De Duitse bunkerlinie - De Hollandstelling - Wereldoorlog I.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De Hollandstellung

Een positieve benadering van een bunkertje van de Hollandstellung binnen een renovatieproject.

In Eeklo langs de Oostveldstraat stond al sinds 2016 een oud hoevetje te koop. Het trok van in het begin reeds mijn aandacht omdat ik het bij mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung al was tegengekomen omdat er nog 1 van de 15 nog bestaande bunkertjes van deze linie op grondgebied Eeklo, hier zat verstopt.

Het bunkertje was toen dus zeker niet eenvoudig te herkennen als een bunkertje gezien het vanaf de straatkant sterk verborgen zat in een nogal met struiken gevulde voortuin. Ook was het bunkertje zeer sterk aan de achterzijde en het dak overgroeid met klimop. Deze foto's dateren van 2016.

Ondanks de rommelige situatie rond het bunkertje, viel het aan de binnenkant wel vlot mee. De bunker was natuurlijk toen zeer moeilijk te betreden. De tweede toegang die normaal uitkwam in de stal die tegen de bunker was aangebouwd, was volledig dichtgemetst. De enige toegang die hij nog had, was langs de straatkant en was amper over een 40 tal cm in hoogte geopend over de breedte van het deurgat. Links vooraan ziet u een observatie- en allicht ook een gat dat mogelijks is gebruikt voor het geven van lichtsignalen naar de bunker die hier verderop in de velden lag (en ondertussen reeds lang is verdwenen).

Het aan renovatie toezijnde hoevetje met bijgebouwen werd verkocht aan Aannemer Landuyt Steven uit Eeklo.

Na een mailtje van mijzelf als webmaster van www.bunkergordel.be in zijn richting van de aannemer over wat de bedoelingen waren van zijn project met inbegrip van deze bunker, dacht ik wel zoals meestal het geval is, een lange stilte zonder enig antwoord. Het omgekeerde bleek echter waar. De aannemer nam enkele dagen later reeds contact op met de vraag of ik het zag zitten eens langs te komen om samen eens te bekijken wat ik dacht dat haalbaar zou zijn binnen het project dat hij voor ogen had.

Ondertussen kreeg de aannemer van de stad Eeklo in elk geval ook reeds de melding dat de bunker zeker niet gesloopt mocht worden. Laat het duidelijk zijn, de aannemer heeft nooit de bedoeling gehad het project zodanig uit te werken dat de bunker zou dienen gesloopt te worden. Er werd beslist de bunker volledig in te werken en te integreren in de op te richten nieuwbouw.

Al vrij snel nadien kwam het bunkertje en de nog aanwezige gebouwen veel vrijer te staan waardoor het meteen ook beter als bunkertje herkenbaar werd.

In een eerste fase werden de bestaande gebouwen behalve de bunker zelf gesloopt.

Omdat de bunker overbouwd ging worden met het voorziene project, is de enige opoffering die wel diende te gebeuren, het slopen van de U-vormige verschansing op het dak omdat deze anders alle mogelijkheden op het dak van de bunker te sterk zou gaan begrenzen. Laat dit dan de prijs zijn die nodig was om de integratie mogelijk te maken.

De volgende foto's tonen het uitgraven van de funderingen en het gieten van de betonplaat met inbegrip van de nog aanwezige bunker. De toegang waarlangs de bunker vroeger "beperkt" toegankelijk was, zal binnen het project afgesloten worden en verdwijnen achter de voorgevel. De toegang die vroeger niet bereikbaar was vanuit de woning zelf, zal worden aangesloten en gebruikt om de bunker in het op te richten gebouw, toegankelijk te houden.

De wijze waarop de bunker toegankelijk zal blijven binnen de nieuwbouw die in oprichting is.
In Augustus 2018 werd de lopende werf nogmaals bezocht en wat hier wordt verwezenlijkt met behoud van het bunkertje tart letterlijk alle verbeelding.
De oude hoeve is verdwenen. De stallingen achter de hoeve werden bewaard en zullen in een tweede fase ook nog verbouwd wodren. Op de rechter foto ziet u de locatie waar de bunker nu zit vanaf de bijgebouwen van de hoeve gefotografeerd. De bunker zit dus totaal onzichtbaar links onder het nog op de foto af te werken dak.
Indien niemand het u specifiek wijsmaakt, wijst niets nog op de aanwezigheid van de bunker achter de hier reeds zichtbare rode gevelsteen. Enkel een aantal kopstaande steentjes met ventillatiegaatjes wijzen op de aanwezigheid van de vroegere toegang tot de bunker. Achteraan is op gelijkaardige manier nog het observatiegat terug te vinden.

Het bunkertje zal zoals hier duidelijk te zien toegankelijk blijven vanuit de woning. Hij zal er dienst doen als koele berging of kelder.

Wordt nog vervolgd...

Voor de opbouw van deze reportage, alvast bedankt aan de aannemer van dienst, Steven Landuyt uit Eeklo. Zijn aanpak mag zeker beschreven worden als een voorbeeld voor velen omdat hij ten minste de moeite doet om het structuurtje zo optimaal mogelijk te proberen integreren. Hier werd eindelijk eens niet als basis de gemakkelijkste van altijd te nemen, slopen. Waarvoor dank.

De Hollandstellung