Intern Bunkernummer
WK M 16
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur zou gelegen hebben aan de zuidkant van Hoeksevaart.
 • Hij ligt op die manier ingesloten tussen Hoekse Vaart en de Damse Vaart.
 • Wel is het een locatie die zeker niet evident en vlot te bereiken is voor prospectie.
 • Hij moet ongeveer gelegen in een vrij lang weiland richting Hoekse Vaart, tegen de oostkant, waar van de westkant een dijklichaam doorloopt op dit weiland. Heden is daar een hek doorheen deze dijk.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met (26++) op deze schets. Het betreft een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle die de aansluiting zal hebben gemaakt tussen de cluster Rode Ossenhoeve en de Damse Vaart. De vorige achterliniebunker was (27++) WK M 15 en was de meest zuidelijke structuur van de cluster Rode Ossenhoeve.

De volgende achterliniebunker zal aan de overzijde van de Damse vaart te zoeken zijn op grondgebied Lapscheure en is daar aangeduid met (25++) La M 20, zuidelijk van de weg Fort Sint Donaas.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • De structuur moet ooit op de gemeente Westkapelle, Sectie A, kadastraal perceel 166 gelegen hebben.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

De structuur zal ongeveer gelegen hebben in het verlengde van de dijk die je op de schets van links komende ziet in de richting van de oostgrens van perceel A166.

Dit is ook in het weiland nog altijd een doorgestoken dijk. Daar moet de structuur ooit gestaan hebben.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er geen enkel spoor meer terug te vinden van deze structuur.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een achterliniebunker op grondgebied Westkapelle.
 • Hij valt te beschouwen als een tussenbunker tussen de cluster Rode Ossenhoeve en de Damse Vaart;

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971. Ook toen was er op het weiland al niets meer te zien. Op het weiland verder zitten nog wel zo enkele verdachte locaties maar deze hebben zo goed als zeker niets te zien met mogelijks verdwenen structuren.

Actuele luchtfoto anno 2022

Vrij actuele luchtfoto van deze locatie anno 2022. (Foto: Google Earth)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

In de zone tussen Hoekse Vaart en Damse Vaart is amper 1 locatie van een achterliniestructuur te vinden, deze structuur namelijk.

Om de respectievelijke locatie te proberen bereiken, werd te voet vanaf de hoofdweg richting Knokke in de richting van de eerste hoeve gestapt. Dit is een onverharde wegel in de richting van de hoeve die verder loopt naar de bedoelde velden. Je loopt dus letterlijk over het erf van deze hoeve. Mocht ik onbewust hierdoor over privédomein gegaan hebben, bij deze mijn excuses maar bij de prospectie kon ik daar niemand vaststellen om toelating te vragen..

Vervolg van deze wegel voorbij de hoeve.

Dit is reeds het weiland waarlangs de structuur verderop zou moeten gelegen hebben.

Verderop in het weiland, kom je aan een eerste hekje. De structuur lag in elk geval vederop waar je van linksaf een dijklichaam ziet komen over het weiland.

Aan een volgende hekje op de rechter kant, ben je aan die dijk. Daar dient de origineel locatie van deze verdwenen structuur gezocht te worden.

Detail van dit verhoogde dijkstuk hier.

Terugblik vanaf deze locatie. Links het 2e hek op uw rechter kant die ik vernoemde in de uitleg. De hoeve die we in het begin bij deze voettocht naar deze locatie zagen ligt ongeveer centraal op de foto. Het meest opvallende rode dak iets meer naar links, is al een 2e hoeve, gelegen langs de Damse Vaart.

Restanten van betonpuin die mogelijks wel nog eens van de verdwenen bunker zou kunnen komen.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Onbekend
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuur is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 15
Volgende: WK M 18