs de Spoorlijn Ieper-Roeselare
2170 10 DUBOIS Joseph       Isenbütel (DU) 22/01/1941       Op 20 januari 1941 vertrok vanuit Stalag 1 te Stablack (DU) een aantal treinen met Vlaamse krijgsgevangenen richting Antwerpen. Dit maakte deel uit van de fameuze Flamenpolitiek. Toen één van deze treinen met 20 wagons (totaal 1000 krijgsgevangenen) stilstond in het station van Isenbütel beukte er onverwacht een goederentrein op in geladen met bieten. De 4 laatste wagons van het gevangenentransport werden hierbij totaal vernield. Deze krijgsgevangen Belgische soldaat kwam hierbij om het leven. 
2171 11 DUBOIS Jules Courcelles 6/11/1912   Leuven 11/05/1940 6e Jagers te Voet 2e Bat 5e Comp Korporaal Omgekomen bij een tweede luchtaanval door de Duitse Luftwaffe op de stad Leuven.
2172 12 DUBOIS Leon Liege 16/02/1917 125/58137 Brugge 28/05/1940 1e Jagers te Voet 1e Bat 1e Comp   gezien de datum in een hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen
2173 13 DUBOIS Leonard     125/48520 Willemstad (NL) 30/05/1940 -
(+) 9/06/1940
7e Jagers te Voet   Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
2174 14 DUBOIS Louis Comblain au Pont 9/12/1917   Thines 16/05/1940 12e Linie 2e Bat 7e Comp   allicht gesneuveld bij los van de rest nog zijn Linie te proberen bijbenen
2175 15 DUBOIS Louis Sanvie? 29/10/1919 40640 Zwijndrecht -
(+) Sint Niklaas
19/05/1940 -
(+) 3/06/1940
2e Lansiers 2e Groep 5e Eskadron 1e Peloton   Zwaar gewond door een mitrailleurkogel bij poging Duitsers terug te dringen die te Zwijndrecht over de Schelde waren geraakt via de niet volledig  buiten gebruik gestelde Scheldetunnel. Daarna in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen.
2176 16 DUBOIS Lucien Grand Halleux 19/02/1912 101/80991 Bavikhove 24/05/1940 25e Linie     gesneuveld bij  Duitse aanvallen op hun stellingen bij de Leieslag. Op doodsprentje staat 22/05/1940 maar dit is weinig waarschijnlijk.
2177 17 DUBOIS Raoul Cuesmes 4/10/1913 125/52288 Oudenbosch (NL) 30/05/1940 -
(+) 31/05/1940
1e Ardeense Jagers 2e Bat 4e Comp Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
2178 18 DUBOIS Raymond Dour 4/07/1919 127/78626 Kuurne 24/05/1940 2e Grenswielrijders
(Brigade Grenswielrijders)
1e Bat 2e Comp   Bij gesamelijke poging met 12e Linie ingezet om alsnog verloren posities aan de Leie nabij Leiehoek (Kuurne) te heroveren op de Duitsers bij de slag om de Leie
2179 19 DUBOIS Roger Quevy le Petit 17/02/1917 177/13868 Bellem 27/05/1940 5e Genie 2e Comp   Mogelijks bij terugtrekken net zoals de 11e Genie ingehaald door de Duitsers.
2180 20 DUBOIS Victor Ham sur Sambre 22/03/1908 293/1918 Malonne 21/05/1940 RFN Fort Malonne   omgekomen bij de  artilleriebeschietingen op het fort van Malonne in de laatste uren voor de capitulatie van het fort
2180 20 DUBRELLE
   Zie DEBRULLE
Eloi           1e Jagers te Voet      
2181 21 DUBRULLE Marcel Sint Amandsberg 2/08/1914 151/38709 Ursel -
(+) Beernem (hosp)
26/05/1940 7e Artillerie 2e Groep 4e Batterij Wachtmeester Zwaar gewond nabij het Schipdonkkanaal. De 2e Groep gaf artilleriesteun aan de 23e Linie. Later in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen.
2182 22 DUBU Georges La Glanerie 4/12/1905 103/7444/1720 Bullange 10/05/1940 Rijkswacht      
2183 23 DUBUS Arthur Tournai 5/06/1920 262/319 Peuplingues (FR) 24/05/1940 31e Artillerie     Heel veel van de 31e Artillerie die een opleidings- en versterkingseenheid was voor de artillerie waren eeder naar Zuid Frankrijk gestuurd om daar hun opleiding te kunnen afwerken. Zij geraakten echter door de snelle Duitse doorbraak niet meer voorbij de regio Dunkerque (FR). Te Peuplinques (FR) werden heel wat Belgen gevangen genomen. Heel wat Belgen sneuvelden nog bij gevechten voorafgaand aan deze gevangenneming.
