Beperkt bijkomende info bij PB 03 - Gent - Maria Hendrikaplein

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Koningin Maria Hendrikaplein

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB03 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • Voorlopig ontbreekt het eigenlijke grondplan van deze structuur en beschik ik enkel over enkele doorsnedes.
 • Dit is de Doorsnede CD ter hoogte van een van de toegangen. Je ziet duidelijk een in beton uitgewerkt toegangssas.
 • De ganse structuur is dan onder een laag grond verborgen.
 • Meer naar lnks en rechts bevinden zich nog keermuren die u ook getekend ziet als dondere rechthoekjes meer naar de zijkanten toe.

(Gents Stadsarchief)

 • Doorsnede AB is dan de langsdoorsnede van bovenstaande zichtbare toegang.
 • Je ziet bij deze ook dat het niveau van de structuur ongeveer een 6 tal traptredes lager zit dan het maaiveld buiten. Het dak is deels uitgewerkt als een grote bak met keerwanden boven de toegang.
 • Op de achergrond een van de 2 keermuren die deze toegang mee moesten beschermen tegen schrapnel.

(Gents Stadsarchief)

 • Dit is een doorsnede van een 2e toegang tot deze structuur. Deze zal haaks op de buisstructuur gestaan hebben, allicht volledig aan de andere zijde van de structuur.
 • Foto's:
 • Ontbreken op dit moment
 • Gekende Details:
 • De structuur was identiek met PB03 op hetzelfde plein.
 • Hij bestond uit een lange buisstructuur met 2 gescheiden toegangen.
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.