schietgat schutterskuil te Zwijnaarde
 

De schutterskuil te Zwijnaarde (deel uitmakend van domein De Ghellinck te Zwijnaarde)

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De schutterskuil van het domein De Ghellinck te Zwijnaarde.

Het betreft hier een klein bunkertje. Het maakt deel uit van de meer in detail beschreven site van Domein De Ghellinck te Zwijnaarde. Het betreft, zoals meer in de titel omschreven, een schuttersput. Het bunkertje wordt door de archeologische dienst van het Stad Gent getypeerd als een kleine observatiebunker waarvan de bouwkenmerken typologisch zijn voor Westwall bunkers van voor 1942.

De wanden zijn van gewapend beton met een beperkte dikte van 65 cm. Dergelijke diktes moesten de structuur bestand maken tegen geweervuur, machinegeweervuur, strooivuur en licht vliegtuiggeschut.

Op het eerste zicht zijn er weinig sporen die er op wijzen dat men ooit gepoogd heeft het bunkertje specifiek aan het oog van omstaanders te ontrekken. Het betreft gewoon een betonnen beschermingsstructuur, niet echt bedoeld om zoveel mogelijk onopvallend in het terrein verdoken te zitten.

Links een foto van het bunkertje in de jaren 80 (Foto: Collectie Piet Dhanens-George Antheunis). Rechts een foto zoals het bunkertje heden nog zichtbaar is, totaal overwoekerd en verstopt onder de plantengroei.

Hieronder 4 fotootjes rondom het bunkertje zoals het ook zichtbaar is, verborgen tussen de klimop, vanop de N60.

Meermaals werd mij in de beginperiode van mijn opzoekingen rond "Tête de Pont de Gand - Bruggenhoofd Gent", gemeld dat ik een bunkertje vergeten was. Men bedoelde telkens dit kleine bunkertje te Zwijnaarde.

Het bunkertje heeft echter totaal niets te zien met de Gentse bunkerlinie en is zelfs van structuur en opbouw sterk verschillend. De muren zijn amper de helft van dikte van de wanden van de bunkers van Bruggenhoofd Gent. Het belangrijkste verschil zal dan zeker ook nog zijn dat dit wel degelijk een bunkertje is van Duitse origine en niet Belgisch zoals de bunkers van Bruggenhoofd Gent.

Achteraan het bunkertje vinden we het toegangssas. Zoals u kunt zien zit ook dit bunkertje praktisch half onder het maaiveld. Twee driehoekige scherfmuren beschermen de toegang. Mogelijks was de eigenlijke toegang afgedicht met één of twee metalen luiken.

Als we een glimp naar binnen werpen in het toegangssas, wordt al meteen duidelijk dat we flink en hoog schoeisel zullen mogen aantrekken om het degelijk te kunnen fotograferen. Er staat toch gemiddeld een dertigtal centimeters water in.

Het bunkertje meet maximaal 2,50 meter breed en 2 meter diep langs de binnenzijde. Het moet maximaal groot genoeg geweest zijn om een tweetal soldaten in te verstoppen.

Aan de voorzijde (parallel met de N60) bevinden zich bovenaan drie kijkgaten (sleuven). Deze sleuven zitten enerzijds in de beide hoeken links en rechts ingewerkt. Anderzijds zit er nog één in het midden vooraan.

Op lagere hoogte bevinden zich twee schietgaten. Voor het opstellen van een mitrailleur zijn ze waarschijnlijk te klein. Ook is daarvoor de ganse ruimte van het bunkertje allicht te beperkt. Het zijn dan ook volgens alle waarschijnlijkheid maar 2 schietgaten voor een geweer of mogelijks een lichtere handmitrailleur.

Een eerste van de twee schietgaten bevindt zich in de hoek linksvooraan, onder het linker kijkgat. Er bevindt zich nog een gelijkaardig schietgat op de linker zijkant in het midden.

Deze beide schietgaten zitten heden ten dage verborgen onder het maaiveld. Hierdoor is er aan de binnenkant reeds grond in het bunkertje binnen gelopen. De vuurrichting van de twee schietgaten is gericht op de N60 komende vanuit de richting van Eke. De kijkspleten kijken uit op beide richtingen van de N60 alsook in de richting van het kasteel "Het Nieuwgoed" aan de overkant van de steenweg.
Hierboven wat meer detail van de kijkspleten. Hieronder dan enkele details van de twee schietgaten, beiden met grond verspert.

Hieronder het zicht op de drie kijkspleten, van de buitenkant gezien. U ziet de kijkspleten respectievelijk van links naar rechts (van de voorkant gezien).

Van de buitenkant gezien geven de kijkspleten het uitzicht van gewone schietgaten. Alleen zijn de gaten aan de binnenkant allicht te beperkt om er projectielen door te kunnen afschieten.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

  • Komende uit de richting van Gent, volgt men de N60 richting Oudenaarde. Het bunkertje staat in dat geval op uw linker kant, juist voor een kouterslag die naar een boerderijtje leidt. Het bunkertje staat op de uithoek van een bos, juist achter een gracht naast de N60.
  • Komende uit de richting van Eke ligt het juist op de hoek rechts, achter de kouterslag naar een boerderijtje. Het ligt in dat geval maximaal 500 meter voor het kruispunt Hutsepot te Zwijnaarde.