Intern Bunkernummer
WK M 12
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur zou gelegen hebben langs de Bloelozedijk, een wegel tussen de Zwinvaartstraat en de Marouxdreef.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (30++) op deze schets. Het betreft een tweede achterliniebunker op grondgebied Westkapelle. Hij ligt zuidwestelijk van Stützpunkt Haubtstrasse. De vorige achterliniebunker was (31++) WK M 07 achteraan een hoeve langs de Grevelingedijk.

De eerstvolgende achterliniebunker is (29++) WK M 13 langs een dreef aan de zuidkant van de Marouxdreef. Eveneens een structuur waar geen sporen meer van zijn te vinden.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • De structuur moet allicht ooit op de gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 175d (terrein westkant U-vorm in de Bloelozedijk in het onverharde gedeelte.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

We kijken hier op een kadasterschets met als ondergrond een luchtfoto, daterend uit 2022. De structuur moet op het donkergroene perceel hebben gelegen links van de kronkeldende Bloelozedijk. Hij moet ongeveer rechtover de overgang van het groen-bruine en bruine veld gelegen aan de rechterkant van de dijk. De structuur zelf lag links van diezelfde dijk.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er geen enkel spoor meer terug te vinden van deze structuur.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de 2e achterliniebunker op grondgebied Westkapelle.
 • Mogelijks vormde hij samen met WK M 07 een kleine cluster op de achterlijn bij de Schapersbrug.
 • Helaas zijn er Westkapelle nog amper restanten van deze achterlijn terug te vinden.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. Als je deze situatie uit 1971 vergelijkt met wat je anno 2022 zijn er niet zo gigantisch veel verschillen te zien wat er allicht op wijst dat de structuur al vele jaren is verdwenen. Hij moet gelegen hebben tegenover de groene lijn tussen de 2 velden op de rechter kant.

Actuele luchtfoto anno 2022

Vrij actuele luchtfoto van deze locatie anno 2022. (Foto: Google Earth)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Er is de nog bestaande manschappenbunker WK M 03 langs de Sluisstraat. Op dezelfde hoogte lag iets noordelijker allicht WK M 08. Dit waren beperkt achteruit geschoven manschappenbunkers op de voorlinie. De voorlinie lag ter hoogte van de Cantelmolinie, iets meer oostelijk.

Qua achterliniebunkers zie je hier nog KH M 37 en KH M 38, beiden grondgebied Knokke. Dan hebben we de verdwenen bunkers WK M 07 en de volgende achterliniebunker WK M 12 (deze bunker).

Langs het nog verharde gedeelte van deze dijk kan je nog dit bordje vinden met meer uitleg over de naam van deze dijk. De naam Bloelozedijk zou vroeger ook nog Broodloze Dijk en Brolosedijk hebben genoemd en zou een naam hebben afgeleid van een vroegere lokale achternaam.

Komende van de Zwinvaartstraat wordt deze wegel onverhard voorbij een hoeve langs deze weg. Je dient nog enkele honderden meters door te gaan op het onverharde gedeelte om de exacte locatie terug te vinden.

Op de dijk bevindt zich dan ook nog eens een draadafsluiting die je als wandelaar via een sluisje kan passeren. De structuur lag nabij het boompje centraal op de foto.

De respectievelijke structuur lag achteraan dit hoger staande groen rechts (is een gracht).

Terugblik op de locatie waar de bunker ooit moet hebben gestaan. Er is alvast heden niets herkenbaar meer terug te vinden dat wijst op een ooit hier aanwezige bunker.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Bunker op de achterlijn tussen Stützpunkt Haubtstrasse en Stützpunkt Fort Sint Donaas..
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 07
Volgende: WK M 13