Beperkt bijkomende info bij PB 04 - Gent - Emiel Braunplein

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Emiel Braunplein

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB04 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • Hierbij een schets van het Lastencohier van 24 mei 1943 voor het bouwen van in totaal 25 publieke schuilplaatsen in Gent. Men omschrijft hier 3 types van herhaaldelijk gebouwde structuren. De structuur hier beschreven is van het Type M.
 • Het type M omvatte een zigzaggend toegangssas, een lange gang met aan 1 zijde bankjes en achteraan een nooduitgang.
 • Deze structuur bood zoals alle andere van deze 25 structuren plaats aan 225 personen.

(Gents Stadsarchief)

 • Vervolg van dit Lastencohier met de locaties van deze 25 structuren. Je vindt deze specifieke structuur terug bij de structuren van Type M als nr 4: "Onder den Toren".
 • Foto's:

Je ziet hier de structuur nog mooi liggen met op de achtergrond het Gentse Belfort. Het toegangssas was blijkbaar bijkomend versterkt met wanden van zandzakken. (Foto: Collectie Korneel Bostyn)

 • Gekende Details:
 • Info op basis van bestek G4370/1739 van 16/01/1948 -
 • Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden van uiteenneembare betonelementen (stijlen en platen)
 • Dit werd versterkt met 30 cm baksteenbrokkenbeton
 • Dakstructuur eveneens uit betonnen liggers en platen versterkt met oude tramrails.
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.