Intern Bunkernummer
WK M 11
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur lag noordwestelijk de kruising van de Roden Ossenstraat met de Cantelmolinie in de buurt waar deze afbuigt in noordoostelijke richting.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (5++) op deze schets. Het betreft een eerste van 3 verbindingsbunkers tussen Stützpunkt Haubtstrasse en Stützpunkt Fort Sint Donaas.aan de zuidkant van de Sluisstraat.

De voorgaande structuur langs deze zelfde Cantelmolinie is de structuur (6++) WK M 10 op een driehoekig terrein net voor de Sluisstraat. Op dit terreintje lagen allicht 2 gelijkaardige kleine veschansingen-manschappenbunkertjes. De eerstvolgende structuur ligt opnieuw nog zuidelijker langs dezelfde waterloop tussen Cantelmolinie en Sint Donaas en is hieronder aangeduid als structuur (4++) WK M 01. Dit betreft een manschappenbunker.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 730f (deels) - De bunker is nooit apart gekadastreerd geweest.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Dit is een kadasterschets van de locatie waar deze structuur ooit ergens zou moeten gestaan hebben. Allicht inde buurt waar de Cantelmolinie opnieuw wat meer afbuigt in noordelijke richting. Er is daar een vrij kale plek die allicht zal overeenstemmen met de vroegere locatie.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Bij kleinere structuren als allicht hier een verschansing gebeurde dat meestal nog wel vrij vlot.
 • Heel vaak zijn ze ook dieper ingegraven om zo aan het zicht te onttrekken.
 • Mogelijks is dat ook hier gebeurd.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de 1e van 3 tussenbunkers langs de Cantelmolinie tussen Stützpunkt Haubtstrasse en Stützpunkt Sint Donaas.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. In 1971, kon je ook al nergens nog een structuur terugvinden daar in de buurt.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Er is de nog bestaande manschappenbunker WK M 03.

Dan ligt er zuidelijk van de Cantelmolinie het koppeltje van allicht kleine manschappenbunkers - verschansingen WK M 09 en WK M 10.

Nog meer zuidelijk is er dan langs deze zelfde Cantelmolinie de bunker WK M 11 (deze structuur) waar ik niet echt durf over melden welk type structuur dit zal geweest zijn.

Nog meer zuidelijk, nog altijd langs deze zelfde Cantelmolinie liggen nog altijd 2 manschappenbunkers WK M 01 en WK M 02 om zo aan te sluiten bij het Stützpunkt Fort Sint Donaas.

De Roden Ossenstraat ter hoogte van de kruising met de Cantelmolinie. De structuur WK M 11 moet hier ergens op de rechter kant achter de waterloop gelegen hebben.

Blik op de zone waar hij ooit moet gestaan hebben.

Gelijkaardig beeld over het hek van de woning. Er valt totaal niets meer te bespeuren dat op deze structuur zou kunnen wijzen.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Verbindingsbunker tussen 2 Steunpunten
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 10
Volgende: WK M 01