Intern Bunkernummer
WK M 14
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Allicht manschappenbunker
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur zou gelegen hebben op de aansluiting van een bijna in een cirkel opgesloten kouter die bijna enkel via een onverharde wegel en door de velden vanaf de Roden Ossenstraat te bereiken is.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (28++) op deze schets. Het betreft een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle die deel uitgemaakt zal hebben van de Cluster van structuren nabij de Roden Ossenhoeve. Hij ligt aan de westkant van dit steunpunt. De vorige achterliniebunker was (29++) WK M 13 aan de zuidkant van de Marouxdreef.

De eerstvolgende structuur is aangeduid met 2 vlaggetjes en een cijfer 6. Dit staat voor 2 structuren, namelijk de structuren WK M 04 en WK M 17.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • De structuur moet ooit op de gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel A6 of A5 nabij de aansluiting met A16a.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Hij moet dus letterlijk nabij de smalle doorgang vanaf de zuidkant vanaf de Roden Ossenstraat komende, naar de door een gracht ingesloten perceel gestaan hebben.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er geen enkel spoor meer terug te vinden van deze structuur.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle.
 • Hij valt te beschouwen als een van de structuren van de cluster Roden Ossenhoeve.
 • Helaas zijn er op Westkapelle nog amper restanten van deze achterlijn terug te vinden, dus ook jammer genoeg niets meer van deze ooit aanwezige cluster die zeker ooit een 5 tal structuren bevatte.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. Ook in 1971 was er dus al totaal geen spoor meer te bespeuren van een structuur die daar ooit zou gestaan hebben.

Actuele luchtfoto anno 2022

Vrij actuele luchtfoto van deze locatie anno 2022. (Foto: Google Earth)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Buiten WK M 12 volledig in de bovenhoek van de foto, behoorden allicht alle hier getoonde structuren tot de cluster Roden Ossenhoeve. De structuren WK M 13, WK M 14 (deze structuur) en WK M 15 waren allicht manschappenbunkers. Bij WK M 15 is daar nog een mitrailleurpaal van overgebleven. WK M 04 was een commando-telefoniebunker en WK M 17 een signaallampbunker.

Deze foto is genomen aan de overgang naar dit door een gracht omboorde kouter tussen Marouxdreef en Roden Ossenstraat. De structuur moet ergens midden van de foto, niet te ver van dit overgangspunt gestaan hebben.

Dit is een terugblik in de richting van de Roden Ossenhoeve op de achtergrond.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een manschappenbunker bij de cluster Roden Ossenhoeve op de achterlijn.
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 13
Volgende: WK M 04