2184 24 DUCARME Felicien Jeumont (FR) 23/2/1889   Berck (FR) 12/06/1940 51e Linie (allicht)
ipv 25e Linie
    Behoorde allicht niet meer tot de 25e Linie maar tot de 51e Linie, het opleidingscentrum van onder andere de 25e Linie. Hij is mogelijks door uitputting omgekomen toen Belgische opleidingseenheden die eerder naar Frankrijk werden verplaatst om aan het oorlogsgeweld te kunnen onttrokken worden, bij het uitvoeren van grondwerken voor het Franse leger volledig aan hun lot overgelaten werden.
2185 25 DUCARME Robert Ecaussines d'Enghien 9/01/1903 275/242 Hulste (Harelbeke) 24/05/1940 25e Linie Stafcompagnie   gesneuveld bij  Duitse aanvallen op hun stellingen bij de Leieslag
2186 26 DUCARME Victor Courcelles 2/05/1914 289/7461 Riemst 10/05/1940 1e TTR (Transmissietroepen) 1e Comp Soldaat slachtoffer geworden van Duitse inval nabij het Albertkanaal waar 1e ID opgesteld was nabij Hasselt
2187 27 DUCATTEEUW Jules Beveren - Leie 1/03/1908 127/73654 Herent 14/05/1940 6e Jagers te Voet   Soldaat Omgekomen toen zijn mitrailleurpost aan de Tiensevest te Herent werd uitgeschakeld door de Duitsers
2188 28 DUCHATEAU Alfred Montignies sur Sambre 5/05/1913 280/4644 Vinkt 25/05/1940 15e Linie Stafcompagnie   Als levend schild gebruikt toen de Duitsers Vinkt binnentrokken dat zwaar werd verdedigd door Ardeense Jagers
2189 29 DUCHATEAU Francis Deinze 23/10/1913 102/80288
of 102/82288
Ronsele 26/05/1940 22e Linie 1e Bat 3e of 4e Comp Soldaat gesneuveld door een kogel in het hart tijdens tegenaanval om verloren posities aan Schipdonkkanaal te Oostwinkel opnieuw te proberen heroveren. Hij werd hierbij neergeschoten door een Duitse scherpschutter vanuit een boom die nog meerdere Belgen wist te doden tot hijzelf werd gedood.
2190 30 DUCHATEAU Joseph Wonck 11/06/1911 101/77822 Passendale 27/05/1940 31e Linie 1e Bat 4e Comp   gevallen bij laatste  Belgische weerstand tussen Zonnebeke, Passendale en Ieper
2191 31 DUCHATEAU Remy Etterbeek 27/01/1920 131/93686 Adegem 26/05/1940 1e Karabiniers 3e Bat 9e Comp Soldaat Gesneuveld bij stellingen achter het Schipdonkkanaal te Adegem wijk Akker waar deze eenheden met  Duitse aanvallen en artillerievuur te maken kregen.
2192 32 DUCHATELET Marcel Blandain 11/06/1906 127/70858 of
127/76858
Maastricht (NL) 21/05/1940 1e Grenswielrijders 1e Bat 2e Comp Soldaat Allicht in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwodingen
2193 33 DUCHENNE Maurits Bunsbeek 27/10/1901 166/6280 Poperinge 28/05/1940 TTR (Transmissietroepen)      
2194 34 DUEZ Jules Quaregnon 17/08/1918 252/1206 Destelbergen 11/05/1940 12e Jagers te Voet
ipv 3e Jagers te Voet
Stafcompagnie   De 12e Jagers te Voet was het opleidings- en versterkingregiment van de 3e, 6e en 9e Jagers te Voet. De trein die hen diende te transporteren van Doornik naar Kieldrecht (hun oorlogskantonnement) werd te Lochisti door de Luftwaffe gebombardeerd waardoor hij in 2 brak en nadien werd het puin nog bijkomend gemitrailleerd. Deze militair in opleiding kwam hierbij direct om het leven.
2195 35 DUEZ of
DUCY
Simon Warquignies 27/03/1913 125/53519 Lotenhulle 27/05/1940 4e Jagers te Voet 2e Bat 6e Comp   Omgekomen bij laatste weerstand aan een dwarsstelling op het Schipdonkkanaal na een Duitse doorbraak over de Leie in de nabijheid van originele stellingen van de 15 Linie
2196 36 DUFOING Emile Erpent 3/05/1917 113/55338 Narvik (Noorwegen) 28/05/1940 1e Grenswielrijders
(Brigade Grenswielrijders)
    Zeer onduidelijke locatie van sneuvelen voor deze soldaat
2197 37 DUFOSSEZ Etienne Sint Gillis 21/08/1914 37136 Herten (Borgloon) 10/05/1940 2e Luchtvaart 3e Groep 5e Smaldeel Luitenant-Piloot
(Fairey Fox)
 
2198 38 DUFOUR Jean Villers Saint Amand 27/10/1910   Montpellier (FR) 20/07/1940 40e TTR
(Opleidings- en versterkingseenheid)
2e Comp Soldaat in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen. Deze eenheid was op dat moment aan het doortrekken op Zuid Frankrijk
2199 39 DUFOUR Pierre Villefranche (FR) 25/01/1920 125/57017 Beauquesne (FR) 20/05/1940 Bataljon Grenswielrijders (Versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers)   Sergeant Maakte deel uit van het versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers. Bij gebrek aan treinen probeerden zij met de fiets vanaf Sint Gillis Waas via Moeskroen door te fietsen tot Amiens om dan verder door te trekken naar Zuid Frankrijk. Ter hoogte van Bois de Beaquesne geraakten zij echter ingehaald door de snel oprukkende Duitse troepen en amper bewapend trokken zij hier stelling tegen Duitse lichte pantzers. Van de in totaal 140 Cyclisten in opleiding  sneuvelden er hierbij 14 en geraakten er nog tientallen gewond.
