Intern Bunkernummer
WK M 05
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Allicht 1
Type bunker
Allicht Kleine manschappenbunker - verschansing
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur lag als meest noordelijke van 2 allicht identieke kleine verschansingen op een van de 3-hoekige uitstulping juist noordelijk van de Sluisstraat aan het kruispunt met de Cantelmolinie.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (9++) op deze schets. Het betreft een van de structuren op de oostkant van Stützpunkt Haubtstrasse aan de noordkant van de Sluisstraat. Het is de meest noordelijke van 2 structuren op dit driehoekig uitstekend stukje terrein langs de Cantelmolinie. De voorgaande structuur (10++) KH M 32, is nog gelegen op grondgebied Knokke. De eerstevolgende structuur lag op ditzelfde driehoekige terreintje iets zuidelijker en is op dit plannetje aangeduid met (8++).

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Westkapelle, Sectie B, kadastraal perceel 53.1 (deels) - De bunker is nooit apart gekadastreerd geweest..

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Dit is een kadasterschets van de locatie waar deze structuur ooit zou moeten gestaan hebben noordelijk van de hoofdweg, de Sluisstraat die dus ook de Haubtstrasse zal geweest zijn waar dit Stützpunkt werd naar genoemd.

Op dit plannetje zie je ook meer links, onder de Sluisstraat de locatie van nog een van de weinige hier nog bestaande bunkers, namelijk de manschappenbunker WK M 03 aan de rand van het containerpark en hier gebouwde verbrandingsoven.

Kadasterschets detail

Dit is een kadasterschets met duidelijk het driehoekige terreintje noordelijk van de Sluisstraat.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Bij kleinere structuren als allicht hier een verschansing gebeurde dat meestal nog wel vrij vlot.
 • Heel vaak zijn ze ook dieper ingegraven om zo aan het zicht te onttrekken..
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreffen allicht de meest oostelijke gekende structuren van Stützpunkt Haubtstrasse aan de noordkant van de Sluisstraat. Aan deze noordkant moeten ooit alleen al zonder de structuren iets noordelijk nabij Greveningedijk mee te tellen, een 9-tal structuren gestaan hebben.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. In 1971 bestond allicht zijn iets noordelijkere variant nog. Deze zuidelijkere structuur was toen ook al verdwenen.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 5 structuren. 3 ervan lagen langs de Cantelmolinie. De hier besproken structuur is de meest zuidelijke van de 2 structuren onderaan aangeduid.

Meer achteruit nog de structuren WK M 08 (eveneens verdwenen) en WK M 03 (nog bestaande).

Zicht op het driehoekig terreintje. Het structuurtje moet ergens voorbij de knik van de hier nog amper een beekje breed zijnde waterloop Cantelmolinie, gelegen hebben.

 

Zicht op hetzelfde driehoekig terreintje. Het structuurtje moet ergens achteraan dit driehoekig terreintje gelegen hebben. Aan deze kant lag de 2e structuur WK M 06

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een klein manschappenverblijf dat gelijktijdig dus dienst deed als een kleine verschansing in de dijk.
 • Deze structuren staken in het algemeen beperkt boven de dijk uit zodat ze een bijkomende verschansing boden.
Structuur van het bunkertje:
 • Allicht kleine structuur met beperkte schuilruimte.
 • Volgens Duitse terminologie allicht een "Unterschlupf für ein Trupp".

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Allicht was het verdwenen structuurtje van dit type.

Dit is een op de linie tussen Knokke tot Fort Sint Donaas (Lapscheure) zeer courant voorkomend type bunkertje. (Schets: KLM)

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het is alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Het type schuilstructuur heeft 1 vrij zware betonnen zijde in vijandelijke richting. Ook de dakstructuur is nog vrij dik uitgevoerd. Voor de rest is er enkel een kleine schuilstructuur, geschikt voor een aantal gezeten personen of bv het opbergen van munitie. Dit zijn wat ze gaan bestempelen als Sitzbunker.
 • Aan de achterzijde waren er normaal ijzeren luiken om de toegang tot de structuren te kunnen afsluiten.
 • Dit impliceert in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur is opgetrokken.
 • Aan de buitenzijde ziet men heden van dit type structuren meestal enkel nog de bovenplaat omdat ze heel vaak totaal verdwijnen in de ondergrond door ophogen van het terrein of de dijken door de jaren heen.
 • Ook hier is die situatie zo
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Voorlopig geen info gekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 18
Volgende: WK M 06