Beperkt bijkomende info bij PB 20 - Gent - Fraterplein

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Groene Briel - Sint Vincentiuslaan (Sint Vincentiusplein)
 • Heden: Groene Briel - Kartuizerlaan (Fraterplein)

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB20 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • Hierbij een schets van het Lastencohier van 24 mei 1943 voor het bouwen van in totaal 25 publieke schuilplaatsen in Gent. Men omschrijft hier 3 types van herhaaldelijk gebouwde structuren. De structuur hier beschreven is van het Type L.
 • Het type L omvatte een zigzaggend toegangssas, een lange gang met aan 2 zijdes bankjes en achteraan een nooduitgang.
 • Deze structuur bood zoals alle andere van deze 25 structuren plaats aan 225 personen.

(Gents Stadsarchief)

 • Vervolg van dit Lastencohier met de locaties van deze 25 structuren. Je vindt deze specifieke structuur terug bij de structuren van Type L als nr 10: "Sint Vincentiusplein".
 • Foto's:
Fraaie foto op deze schuilstructuur op het toenmalige Sint Vincentiusplein, heden Fraterplein. Je ziet duidelijk de nooduitgang achteraan. De hoofdingang zit helemaal aan de achterzijde van wat je hier ziet van de structuur op de foto.
 • Gekende Details:
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948 - Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden en zoldering uit uiteenneembare betonelementen (chantiers de Laeken)
 • Dit werd versterkt met 50 cm baksteenbrokkenbeton
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.