Domein de Ghellinck te Zwijnaarde.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Wat rest er ons nog van het vroegere kasteeldomein De Ghellinck te Zwijnaarde?

In onderstaande reportage zal er gepoogd worden u een beeld te geven van het prachtige kasteeldomein dat "De Ghellinck" in Zwijnaarde ooit was. Oorlogsperikelen maakten echter drastisch een einde aan deze prachtige kasteelsite. Het terrein kreeg door de oorlog een stempel van een zwarte spot voor achtergebleven Duitse oorlogsmunitie. Via deze proberen we toch iets van de sluier rond deze site te doen oplichten.

Onderstaande stafkaart geeft een goed beeld van hoe de site er ooit moet hebben uitgezien in zijn glorieperiode.

Kasteelsite De Ghellinck te Zwijnaarde

De meeste mensen kennen de site enkel als een onbetreedbaar terrein, ontrokken aan het oog door een bakstenen muur langs de Hutsepotstraat en een kasteelgracht langs de Oude Steenweg.

Langs de Hutsepotstraat zijn er enkele toch vrij bekende gebouwen zichtbaar.

Rechtsboven een fotootje van de originele conciërgewoning bij het terrein. Hiernaast de originele vierkantshoeve bij het kasteel.

Er is een ingang tot de site via de vierkantshoeve. Deze ingang is er heden nog maar dit was echter niet de hoofdingang van de site.

De originele toegang van de toenmalige kasteelsite, ligt heden nog altijd naast de vroegere conciërgewoning bij de site langs de Hutsepotstraat.

Heden is het een vrij rommelige oprit voor voor dit gebouwtje. Niets verraadt nog zijn originele pracht en praal.

Hierbij alvast enkele (ondertussen vrij moeilijk te vinden) afbeeldingen van het reeds in 1945 zo goed als integraal afgebroken kasteel. (Foto's collectie familie De Goethals - De Mude). De eerste foto is allicht de oudste. Men kan zien dat het kasteel nog een beperkte verbouwing heeft gekend tussen de eerste en de tweede en derde foto. Op de rechter zijkant is voor het torentje een erker bijgebouwd.
Kasteel De Ghellinck te Zwijnaarde
Als we heden de lokatie van het kasteel wensen terug te vinden is dit het gemakkelijkst te doen via de Hutsepotstraat. Centraal in de straat, zijn een aantal van de witte paaltjes op de bakstenen muur omgevallen. Hier rechtop, aan de rand van het huidige bos, stond ooit het prachtige kasteel. De voorgevel lag parallel met de Hutsepotstraat.
De foto's hieronder geven een beeld van enkele nog aanwezige restanten van de vroegere toegang tot het kasteel. Veel is het niet maar het duidt wel op de vroegere aanwezigheid van het heden verdwenen kasteel. Het weiland waarop we kijken verbergt ook de vijver die grotendeels werd gedempt.
Uitstekend vanuit het bos in het weiland ziet men nog vrij duidelijk dit boogvormige restant van wat vermoedelijk ooit een soort terras was voor de toegang van het kasteel. In de kop van het bos zitten ook nog restanten van de omheiningspaaltjes aan de toegang.
Verborgen in de kop van het bos, dit kleine vijvertje dat heden volledig droog staat en origineel te vinden was voor de hoofdingang van het kasteel.
Veel indrukwekkender en duidelijk zichtbaar op de tweede foto van het intakte kasteel, zijn de indrukwekkende en nog zo goed als intakte uit arduin gehouwde leeuwen. Wat ik wel van in het begin merkwaardig vond en effectief ook op de foto's zie, is dat de beide leeuwen in de richting van het kasteel keken en niet naar de toegang. Meestal plaatst men toch dergelijke sculpturen alsof ze het domein bewaken.

Her en der vindt men in dit gedeelte van het bos dergelijke paaltjes en restanten van muurtjes terug. Ze zijn de nog weinig terug te vinden originele restanten van het mysterieus kasteel van Zwijnaarde.

Waar ooit het prachtige kasteel stond, is nu een vrij verwilderd jong bos (foto hieronder). Men kan de lokatie vrij eenvoudig van de rest van het bos onderscheiden doordat er geen reusachtige beuken staan op deze plek.

Wel merkwaardig is dat er nauwelijks puin terug te vinden is van het kasteel. Het is alsof het kasteel tot en met de laatste funderingen uit de grond werd verwijderd.

Ook de oude Plataan, wist de explosie en het verval van het kasteel niet te overleven. Hij is duidelijk zichtbaar op de oude foto's maar heden staat hij er zeer verweesd bij op de rand van waar ooit het prachtige kasteel stond.

De prachtige originele gracht in het bos geeft nog altijd een zeer fraai beeld. Het originele brugje wist ook de tand des tijds niet te overleven. Het brugdek zelf is naar het schijnt ooit met een ongeluk in de gracht beland en ondertussen verdwenen.

Verderop in het bos vindt men nog een merkwaardige bakstenen sokkel. Wat hier ooit heeft opgestaan of tot wat hij diende is totaal heden niet meer duidelijk.

Meer centraal in het bos nog een ooit fraai en heden in verval geraakte bakstenen sokkel met een fraaie oude vaas.

In de directe omgeving waar ooit het kasteel stond, vindt men ook nog deze zeer merkwaardige beuk terug. Hij helt enorm over, weg van de kant waar ooit het kasteel stond. Het is alsof de boom letterlijk op de vlucht is geslagen voor de agressie en de gigantische explosie die dit terrein ooit kende in de nacht van 1 september 1944.

Een ding is duidelijk. Dit terrein heeft zeker nog zijn laatste geheimen niet prijsgegeven. (Meer op deze link)

Alle bijkomende info en aanvullend fotomateriaal om bovenstaande reportages te vervolledigen blijven zeker bijkomend welkom op info@bunkergordel.be.

Voor het mogelijk maken van bovenstaande fotoreportage wil ik in elk geval onderstaande personen bedanken voor hun bereidwillige medewerking voor het organiseren van een rondleiding:

  • Graaf Jean Louis Goethals De Mude
  • Graaf Pierre Goethals De Mude

De gids van dienst die ons zeer waardevolle inlichtingen wist te verschaffen:

  • Baron Frédéric de Peñeranda de Franchimont

Routebeschrijving om het terrein terug te vinden.

Het terrein dat we hieronder bespreken was gelegen langs de Grote Steenweg Zuid, de Hutsepotstraat en de Eedstraat te Zwijnaarde. Het ligt dus heel kortbij de grote ovale rotonde de Hutsepot te Zwijnaarde.

Heden ten dage is de toegang tot het bos en originele kasteelsite verboden, enerzijds omdat het privé-eigendom betreft en daarnaast allicht om redenen die u hierboven al meermaals heeft kunnen lezen (risico op terugvinden van munitie). Probeer dit verbod dan ook na te leven. Indien echt gewenst, ziet u aan dit artikel dat bezoeken altijd wel geregeld kan worden.

Mocht u fotomateriaal wensen te gebruiken uit de reportage, mag u mij gerust altijd contacteren op info@bunkergordel.be.