Intern Bunkernummer
WK M 17
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
1 geknikt toegangssas en 1 kamer voor de signaallamp
Type bunker
bunker voor een signaallamp
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker was gelegen nabij de huidige voorhoek van de loods rechts naast de oprit naar de Rode Ossenhoeve, komende van de gelijknamige Roden Ossenstraat. De hoek van de loods staat allicht zelfs deels op die locatie. Hij werd uiteindelijk afgebroken voor de bouw van deze loods.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart (boven): de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden. (Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is aangeduid met 2 vlagjes en een cijfer 6 op deze schets. Dit nummer zal echter 2 structuren omvatten, namelijk de structuren WK M 04 (commando- en telefoniebunker) en WK M 17 (bunker voor signaallamp - deze fiche) die beiden bij de Rode Ossenhoeve stonden. De vorige structuur op de achterlijn, eveneens onderdeel van de cluster Rode Ossenhoeve betreft dus de eerder vermelde Commando- en telefoniebunker WK M 04. De volgende structuur is dan de manschappenbunker (27++) WK M 15. Ook die structuur op zich is ondertussen verdwenen. Er is enkel nog een mitrailleurpaal van terug te vinden.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Westkapelle, Sectie D, kadastraal perceel 615 (gedeeltelijk) - de bunker heeft nooit een apart kadasternummer gehad en maakte van locatie dus deel uit van het perceel dat zo goed als gans de Rode Ossenhoeve indekt.

Kadasterschets detail en luchtfoto.

Deze actuele kadasterschets (anno 2022) toont de ganse Rode Ossenhoeve. Er zijn heden geen structuren meer te vinden van de linie bij de hoeve. De structuur WK M 17 stond op de rand van het perceel D615, nabij de rechter onderhoek van de loods rechts van de oprit van de hoeve.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Deze bunker is gesloopt en verdwenen rond 1985 voor de bouw van een nieuwe stal.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunkers stonden. Op deze luchtfoto van 1971 staan beide structuren nog op.

De structuur WK M 17 is met heel veel moeite ook nog te zien op de zuidoostelijke hoek van de onderste loods (tegen heel donkere veld zuidelijk van de hoeve.

De structuur WK M 04 staat juist zuidelijk tegen een onverharde noordelijk lopende wegel, zuidelijk van een loods.

De resolutie van de foto is sowieso klein om hier vlot de bunkers op te zien.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2022

Identiek zicht uit 2022, beide structuren zijn reeds verdwenen.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op deze luchtfoto zie je nog de locatie van in totaal 6 structuren.

Buiten WK M 12 volledig in de bovenhoek van de foto, behoorden allicht alle hier getoonde structuren tot de cluster Rode Ossenhoeve. De structuren WK M 13, WK M 14 en WK M 15 waren allicht manschappenbunkers. Bij WK M 15 is daar nog een mitrailleurpaal van overgebleven. WK M 04 was een commando-telefoniebunker en WK M 17 (deze fiche) een signaallampbunker.

Zicht op de stal rechts naast de oprit naar de Rode Ossenhoeve. Nabij de hoek vooraan rechts stond ooit deze bunker.

Exacte locatie waar de structuur ooit stond.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • De bunker bevond zich op de achterlijn van de Hollandstellung, centraal in een cluster die werd genoemd naar de Rode Ossenhoeve.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Het betreft een signaallampbunker. Dit was een type van bunker die courant werd gebouwd in de directe nabijheid van commandobunkers om op die manier soms moeilijk te bereiken andere bunkers in de directe omgeving te kunnen berichten via lichtsignalen. Deze gebruikten dan onderling een soort van morsecode met lichtsignalen.
Structuur van het bunkertje:
 • Dit type van structuren is ondanks zijn uitwendig vaak vrij grote uiterlijk, aan de binnenzijde zeer klein.
 • De binnenruimte was door de band amper 2.5 x 2.5 meter groot.
 • Daarnaast hadden deze structuren steeds een geknikt toegangssas.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Dit zijn 2 plannetjes van dergelijke bunkertjes voor het plaatsen van een signaallamp. De locatie en oriëntatie van de schijnwerpergaten was zeer specifiek van de locatie waar deze werd gebouwd omdat deze perfect gericht dienden te zijn op die specifieke andere structuren in de buurt. of een van deze plannetjes strookt met deze verdwenen structuur is dus een mysterie omdat er nog geen enkele foto is van opgedoken tot op heden van deze verdwenen bunker. (Schetsen: KLM - Brussel)

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het is alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceert in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur is opgetrokken.
 • Het geknikte toegangssas kwam uit in een enkele kamer met nogal wat afgronde binnenwanden.
 • Deze specifieke uitsparingen waren om de schijnwerper perfect te kunnen plaatsen voor de specifiek naar bepaalde structuren in de nabijheid.
 • Dat deze openingen niets te zien hadden met schietgaten mag ook blijken uit het feit dat ze vaak doorkruist waren aan de buitenzijde met wapeningsijzer om het van buitenaf beschadigen van de schijnwerper te proberen beperken.
 • Aan de buitenzijde heeft de bunker er allicht altijd uitgezien als een vrij kale betonnen blok.
 • Hij zat uiteindelijk wat verdoken tussen de rest van de bijgebouwen van de boerderij.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur allicht rond 1985 werd gesloopt.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer na te gaan gezien de bunker is gesloopt.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 04
Volgende: WK M 15