Intern Bunkernummer
WK M 15
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Manschappenbunker met buitenopstelling voor mitrailleur
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur lag zuidelijk van de Roden Ossenstraat. Vanaf de hoeve dient u links op te gaan tot waar u op de rechter kant een lange onverharde wegel heeft voor een gracht. De locatie is enkele honderden meters verderop voorbij het uiteinde van deze wegel, op de daar gelegen weide.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (27++) op deze schets. Het betreft een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle die deel uitgemaakt zal hebben van de Cluster van structuren nabij de Roden Ossenhoeve. Hij ligt aan de westkant van dit steunpunt. De vorige structuren waren 2 stucturen aangeduid met een cijfer 6 en 2 vlaggetjes. Dit waren een commando- en telefoniebunker WK M 04 en een signaallampbunker WK M 17.

De volgende structuur WK M 16 is een eveneens totaal vermiste structuur aan de overzijde van de Hoekevaart die iets verderop aansluit met de Cantelmolinie.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • De structuur moet ooit op de gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 480 gestaan hebben. Heden staat er enkel nog een originele mitrailleurpaal.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

De structuur moet iets zuidelijker gezocht worden dan waar je heden in de noordoostelijke hoek van het weiland een spits ziet van een bruine kouter. Hij moet allicht ongeveer gezocht worden bij het 1e lichtere plekje ziet zuidelijk op het grasveld.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er van de structuur zelf geen spoor meer te vinden, enkel zijn ooit bij de structuur aanwezige mitrailleurpaal, kan nog terug gevonden worden wat in elk geval bevestigt dat er ooit een structuur geweest is.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle.
 • Hij valt te beschouwen als een van de structuren van de cluster Rode Ossenhoeve.
 • Helaas zijn er op Westkapelle nog amper restanten van deze achterlijn terug te vinden.
 • De mitrailleurpaal die nog terug te vinden is van deze eveneens verdwenen bunker, is letterlijk de enige nog visuele restant van de cluster Rode Ossenhoeve.

Luchtfoto's 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto's uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. Om aan te duiden hoe ver hij ooit van de Roden Ossenstraat stond verwijderd werd het opgedeeld in 2 foto's.

Bovenaan zie je de Rode Ossenhoeve en de Roden Ossenstraat.

Op de tweede luchtfoto is eveneens geen spoor meer van de structuur maar je ziet er nog net de bovenhoek van het grote weiland waar de structuur ooit zal gestaan hebben.

Actuele luchtfoto anno 2022

Vrij actuele luchtfoto van deze locatie anno 2022. (Foto: Google Earth)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Buiten WK M 12 volledig in de bovenhoek van de foto, behoorden allicht alle hier getoonde structuren tot de cluster Roden Ossenhoeve. De structuren WK M 13, WK M 14 en WK M 15 waren allicht manschappenbunkers. Bij WK M 15 (deze structuur) is daar nog een mitrailleurpaal van overgebleven. WK M 04 was een commando-telefoniebunker en WK M 17 een signaallampbunker.

Om de locatie te bereiken, dient u dus wel een kleine wandeling te doen, vertrekkend langs de onverharde wegel waar de eerder besproken gracht de Roden Ossenstraat kruist.

Het betreft dus wel een onverharde wegel van enkele honderden meters. De bomen die u op de achtergrond ziet, zijn de boorden van de Damse Vaart.

Op het uiteinde krijgt u dit hek te zien naar het respectievelijke weiland.

De bunker zelf moet hier ergens op de linker zijkant van dit weiland gelegen hebben

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Een manschappenbunker met bijhorende buitenopstelling voor een mitrailleur bij de cluster Rode Ossenhoeve op de achterlijn.
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet echt meer van toepassing voor deze bunker. Het enige dat nog wijst op zijn vroegere bestaan, is de achtergebleven mitrailleurpaal.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

Op de kale plek voorbij het hek moet de bunker ooit gestaan hebben.

Iets verder achteruit duikt dan deze nog originele mitrailleurpaal op.

Detail van de paal.

In de directe nabijheid zie je hier en daar wel nog betonpuin liggen die nog wel eens de verdwenen bunker gelinkt zou kunnen dienen te worden.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 17
Volgende: WK M 16