2200 40 DUFRANE Porfyre Grand Reng 23/03/1914 146/285538
of 146/285638
Adegem 26/05/1940 15e I.D. Groep Wielrijders
1e Esc 2e Pel
Soldaat-
Trompetter
Gesneuveld toen hun eenheid in de bres werd gegooid voor de verdediging van verloren gegane posities aan het Schipdonkkanaal nabij Adegem in de Kallestraat ter hoogte van de Hoeve van Oost 
2201 41 DUFRASNE Victor Antwerpen 12/03/1920 106/6604 Tielt 22/05/1940 6e Linie 2e Bat 7e Comp Soldaat Allicht in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen gevechten om TPG
2202 42 DUHR Mathieu Köln (DU) 20/11/1901 103/74074 Schuifferskapelle 28/05/1940 GVCE (wachters van verkeerswegen en instellingen)      
2203 43 DUYCK Willy Hulste 12/11/1919 294/1869 Tournai 15/05/1940 2e DTCA (Luchtafweer) 11e Groep 31e Batterij   gesneuveld bij terugtrekken van Zellik naar Eggewaartskapelle (Veurne)
2204 44 DUYSENS Jean Battice 17/05/1914 112/84159 Wielsbeke 26/05/1940 21e Linie 4e Bat 15e Comp mortieren 76   gesneuveld bij de slag om de Leie
2205 45 DUYSINX Albert Laken 17/05/1920 176/17283 Genk 30/06/1940 8e Genie   Soldaat Na de capitulatie werd een gedeelte van de 8e Genie toegevoegd aan een Detachement ontmijners die her en der in het land na een summiere opleiding, Belgische mijnen en munitie dienden op te ruimen. Soldaat Duysinx kwam bij een dergelijke ontmijningstaak om het leven te Genk.
2206 46 DUYTSCHAEVER Albert Elsegem 15/09/1912 102/84306 Oostwinkel 26/05/1940 23e Linie 4e Bat 15e Comp mortieren 76 Sergeant omgekomen bij  Duitse aanvallen op de Belgische stellingen aan het Schipdonkkanaal te Oostwinkel nabij de hoeve van de familie Bauwens. Hij was getroffen door een mitrailleurkogel in het voorhoofd. Er is ter plaatse nog altijd een kapelletje opgericht door de ouders van de gesneuvelde op het erf.
2207 47 DUJACQUIER Lucien Abaix 21/09/1913 131/86557 Veldwezelt 10/05/1940 2e Karabiniers 2e Bat 6e Comp   Gesneuveld bij de Duitse aanval op het Albertkanaal ter hoogte van de brug van Veldwezelt. De 6e Comp stond in voor de directe bewaking van deze brug.
2208 48 DUJARDIN Albert Harelbeke 26/06/1910 103/78969 Deinze 29/05/1940 33e Linie 1e Bat 2e Comp   Allicht zwaar gewond bij Duitse artilleriebeschietingen op de stellingen van de 33/34e Linie aan het kanaal Gent-Terneuzen of bij het reeds verlaten van die stellingen. Later in hospitaal overleden aan zijn verwondingen.
2209 49 DUJARDIN Hector Onhaye 1/09/1914   Tielt -
(+) Aarsele
26/05/1940 41e Linie   Korporaal
-Brancardier
Allicht zwaar gewond toen hun reeds zwaar uitgedunde eenheid bij Tielt opnieuw onder vuur kwam te liggen. Allicht kort daarna in hospitaal aan zijn verwondingen overleden.
2210 50 DUJARDIN Joseph Liege 8/06/1920 290/7656 Eben Emael 11/05/1940 RFL Fort Eben-Emael Soldaat omgekomen bij het opwerpen van een versperring in de ondergrondse gangen naar kanonkazemat Maastricht 1 toen de bijhorende trappengallerij door een holle lading werd opgeblazen.
2211 51 DUKERS Marcel Jehay Bodegnee 4/07/1919 297/931 Temploux 12/05/1940 3e Ardeense Jagers 2e Bat 5e Comp Soldaat Omgekomen op een rustkantonnement  op weg om stelling te nemen op de lijn Wavre - Gembloux - Namur. De uitrustende soldaten werden uit de lucht opgemerkt door de Duitse Luftwaffe en massaal aangevallen.