Intern Bunkernummer
WK M 08
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Allicht 2 toegangen, open gang en bunkerkamer
Type bunker
Allicht Manschappenbunker
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur lag meer achteruit op de eigenlijke voorlijn aan de oostkant van het steunpunt. Deze voorlijn lag ter hoogte van de Cantelmolinie. Een tweede lijn bevatte allicht de grotere manschappenbunkers met onder andere de manschappen om de kleinere verschansingen te bezetten.
 • Deze bunker moet ooit gelegen hebben nabij de Greveningedijk waar heden nog altijd een onverharde wegel start in noord - noordwestelijke richting.
 • Als je deze trouwens volgt kwam je vrij gemakkelijk bij de achterliniebunker KH M 38 op grondgebied Knokke.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (32++) op deze schets. Het betreft een van de structuren in tweede lijn op Stützpunkt Haubtstrasse aan de noordkant van de Sluisstraat. Allicht bestaat zijn gelijke aan de zuidkant van de Sluisstraat, nog altijd, namelijk de structuur WK M 03.

De meest nabijgelegen structuren zijn de structuren WK M 05 en WK M 06, respectievelijke structuren (9++) en (8++) op dit kaartje.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Westkapelle, Sectie B, kadastraal perceel 355a (deels) of 357 (deels). De bunker is nooit apart gekadastreerd geweest.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Dit is een kadasterschets van de locatie waar deze structuur ooit zou moeten gestaan hebben noordelijk van de hoofdweg, de Sluisstraat die dus ook de Haubtstrasse zal geweest zijn waar dit Stützpunkt werd naar genoemd.

De structuur moet tegen de bovenzijde van deze foto gelegen hebben. De voorlijn was ter hoogte van de Cantelmolinie rechts op de foto.

Kadasterschets detail

Dit is een kadasterschets met tussen de percelen B355a en B357 de onverharde wegel waarvan sprake.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Hoe deze bunker ooit werd verwijderd is onbekend.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft allicht een manschappenbunker op de noordkant van Stützpunkt Haubtstrasse. Aan deze noordkant moeten ooit alleen al zonder de structuren hier aan de Greveningedijk mee te tellen, een 9-tal structuren gestaan hebben.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. Ook in 1971 was er hier al niet echt nog veel van een structuur te vinden. Ook het witte bolletje rechts naast de kruising, zal allicht niet de bunker zijn.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 5 structuren. 3 ervan lagen langs de Cantelmolinie. De hier besproken structuur is de meer westelijke structuur WK M 08 (verdwenen). Hogerop lag allicht nog een kleinere verschansing, nog op grondgebied Knokke. Meer zuidelijk maar nog noordelijk van de Sluisstraat lagen tegen de Cantelmolinie nog 2 kleinere verschansingen WK M 05 en WK M 06.

Zuidelijk van de Sluisstraat ligt nog altijd een manschappenbunker WK M 03.

Zicht op de weg Greveningedijk, kijkende in de richting van de Cantelmolinie. Links zie je de vertrekkende onverharde wegel waar WK M 08 allicht ooit stond.

 

Detail van de locatie waar de structuur allicht ooit stond. De hoeve in de verte is trouwens deze waar ooit ook de achterliniestructuur KH M 38 stond (eveneens verdwenen)

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een manschappenstructuur zoals WK M 03 maar dit is maar een vermoeden.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend, enkel vermoedens.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend, enkel vermoedens.

Omschrijving van het bunkertje:

 • Voorlopig geen info gekend, enkel vermoedens.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Voorlopig geen info gekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 06
Volgende: WK M 03