Intern Bunkernummer
WK M 18
Lokatie
Westkapelle
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is verdwenen
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De structuur zou heden tegen de Herenweg gelegen hebben, op de huidige parking bij het sportcentrum Molenhoek op Westkapelle.
 • De structuur hier beschreven heeft dus 100% zeker bestaan.
 • Alleen ontbreekt alle info zodat zelfs onduidelijk is of het zelfs een structuur uit WOI of WOII beterft.
 • Als het WOI mocht betreffen, zal het sowieso wel te koppelen zijn aan de Hollandstellung, is het WOII, hoort de structuur niet thuis in deze inventarisatie van de Hollandstellung.
 • De structuur werd rond 1991 samen met de structuur WK M 04, de commando- telefoniebunker bij de Rode Ossenhoeve, gesloopt door de firma Aclagro (toen uit Zomergem)
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • De structuur is voorlopig zeker niet koppelbaar aan bestaande kaartjes van deze Hollandstellung. Het zou dus zeker al over een gemist en ontbrekend exemplaar gaan op de bestaande kaarten.
Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • De gezochte structuur moet ooit op de gemeente Westkapelle, Sectie E, kadastraal perceel 286f gelegen hebben.

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

De structuur moet langs de Herenweg aan de kop van de huidige parking bij het lokale sportcentrum gelegen hebben.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou.
 • Voorlopig is er geen enkel spoor meer terug te vinden van deze structuur.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Als het een bunker van de Hollandstellung was, betrof het allicht een vrij ver achteruit gelegen bunker van het steunpunt Schapersbrug die zeker heeft bestaan.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971, niet zo gedetailleerd. Op deze foto herken je nog duidelijk het kerkhof van Westkapelle en de afdraaiende hoofdweg. Dan zie je ook duidelijk de noord-noordwestelijk lopende Herenweg.

Het perceel boven het hier bleke veld, is de huidige parking van het sportcentrum Molenhoek. Op deze oude foto zie je duidelijk dat er daar toen een structuur stond, allicht gedeeltelijk afgedekt met grond.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detail van diezelfde luchtfoto met detail van de wel degelijk ooit aanwezige structuur.

Actuele luchtfoto anno 2022

Vrij actuele luchtfoto van deze locatie anno 2022 waar je normaal beiden mooi kan koppelen met de info die je hierboven vindt. (Foto: Google Earth)

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Onbekend
Structuur van het bunkertje:
 • Onbekend

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Onbekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Onbekend
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing, structuur is verdwenen.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing, structuurtje is verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Dit betreft dus een structuur waar ikzelf zeer graag uitsluitsel zou over verkrijgen wat hier ooit stond.
 • Als het geen structuur uit WOI betreft, heeft het in deze inventaris niets te zoeken en zal het ook opnieuw worden verwijderd.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: WK M 16
Volgende: WK M 05