Intern Bunkernummer
WK M 07
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur zou gelegen hebben nabij een nog altijd bestaande hoeve op de hoek van een V-vormige zuidelijke uitstulping van de Greveningedijk te Westkapelle.
 • Meest waarschijnlijke locatie, de kouter juist achter de huidige hoeveterreinen.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (31++) op deze schets. Het betreft de eerste achterliniebunker op grondgebied Westkapelle. Hij ligt volledig westelijk van Stützpunkt Haubtstrasse. Hij ligt echter bijna op de scheiding van 2 afdrukken van dit kaartje dat ik heb. De vorige achterliniebunker was (34++) KH M 38 langs de Hazegrasstraat op grondgebied Knokke.

De eerstvolgende achterliniebunker is (30++) WK M 12 langs de Bloelozedijk. Eveneens een structuur waar geen sporen meer van zijn te vinden.

De eerste manschappenbunkers liggen ter hoogte van de verbrandingsoven. De echte voorlijn achter de Cantelmolinie.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Hier is de exacte locatie meer dan twijfelachtig. Allicht moet het een van onderstaande 3 percelen geweest zijn:
  • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 375a (terrein tussen Grevelingedijk en de hoeve)
  • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 376c (de hoevegebouwen zelf)
  • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 377b/2 (perceel met achterterrein hoeve). Dit laatst is allicht de meest waarschijnlijke locatie.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

We kijken hier op een kadasterschets met als ondergrond een luchtfoto, daterend uit 2022. De respectievelijke hoeve ligt op de foto linksonder de knik in de zuidelijk van de Sluisstraat gelegen Grevelingedijk.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er geen enkel spoor meer van de structuur tenzij de hoeve hiervan nog sporen zou bevatten.
 • Een af en toe voorkomend restant zou in dit geval een mitrailleurpaal of iets dergelijks kunnen zijn.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de 1e achterliniebunker op grondgebied Westkapelle.
 • Mogelijks is deze structuur een van enkele bunkers te beschouwen als een Cluster Schapenbrug op de achterlijn.
 • Helaas zijn daar nog amper restanten van aanwezig op Westkapelle.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. Als je deze situatie uit 1971 vergelijkt met wat je anno 2022 nog terugvindt, zie je wel wat kleine verschillen. het is natuurlijk niet echt te garanderen dat dit dan de verdwenen bunker zou zijn.

Meest waarschijnlijk en mogelijks effectief de bunker is wat je volledig links achter de gebouwen van de hoeve ziet. De witte rechthoek op het achterterrein. Dit zou dan trouwens ook een logische locatie zijn omdat dit zicht gaf op het gebied tussen hoeve en voorlijn.

Actuele luchtfoto anno 2022

Dezelfde hoeve zoals uit de lucht gezien in 2022. (Foto: Google Earth)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Er is de nog bestaande manschappenbunker WK M 03 langs de Sluisstraat. Op dezelfde hoogte lag iets noordelijker allicht WK M 08. Dit waren beperkt achteruit geschoven manschappenbunkers op de voorlinie. De voorlinie lag ter hoogte van de Cantelmolinie, iets meer oostelijk.

Qua achterliniebunkers zie je hier nog KH M 37 en KH M 38, beiden grondgebied Knokke. Dan hebben we deze bunker WK M 07 en de volgende achterliniebunker WK M 12.

De hoeve waarbij de structuur zou gestaan hebben, bevindt zich aan de zuidkant van de Sluisstraat in een knik van de Grevelingedijk.

Ze ligt redelijk ver achteruit van de straat verwijderd.

Dit is hoe je de hoeve kan zien vanaf de weg Grevelingedijk. Aan deze kant zijn er niet echt zaken die wijzen op de aanwezigheid van een structuur.

Langs het veld aan de westkant, kan men de ganse zijkant bekijken. Ook hier is totaal niets meer zichtbaar van enige structuur.

Achterzijde van de gebouwen van de hoeve.

Heel merkwaardig, opnieuw een bleke plek op het terrein achter de huidige hoeveterreinen. Dit is exact de locatie waar op de oude luchtfoto uit 1971 nog de meest logische locatie voor deze structuur kan vastgesteld worden.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Bunker op de achterlijn tussen Stützpunkt Haubtstrasse en Stützpunkt Fort Sint Donaas.
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 02
Volgende: WK M 12