Intern Bunkernummer
WK M 10
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Allicht 1
Type bunker
Allicht Kleine manschappenbunker - verschansing
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur lag als meest zuidelijke van 2 allicht identieke kleine verschansingen op een van de 3-hoekige uitstulping juist zuidelijk van de Sluisstraat aan het kruispunt met de Cantelmolinie.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (6++) op deze schets. Het betreft een van de structuren op de oostkant van Stützpunkt Haubtstrasse aan de zuidkant van de Sluisstraat. Het is de meest zuidelijke van 2 structuren op dit driehoekig uitstekend stukje terrein langs de Cantelmolinie. De voorgaande structuur langs deze zelfde Cantelmolinie is de structuur (7++) WK M 09 op ditzelfde driehoekige terrein. De eerstvolgende structuur ligt opnieuw nog zuidelijker langs dezelfde waterloop en is hier aangeuid als (5++) WK M 11.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 73.0p (deels) - De bunker is nooit apart gekadastreerd geweest.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Dit is een kadasterschets van de locatie waar deze structuur ooit zou moeten gestaan hebben zuidelijk van de hoofdweg, de Sluisstraat die dus ook de Haubtstrasse zal geweest zijn waar dit Stützpunkt werd naar genoemd.

Op dit plannetje zie je duidelijk de 2 driehoekige terreintjes, eentje noordelijk van de Sluisstraat met de verdwenen WK M 05 en WK M 06 en zuidelijk van de Sluisstraat een identieke situatie met WK M 09 en WK M 10. Beide structuren WK M 09 en WK M 10 maakten deel uit van hetzelfde kadastrale perceel D73.0p.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Bij kleinere structuren als allicht hier een verschansing gebeurde dat meestal nog wel vrij vlot.
 • Heel vaak zijn ze ook dieper ingegraven om zo aan het zicht te onttrekken.
 • Mogelijks is dat ook hier gebeurd.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreffen allicht de meest oostelijke gekende structuren van Stützpunkt Haubtstrasse aan de zuidkant van de Sluisstraat. Aan deze zuidkant moeten ooit alleen al een 10 tal structuren gestaan hebben. Van een 4-tal is totaal geen verdere info, laat staan detaillokatie gekend.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. In 1971 was ook voor dat zuidelijke terreintje geen enkel spoor meer te zien van de structuren die hier ooit zullen gestaan hebben.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Er is de nog bestaande manschappenbunker WK M 03.

Dan ligt er zuidelijk van de Cantelmolinie het koppeltje van allicht kleine manschappenbunkers - verschansingen WK M 09 en WK M 10.

Nog meer zuidelijk is er dan langs deze zelfde Cantelmolinie de bunker WK M 11 waar ik niet echt durf over melden welk type structuur dit zal geweest zijn.

Nog meer zuidelijk, nog altijd langs deze zelfde Cantelmolinie liggen nog altijd 2 manschappenbunkers WK M 01 en WK M 02 om zo aan te sluiten bij het Stützpunkt Fort Sint Donaas.

De volgende 2 structuren waren te zoeken tussen deze hier nog onverharde wegel langs de Cantelmolinie (overzijde Sluisstraat) op de linker kant achter deze woning.

Op de achtergrond diezelfde woning. Rechts het driehoekige perceel waarop dus eveneens allicht 2 van die kleine verschansingen - manschappen structuren stonden. Heden is alvast alles verdwenen.

Op het veld links achter die woning, kan je achteraan duidelijk een plek zien waar mogelijks ooit iets heeft gestaan of een structuur zou ingegraven kunnen zijn. Vaak toont zich dat later in mindere groei van gewassen en gras daarboven.

Zicht op de overzijde van hetzelfde driehoekig terreintje waar dus ook WK M 09 moet gestaan hebben.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een klein manschappenverblijf dat gelijktijdig dus dienst deed als een kleine verschansing in de dijk.
 • Deze structuren staken in het algemeen beperkt boven de dijk uit zodat ze een bijkomende verschansing boden.
Structuur van het bunkertje:
 • Allicht kleine structuur met beperkte schuilruimte.
 • Volgens Duitse terminologie allicht een "Unterschlupf für ein Trupp".

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Allicht was het verdwenen structuurtje van dit type.

Dit is een op de linie tussen Knokke tot Fort Sint Donaas (Lapscheure) zeer courant voorkomend type bunkertje. (Schets: KLM)

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het is alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Het type schuilstructuur heeft 1 vrij zware betonnen zijde in vijandelijke richting. Ook de dakstructuur is nog vrij dik uitgevoerd. Voor de rest is er enkel een kleine schuilstructuur, geschikt voor een aantal gezeten personen of bv het opbergen van munitie. Dit zijn wat ze gaan bestempelen als Sitzbunker.
 • Aan de achterzijde waren er normaal ijzeren luiken om de toegang tot de structuren te kunnen afsluiten.
 • Dit impliceert in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur is opgetrokken.
 • Aan de buitenzijde ziet men heden van dit type structuren meestal enkel nog de bovenplaat omdat ze heel vaak totaal verdwijnen in de ondergrond door ophogen van het terrein of de dijken door de jaren heen.
 • Ook hier is die situatie zo
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Voorlopig geen info gekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 09
Volgende: WK M 11